Aktuálne vás zaujíma – poistná udalosť s vozidlom registrovaným na Ukrajine

Čo vás ako našich klientov aktuálne zaujíma?

Už niekoľko týždňov sa nás všetkých dotýka téma ruskej invázie na Ukrajinu. S tým súvisí aj zvýšený počet motoristov z Ukrajiny na našich cestách. Väčšina z nich však svoje motorové vozidlá nemá poistené ani zákonne ani havarijne.

Podľa oficiálnej informácie Slovenskej kancelárie poisťovateľov (skp.sk), platí, že škody na území Slovenskej republiky, ktoré spôsobia do 31.3.2022 vozidlá registrované na Ukrajine bude hradiť Slovenská kancelária poisťovateľov. SKP bude informovať prostredníctvom svojej webovej stránky o prípadných ďalších opatreniach týkajúcich sa motorových vozidiel registrovaných na Ukrajine.

Za Business Lease by sme vás radi informovali o postupe v prípade nehody / škodovej udalosti spôsobenej stretom s motoristom z Ukrajiny:

  1. Podmienkou Business Lease je privolanie polície k nehode (bez ohľadu na rozsah a výšku poškodení)
  2. Nahlásenie nehody na www.bl-poistenie.sk

Business Lease bude riešiť poistné vyrovnanie s SKP a štandardne postupovať pri likvidácii PU a oprave vozidla.

Všetky informácie o poistných udalostiach, ako ich riešiť, ako postupovať, kam a ako PU nahlásiť, nájdete v Zóne pre klientov na našom webe >>>

 


Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk


O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

Komplexné riešenie mobility:

Služby pre firmy:

Služby pre fyzické osoby:

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Kontaktujte nás