OperaTÍVNY
leasing

Potrebujete garantovať náklady a eliminovať riziká spojené s prevádzkou firemných vozidiel?

BUSINESS LEASE Optimal

je produkt operatívneho lízingu na princípe uzavretej kalkulácie.

Kontaktujte nás

BUSINESS LEASE Optimal vám umožní:

 • obstarávať autá bez toho, aby ste museli investovať vlastné zdroje;

 • znížiť celkové náklady na firemné autá o 20 – 30 %

 • garantovať výšku prevádzkových nákladov a stabilizovať cash flow – vopred stanovené mesačné výdavky;

 • eliminovať riziká spojené s prevádzkou automobilov;

 • mať úplný prehľad o všetkých autách a ich prevádzkových nákladoch;

 • zodpovedne plánovať výdavky spoločnosti;

 • sústrediť sa na svoje podnikanie;

 • zabezpečiť mobilitu a nepretržitú pomoc vodičom.

Čo Vám vieme zabezpečiť?

 • Odborná starostlivosť o vodičov a služobné vozidlá;

 • jediný kontakt pre vašich vodičov na riešenie všetkých plánovaných a neočakávaných udalostí;

 • jediná osoba určená na to, aby sa o vás starala a riešila operatívne záležitosti;

 • poradenstvo pri výbere firemných vozidiel s ohľadom na TCO;

 • výber optimálneho dodávateľa;

 • nákup a uvedenie do prevádzky nových automobilov;

 • výhodné financovanie;

 • zníženie administratívy súvisiacej s prevádzkou automobilov (jedna faktúra mesačne za celý vozový park);

 • schvaľovanie servisných zásahov a kontrola oprávnenosti ich fakturácie;

 • vrátenie všetkých daní a poplatkov;

 • transparentné vyúčtovanie všetkých nákladov na konci prevádzky auta;

 • asistenčná pomoc v kritických situáciách na cestách v ČR aj v zahraničí;

 • komplexné poistenie prispôsobené vašim individuálnym potrebám;

 • poradenstvo a odporúčania ako zefektívniť prevádzku áut;

 • pravidelný reporting a prehľad o vývoji skutočných oproti plánovaným nákladom.

Čo vám ešte môžeme poskytnúť?

 • Široká sieť služieb a služby za výhodných podmienok;

 • nadštandardné služby – odber pred servisom, náhradné auto;

 • tankovacie karty so zľavou na palivo;

 • elektronická kniha jázd a monitorovanie áut s možnosťou zdieľania áut;

 • zabezpečenie opráv po poistných udalostiach a následné vyrovnanie s poisťovňou;

 • skúsenosti s nastavením interných pravidiel používania služobných áut;

 • zefektívnenie prevádzky – kurz defenzívnej jazdy, vďaka ktorému môžete znížiť nehodovosť a náklady a zvýšiť bezpečnosť vašich vodičov;

 • možnosť budúceho nákupu áut vašimi zamestnancami.

PRODUKTOVÝ LIST OPTIMAL
Financovanie
Údržba a servis
Servis a uskladnenie pneumatík
Havarijné poistenie
Poistenie zodpovednosti
za škodu
Poistenie čelného skla
Poplatky
Cestná daň
Diaľničná známka
Asistenčná služba
Palivové karty
Poistné udalostí
Poradenstvo
Aktívna starostlivosť

Chcete sa podieľať na správe vozového parku a znižovať pravidelné mesačné náklady?
Uprednostňujete platiť za niektoré služby až po ich skutočnom zamestnaní?

BUSINESS LEASE Direct

je produkt operatívneho lízingu na princípe uzavretej kalkulácie.

Kontaktujte nás

BUSINESS LEASE DIRECT
vám umožní:

 • obstarávať autá bez nutnosti investovať vlastné zdroje

 • znížiť celkové náklady na firemné autá o 20 – 30 %

 • eliminovať riziko poklesu zostatkovej hodnoty vozidla

 • zostaviť si produkt zo služieb, ktoré naozaj potrebujete

 • mať prehľad o jazdnom správaní užívateľov vašich áut

 • mať komplexný prehľad o autách a spravovať časť svojich prevádzkových nákladov

 • platiť prevádzkové náklady až vtedy, keď naozaj nastanú

Čo Vám vieme zabezpečiť?

 • profesionálnu starostlivosť o vodičov a služobné vozidlá

 • jediný kontakt pre vašich vodičov na riešenie všetkých plánovaných a neočakávaných udalostí;

 • jediná osoba určená na to, aby sa o vás starala a riešila operatívne záležitosti;

 • poradenstvo pri výbere firemných vozidiel s ohľadom na TCO;

 • výber optimálneho dodávateľa;

 • nákup a uvedenie do prevádzky nových automobilov;

 • výhodné financovanie;

 • najnižšie pravidelné mesačné výdavky;

 • zníženie administratívy súvisiacej s prevádzkou automobilov;

 • schvaľovanie servisných zásahov a kontrola oprávnenosti ich fakturácie;

 • vrátenie potrebných daní a poplatkov;

 • transparentné vyúčtovanie všetkých nákladov na konci prevádzky auta;

 • asistenčná pomoc v kritických situáciách v ČR av zahraničí;

 • komplexné poistenie prispôsobené vašim individuálnym potrebám;

 • poradenstvo a odporúčania ako zefektívniť prevádzku áut.

Čo vám ešte môžeme poskytnúť?

 • Zmluvné poskytovanie servisných partnerov a služieb za výhodných podmienok;

 • potrebné poistenie vozidla v prevádzke;

 • tankovacie karty so zľavou na palivo;

 • elektronická kniha jázd a monitorovanie áut s možnosťou zdieľania áut;

 • zabezpečenie opráv po poistných udalostiach a následné vyrovnanie s poisťovňou;

 • skúsenosti s nastavením interných pravidiel používania služobných áut;

 • zefektívnenie prevádzky – kurz defenzívnej jazdy na zníženie nehodovosti a zvýšenie bezpečnosti vašich vodičov;

 • možnosť budúceho nákupu áut vašimi zamestnancami.

PRODUKTOVÝ LIST DIRECT

BUSINESS LEASE Direct zahŕňa tieto služby:

Financovanie
Údržba a servis
Poistenie zodpovednosti
za škodu
Poplatok
za rozhlasovú licenciu
Cestná daň

BUSINESS LEASE Direct môže poskytovať doplnkové služby:

Servis a uskladnenie pneumatík
Havarijné poistenie
Poistenie čelného skla
Asistenčná služba
Palivové karty
Poradenstvo

Komplexná starostlivosť o vašu mobilitu je pre nás poslaním. Preto sme pre Vás do osobného leasingu zahrnuli všetky služby, ktoré potrebujete. Sme tu pre Vás 24/7.

ACTIVE LEASE

je produkt operatívneho lízingu pre súkromné osoby, malé firmy
a živnostníkov

Kontaktujte nás

Mesačná platba
active lease zahŕňa:

 • objednanie, nákup vozidla vrátane registrácie vozidla a jeho financovania

 • cestnú daň

 • zákonné a havarijne poistenie so spoluúčasťou 5% minimálne 165,97€

 • riešenie poistných udalostí, on-line hlásenie poistných udalosti cez našu web stránku www.bl-poistenie.sk

 • opravy a údržbu: zahrnuté garančné prehliadky, záručný a pozáručný servis a všetky opravy úvisiace s bežným opotrebením, doliatie oleja aj mimo servisných intervalov

 • Business Lease cestná asistencia 24/7 Slovensko + Európa

 • pneumatiky počas celej doby nájmu, ich výmena a sezónne uskladnenie, opravy defektov

 • elektronickú diaľničnú známku SR

 • v prípade neplánovanej nepojazdnosti vozidla alebo oprave trvajúcej viac ako 24 hodín poskytnutie náhradného vozidla bezplatne

Čo Vám vieme zabezpečiť?

 • Odborná starostlivosť o vodičov a služobné vozidlá;

 • jediný kontakt pre vašich vodičov na riešenie všetkých plánovaných a neočakávaných udalostí;

 • jediná osoba určená na to, aby sa o vás starala a riešila operatívne záležitosti;

 • poradenstvo pri výbere firemných vozidiel s ohľadom na TCO;

 • výber optimálneho dodávateľa;

 • nákup a uvedenie do prevádzky nových automobilov;

 • výhodné financovanie;

 • zníženie administratívy súvisiacej s prevádzkou áut (jedna faktúra mesačne za celý vozový park);

 • schvaľovanie servisných zásahov a kontrola oprávnenosti ich fakturácie;

 • vrátenie všetkých daní a poplatkov;

 • transparentné vyúčtovanie všetkých nákladov na konci prevádzky auta;

 • asistenčná pomoc v kritických situáciách na cestách v ČR aj v zahraničí;

 • komplexné poistenie prispôsobené vašim individuálnym potrebám;

 • poradenstvo a odporúčania ako zefektívniť prevádzku áut;

 • pravidelný reporting a prehľad vývoja skutočností oproti plánovaným nákladom.

Čo vám ešte môžeme poskytnúť?

 • Široká sieť a služby za výhodných podmienok;

 • nadštandardné služby – odber pred servisom, náhradné auto;

 • tankovacie karty so zľavou na palivo;

 • elektronická kniha jázd a monitorovanie áut s možnosťou zdieľania áut;

 • zabezpečenie opráv po poistných udalostiach a následné vyrovnanie s poisťovňou;

 • skúsenosti s nastavením interných pravidiel používania služobných áut

 • zefektívnenie prevádzky – kurz defenzívnej jazdy, vďaka ktorému znížite nehodovosť a náklady a zvýšite bezpečnosť vašich vodičov;

 • možnosť budúceho nákupu áut vašimi zamestnancami.

Kompletná ponuka Active Lease
Financovanie
Údržba a servis
Servis
a uskladnenie pneumatík
Havarijné poistenie
Poistenie zodpovednosti
za škodu
Poistenie čelného skla
Poplatok
za rozhlasovú licenciu
Cestná daň
Diaľničná známka
Asistenčná služba
Palivové karty
Nahlasovanie
Poradenstvo
Aktívna starostlivosť

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Chcete vedieť, aké výhody Vám môžu priniesť naše služby?
Neváhajte kontaktovať náš obchodný tím a dohodnúť si osobné stretnutie!

ZANECHAJTE SPRÁVU

Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.