Autor
Petra Volčková
24.6.2019
No items found.

Stala sa nehoda? Nepanikárte

Poradíme, ako postupovať, keď sa stane poistná udalosť, kedy ju zdokumentovať a kedy volať políciu.

Šmyk na klzkej vozovke, nezvládnutie zákruty v rýchlosti, oslepenie z prudkého slnečného svetla, stret so zverou, ako aj ďalšie rizikové momenty sú často dôvodom poistnej udalosti. „Samozrejme, prvoradé je jazdiť tak, aby k poistnej udalosti vôbec nedošlo. Teda prispôsobiť jazdu stavu vozovky, predvídať situáciu na ceste, nejsť do rizika, kontrolovať rýchlosť, rešpektovať dopravné značenie, šoférovať bez použitia alkoholu, používať bezpečnostný pás, v prípade potreby hands free zariadenia, nerozptyľovať svoju pozornosť počas jazdy a podobne,“ vypočítava Vladimír Guštafik, Team Manager Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu. Čo však, keď napriek tomu k poistnej udalosti dôjde? Ako zvládať základné situácie?

Nepanikárte

To je základné pravidlo v prípade, že k poistnej udalosti došlo. Ak je ohrozený život, snažte sa poskytnúť prvú pomoc a volať záchrannú službu. Kontakty, vrátane asistenčnej služby či slovenského konzulárneho úradu pri cestách do zahraničia, majte vždy na dosah. Kým príde pomoc, vedia poradiť, čo oceníte najmä v krajine, kde je vám ťažko sa dorozumieť. Priebeh poistnej udalosti riadne zdokumentujte aj v prípade, ak došlo len k škodám na vozidle, respektíve, či privoláte políciu. „Dôležité je to najmä v prípade požiadavky o poistné plnenie zo strany poisťovne,“ upozorňuje Vladimír Guštafik.Okrem riadneho zdokumentovania udalosti odporúčame nosiť v aute aj formulár Záznam o nehode. „Jeho vyplnenie následne uľahčí celý vybavovací proces s poisťovňou. V prípade operatívneho lízingu tiež odporúčame klientom zdokumentovať udalosť, no následne už celý vybavovací proces s poisťovňou zabezpečuje lízingová spoločnosť,“ dodáva Guštafik. Ak nemôžete na mieste spísať záznam o nehode, poznačte si všetky údaje vinníka a spravte základnú fotodokumentáciu nehody. Povinné zmluvné poistenie musia zo zákona uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách. „Účelom je chrániť poisteného, aby nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla, ale aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale uplatnil si ju v poisťovni,“ podotýka Vladimír Guštafik.Rozsah krytia je síce daný zákonom, no dôležité je prihliadať na kvalitu služieb poisťovne. Ak totiž poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody. Ojedinelé nie sú súdne spory, kedy poškodený žiada náhradu priamo od škodcu, lebo nebol podľa jeho názoru dostatočne odškodnený z poistenia vinníka nehody.

Krytie zmierni následky

Ak poistnou udalosťou vznikli škody na vašom vozidle, teda išlo o stret s iným autom, zverou, alebo vecou, napríklad o pád konára či stromu, alebo bola dôvodom poistnej udalosti krádež auta, prípadne jeho časti, vandalizmus, živelná udalosť a podobne, zmierniť finančné straty môže havarijné poistenie. Poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. „Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. Čím je nižšia cena poistky, tým je spoluúčasť vyššia a naopak,“ vysvetľuje Vladimír Guštafik. Poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. Pri niektorých prípadoch vám vedia spoluúčasť znížiť na nulu pripoistenia. Napríklad pripoistenie čelného skla v prípade jeho prasknutia letiacim kamienkom spod kolies iného účastníka cestnej premávky. Ak havarijné poistenie nemáte a nehodu zapríčinil výtlk na ceste či konár stromu na parkovisku, môžete náhradu vymáhať od správcu cestnej komunikácie.

GAP vráti financie

Pokiaľ však dôjde k totálnej škode vozidla, či už dôsledkom krádeže, alebo havárie auta, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje v prípade havarijného poistenia plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel znáša klient poisťovne. „Môže ísť o tisícky eur,“ hovorí Vladimír Guštafik. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu.

Kedy volať políciu

Kým riadne zdokumentovanie poistnej udalosti je nevyhnutné, políciu nemusíte privolávať ku všetkým poistným udalostiam. Napriek tomu odborník odporúča urobiť tak vždy, ak je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur, prípadne ak ju neviete odhadnúť alebo vám ako vodičovi spôsobil škodu niekto iný resp. ak nie je možné sa s druhým účastníkom dohodnúť, kto bol vinníkom nehody. „V prípade stretu so zverou však nestačí priebeh len zdokumentovať. Povinnosťou vodiča je vždy privolať aj políciu. A to bez ohľadu na výšku škody a bez ohľadu, či je vozidlo v osobnom vlastníctve alebo na operatívny lízing,” upozorňuje Vladimír Guštafik. Obdobne je to aj v prípade, že škodu spôsobil výtlk cesty a vy chcete škodu vymáhať od správu cestnej komunikácie. Ako podotýka Vladimír Guštafik, dôležité je privolať políciu, ktorá zdokumentuje výtlk a určí správcu cesty, ktorý musí byť o tom upovedomený. „Ak je však výtlk označený dopravným značením, poistné plnenie zaniká,“ dodáva.

Asistencia je na nezaplatenie

V prípade poistnej udalosti je dobrá asistencia na nezaplatenie. Myslite na to už pri výbere havarijného poistenia. „Asistenčné služby by mali promptne zareagovať a podať skutočne pomocnú ruku. Či už ide o asistenciu vodičovi a posádke v prípade poistnej udalosti, poskytnutie náhradného vozidla v prípade nepojazdnosti a podobne,“ vysvetľuje Eva Štefucová, obchodná riaditeľka spoločnosti ASA. V prípade, že využívate operatívny lízing, je situácia jednoduchšia. „Vodič má nárok aj na asistenčné služby lízingovej spoločnosti, ktoré pokrývajú všetky nečakané situácie cez zabezpečenie odtiahnutia vozidla, náhradného vozidla čiubytovania v prípade potreby, a to 24 hodín 7 dní v týždni kdekoľvek po Európe,“ konštatuje Vladimír Guštafik z Business Lease.KontaktBusiness Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislavap.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.