Autor
Petra Volčková
30.11.2016
No items found.

Riešite vozidlový park pri expanzii? Optimalizujte si náklady

Mnohé spoločnosti už dnes podnikajú za hranicami Slovenska, minimálne v krajinách V4. Často pritom riešia aj otázku, ako nastaviť svoj vozidlový park, aby ho mali administratívne aj prevádzkovo pod kontrolou. „V rámci operatívneho lízingu to firmy môžu riešiť zvolením si jedného partnera, lízingovú spoločnosť. Má to niekoľko výhod – a to od cenových, cez napríklad administratívne až po legislatívne či prevádzkové,“ vypočítava Lucia Čišková, obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je komplexným poskytovateľom mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.Výhodnejšie fakturovanie Výhod takejto správy je viacero. „Nacenenie sa môže urobiť z hľadiska celkového potenciálu klienta, čo znamená, že napríklad v Business Lease berieme do úvahy celkový počet vozidiel, ktoré klient v krajinách V4 má,“ vysvetľuje Lucia Čišková. Pre firmu pritom jedna správa vozidlového parku znamená aj administratívne výhody. Zmluvné podmienky sú identické. „Rovnako firma môže mať takto len jednu kontaktnú osobu zodpovednú za všetky krajiny, čím ušetrí na administratíve. Medzinárodný prístup k reportingovému systému má obdobne zabezpečený,“ hovorí Lucia Čišková. Dôvodom podľa nej je, že môžu pracovať s identickými systémami a s rovnakou organizačnou štruktúrou vo všetkých krajinách, kde Business Lease pôsobí. Firma tak má zároveň zabezpečenú rovnakú úroveň starostlivosti vo všetkých krajinách.Presun zamestnanca s autom„Niekedy klienti presúvajú pracovné pozície zo Slovenska do Čiech, či Maďarka a potrebujú realokovať zamestnanca aj s autom. Pokiaľ má klient jednu lízingovú spoločnosť, tá vie túto požiadavku zabezpečiť a kontrakt presunúť aj fyzicky aj fakturačne,“ vysvetľuje Čišková.Ďalším príkladom je, že firma má jedného správcu vozidlového parku pre viacero krajín. „Ten potrebuje mať prístup do reportingového systému, kde vidí informácie o všetkých vozidlách, ktoré v rámci krajín využívajú,“ dodáva.Pre koho je to výhodnéDnes takto správu svojho vozidlového parku riešia hlavne zahraničné spoločnosti, no pridávajú sa už aj slovenské, pričom na sektore nezáleží. „Máme skúsenosti z rôznych odvetví. Veľa našich klientov má pôsobenie okrem Slovenska aj v Českej republike. Tam sú väčšinou sústredené materské spoločnosti. Veľa klientov je zároveň v Poľsku aj Maďarsku,“ podotýka Čišková. Medzinárodné spoločnosti už bežne pristupujú k výberu partnera na financovanie a správu vozidiel z globálneho hľadiska. „Business Lease je často prizývaná do takýchto medzinárodných výberových konaní. Veľa z nich je pre Slovensko a Česko alebo následne pre celú Európu. V tých prípadoch koordinujeme náš prístup cez našu holandskú materskú spoločnosť Business Lease Group so sídlom v Zeiste, v Holandsku,“ dopĺňa.Aké sú výhody cezhraničnej vozidlovej správyCenové – nacenenie je pre firmu výhodnejšie, keď má viac vozidiel vo vozidovom parku. Započítať takto môže vozidlá, ktoré využíva nielen na Slovensku, ale aj v rámci zastúpenia v zahraničíAdministratívne – firme stačí jedna kontaktná osoba, zodpovedná za všetky krajiny, kde má firma zastúpenie aj s vozidlovým parkomPrevádzkové – firma má prístup do medzinárodného reportingového systému, ktorý jej poskytuje informácie o všetkých vozidlách.Mobilita - Firma má zabezpečenú rovnakú úroveň starostlivosti a mobility vo všetkých krajinách. V prípade potreby presunu pracovnej pozície do zahraničia dokáže takto realokovať zamestnanca aj s vozidlom pri ponechaní všetkých výhod starostlivosti a mobility.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.