Autor
Petra Volčková
4.4.2024
No items found.

Motivácia prechodu na operatívny leasing sa u firiem líši

Prieskum našej spoločnosti Business Lease Slovakia ukázal nielen spoločné, ale aj rozdielne dôvody prechodu na operatívny lízing najmä u malých a stredných firiem na Slovensku.

Komplexná služba pokrývajúca všetky potreby firmy v oblasti mobility, úspora času a administratívy pri správe vozidlového parku, ako aj pravidelná obmena fleetu. To sú tri hlavné a najčastejšie skloňované benefity operatívneho lízingu z pohľadu tak malých, ako aj stredných a väčších firiem na Slovensku.

Ako však zároveň ukázuje prieskum spoločnosti Business Lease Slovakia, popredného poskytovateľa komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby, motivácia, prečo prešli na externú správu vozidlového parku, sa líši.

Kým v prípade stredných a väčších spoločností nám aj prieskum potvrdil, že hlavnou motiváciou bolo nariadenie materskej spoločnosti zo zahraničia, ktorá sama operatívny lízing už využíva a chce, aby z jeho benefitov ťažili aj dcérske spoločnosti, pokiaľ ide o malé spoločnosti, tam až polovica opýtaných, teda každá druhá firma, sa pre operatívny lízing rozhodla vďaka pozitívnej referencie od iných spoločností,“ konštatuje Account Team Managerka Business Lease Slovakia Linda Bednáriková.

Benefity sa menia

V prieskume ešte z roku 2014, keď bol operatívny lízing na Slovensku doslova "v plienkach", videli firmy bez ohľadu na veľkosť ako hlavný benefit úsporu nákladov na vozidlový park (83 % firiem).

Dnes to za hlavný benefit považuje len pätina stredných firiem a desatina malých. Dôvod? Vtedajšia novela dane z príjmu právnických osôb platná od januára 2015 totiž prinášala zmenu a obmedzenie výšky nákladu na vozidlo v majetku, a to do 48 tisíc eur, kým v prípade operatívneho lízingu si firmy mohli a naďalej môžu obstarať aj drahšie vozidlá, keďže ich nevlastnia.

Aj preto to dnes firmy už berú za samozrejmosť a do popredia sa podľa 80 % firiem bez ohľadu na veľkosť dostáva oveľa dôležitejší fakt - s vozidlom získavajú najmä komplexnú službu pokrývajúcu nielen financovanie obstarania vozidla, ale aj financovanie a starostlivosť o jeho prevádzku, úsporu administratívnych a personálnych nákladov a času.

Práve pandémia a následné krízy vyzdvihujú do popredia snahu firiem čo najefektívnejšie využívať finančné prostriedky, v dnešnej dobe aj cestou digitalizácie a automatizácie procesov a inovácií. Firmy preto hľadajú voľný kapitál a úsporu nákladov v činnostiach, ktoré nie sú ich core biznisom. Operatívny lízing im pritom umožňuje outsourcovať nielen zdroje na obstaranie, ale aj prevádzku vozidla, teda zabezpečiť mobilitu 24 hodín denne doslova bez starostí,“ konštatuje Linda Bednáriková s tým, že popri ekonomickom zmýšľaní je tu rozsah služieb verzus komfort, ktorý firma získa.

Business Lease len vlani vzrástol počet zákazníkov o 21 %, pričom polovica z nich prechádzala z nákupu áut v hotovosti do nákupu na operatívny lízing.Ďalšia časť zákazníkov sa rozhodla pre kombinované riešenie.

Časť vozidiel obmenili za nové na operatívny lízing a druhú časť dala do správy lízingovej spoločnosti s cieľom ušetriť na finančných a administratívnych nákladoch. Takéto riešenie je k dispozícii aj pre vlastné staršie vozidlá firiem.Aj preto takmer 35 % SME a 30 % malých firiem považuje za benefit aj úsporu času a administratívy, 25 % SME a 30 % malých firiem vidí prínos v pravidelnej obmene vozidlového parku. Napokon jednoduchšie plánovanie nákladov na vozidlový park vidí ako hlavný benefit 20 percent stredných a 30 % malých firiem.

Motivácia firiem

Ako ukazujú aj údaje, v porovnaní s klasickým vlastníctvom firma ušetrí pri operatívnom lízingu v priemere 20-25 % na vozidlo, v porovnaní s finančným lízingom dokonca aj 30 %, a to vrátane započítania odhadu sumy z repredaja vozidla.Základom operatívneho lízingu totiž je, že prefinancuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou po ukončení nájmu, teda len reálne využitý čas.

Aj toto je jedna z významných motivácií firiem, prečo sa rozhodnú prejsť na operatívny lízing. Podľa prieskumu Business Lease je pre 25 % SME a 30 % malých firiem výhodou, že nepotrebujú vstupný kapitál, resp. podľa ďalších 20 % SME firiem, že ušetria na správu vozidlového parku financie.

Prieskum vysledky Motivacia preco OL

Pri operatívnom lízingu na obstaranie vozidla nepotrebujete vstupný kapitál, ani akontáciu. Vozidlo síce nevlastníte, no v mesačnej platbe máte zahrnuté všetky náklady spojené s prevádzkou vozidla,“ vysvetľuje Petra Mišovičová, Accout Team Managerka Business Lease Slovakia. Ide najmä o registračné náklady, diaľničnú známku, PZP, havarijné poistenie vrátane GAP poistenia, náklady na opravy, údržbu vozidla a pneumatík, asistenčné služby po celej Európe či náhradnú mobilitu.

Ide o mobilitu s all inclusive službami. Nemusíte tak sledovať, či ceny za pneumatiky, resp. náhradné diely vzrástli, čo je najmä pri rastúcej inflácii významná položka, a tiež, za akú hodnotu budete auto po dobe užívania predávať. Vašou jedinou starosťou je mesačná platba a tankovanie,“ podotýka Petra Mišovičová. Po ukončení trvania nájomnej zmluvy vozidlo buď vráti lízingovej spoločnosti, môže uzavrieť novú zmluvu o prenájme iného vozidla, alebo si vozidlo odkúpiť.

Prieskum vysledky Vyhody preco OL

Svet mobility a lízingový trh sa v priebehu roka 2023 rapídne menil a čelil silnému konkurenčnému prostrediu, neistému finančnému trhu, rastúcej úrokovej miere aj inflácii. Pozitívnym zvratom je zrýchlenie dodacích lehôt vozidiel takmer všetkých značiek, čo bolo výrazne cítiť v poslednom kvartáli roka.  

„Business Lease všetky otrasy ustála a udržala si stabilné postavenie na poli mobility, vrátane jemného rozšírenia trhového podielu prostredníctvom akvizícií, penetrácie existujúceho portfólia a nových obchodných partnerstiev,“ podotkla Linda Bednáriková, tím manažérka pre akvizície Business Lease Slovakia.

---------------------------------------------------------------------------------

Aj malé firmy vyťažia

Ako ukázali výsledky prieskumu, no rovnako aj prax, menšie firmy môžu z operatívneho lízingu výrazne vyťažiť a ušetrené peniaze investovať do vlastného biznisu.

Ľudský kapitál je bez ohľadu na veľkosť firmy významným aktívom. Práve úspora pracovnej sily a jej efektívne využitie na vlastný biznis sú spolu so znížením nákladov na administratívu a prevádzku významným zdrojom úspory,“ konštatuje Linda Bednáriková.

Tým, že sú mesačné platby fixné, nie je negatívne ovplyvnený cash flow.

Zároveň pri obstaraní vozidla, ale aj neskôr pri jeho prevádzke, vie aj malá firma vyťažiť z množstevných zliav, ktoré má lízingová spoločnosť dojednané s importérmi, servismi a pneuservismi, či z dostupnej servisnej a pneuservisnej siete po Slovensku,“ spresňuje Linda Bednáriková.

Konkrétny model, motorizáciu aj výbavu vozidla si firma vyberá sama.

Naša strategická spolupráca s VÚB prostredníctvom spoločnosti VÚB Operating Leasing pritom záujemcom umožní si aj priamo cez pobočku banky obstarať vozidlo na operatívny lízing. Očakávame tak, že sa operák stane pre firmy už jasnou voľbou zabezpečenia ich mobility,“ dodáva na záver Petra Mišovičová.

Brzdite výdavky, nie váš biznis! Pridajte sa k firmám využívajúcim operatívny leasing. Získate tak všetky výhody 100% mobility bez povinností a lacnejšie!

--------------------------------------------------------------------------------------

Business Lease vlani prekonala niekoľko míľnikov.

„BusinessLease si udržala postavenie silnej trojky, a v silnom konkurenčnom prostredí sa nám podarilo udržať si priazeň klientov. Dnes viac ako 83 % z nich plánuje obnoviť vozidlový park cez nás,“ upozornila Petra Mišovičová, tím manažérka pre account manažment.

Najväčšia sila Business Lease tkvie v kontinuálnom záväzku poskytovať najvyššiu úroveň kvality služieb našim zákazníkom. Ich spokojnosť je pre nás nenahraditeľná. Toto bude aj naďalej našou kľúčovou prioritou,“ podotkla k svojim cieľom Linda Bednáriková. Pozitívna skúsenosť vedie k zlepšeniu zákazníckej lojality, aktívnym odporúčaniam a má dlhodobý a udržateľný efekt na výkonnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti. „Dôležitou úlohou bude naďalej získavať nových zákazníkov na základe odporúčaní existujúceho portfólia. Takto sa nám podarilo v minulom roku získať 41 % nových klientov,“ dodala Linda Bednáriková. Obdobne Petra Mišovičová vníma budovanie dôvery zákazníkov za kľúčové pre rast firmy.

Až 93 % hodnotí pozitívne pravidelné osobné stretnutia s našimi account managermi, rýchlosť reakcií a ďalšiu komunikáciu s nimi prostredníctvom webinárov alebo newsletterov,“ dodala. Za svoje tri hlavné priority považuje obchodné a finančné výsledky spoločnosti, dôraz na klientov a zamestnancov. „Pre mňa osobne je kľúčové, aby sme boli tím obchodníkov, ktorí majú starostlivosť o klientov v krvi. Budeme spoločne posúvať hranice v oblasti služieb operatívneho lízingu a zákazníckej spokojnosti,“ podotkla Petra Mišovičová.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Operatívny leasing od Business Lease? Žiadna zložitá operácia

Výhodne, flexibilne a bezstarostne!

Rozširujete svoje podnikanie a potrebujete ďalšie autá? Operatívny leasing od Business Lease vám zabezpečí vozidlá bez toho, aby ste museli investovať vlastné zdroje. Ušetrite nielen financie, ale aj čas a energiu, vďaka all-inclusive servisnej podpore. Nechajte starosti s vozidlami na nás a vy sa sústreďte len na váš biznis.  

Vyskúšajte operatívny leasing od nás pre živnostníkov, malé, stredné aj veľké firmy: https://platitmenej.sk

----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 904 892 646, www.businesslease.sk

O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

Komplexné riešenie mobility:  

• Operatívny leasing pre firmy https://businesslease.sk  

• Krátkodobý prenájom https://businessrent.sk

• Operatívny lízing pre zamestnancov a fyzické osoby https://activelease.sk

• Predaj preverených jazdených áut po operatívnom leasingu https://carsandcare.sk

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.