Autor
Petra Volčková
26.1.2017
No items found.

Poisťujete firemné auto? Na toto nezabudnite

Hoci si ešte stále väčšina firiem na Slovensku vyberá poistenie vozidiel podľa ceny, prvoradá by mala byť kvalita služieb poisťovne. „Ak napríklad firma auto využíva aj na služobné cesty do zahraničia, kde sa stane poistná udalosť, rýchla reakcia na vzniknutú situáciu zo strany poisťovne je veľmi dôležitá,“ hovorí Peter Kundlák, technický riaditeľ spoločnosti Business Lease Slovakia. Pri výbere sa tak sústreďte na týchto päť vecí:

  1. Všímajte si kvalitu služieb poisťovne

Nižšia cena poistky by nikdy nemala byť rozhodujúcim faktorom pri výbere poisťovne. Môže totiž znamenať aj zníženie kvality služieb poisťovne či pomalšej likvidácie poistnej udalosti. „Pri výbere poisťovne prihliadajte na kvalitu jej služieb. Ak totiž poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ spresňuje Peter Kundlák z Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej starostlivosti v rámci operatívneho lízingu vozidiel. V prípade operatívneho lízingu síce uzatvára poistenie lízingová spoločnosť ako majiteľ vozidla, no klient má rovnako možnosť si vybrať z viacerých ponúk poisťovní, s ktorými má lízingová spoločnosť uzavretú zmluvu.

  1. Vyššie krytie v zahraničí

V súčasnosti sa minimálne krytie PZP pohybuje od 1 milióna eur za škody na majetku a od 5 miliónov eur za škody na zdraví. Ak však vysielate zamestnancov služobným vozidlom často do zahraničia, krytie by ste mali zvýšiť. Optimálne je si zvoliť čo najvyšší limit pre škody na zdraví a živote. „Dôvodom sú vyššie nároky spojené so škodami na zdraví priznávané súdmi v zahraničí a rozdielna legislatíva náhrady škody na zdraví v zahraničí,“ vysvetľuje Kundlák. Vzniknutá škoda sa totiž vždy likviduje podľa legislatívy krajiny v ktorej škoda nastala.

  1. Zvažujte rizikovosť biznisu

Nielen ak často vysielate zamestnancov do zahraničia, ale aj ak sa vašim vodičom vo firme pričasto stávajú „parkovacie“ nehody, prípadne máte skúsenosti s častým rozbitím čelného skla, vandalizmom a podobne, mali by ste zvážiť aj havarijné poistenie. „Podľa našich štatistík by ho tiež mali zvážiť firmy, ktoré využívajú auto permanentne, teda je tam častejšie riziko škôd. Ide o firmy z obchodu, distribúcie a farmaceutického priemyslu, ako aj firmy pôsobiace v regióne s významným dopravným zaťažením,“ spresňuje Peter Kundlák. Pri výbere poisťovne rovnako zvažujte rozsah a kvalitu asistenčných služieb. Hoci mnohé asistenciu ponúkajú, nie vždy je súčasťou základného havarijného poistenia či asistenčných služieb napríklad odtiahnutie vozidla, a to aj zo zahraničia, preplatenie nákladov v spojitosti s uskladnením vozidla políciou pri totálnej škode a podobne. Dôležité je tak vopred si to v poisťovni zistiť, aby ste nezostali nepríjemne zaskočení, že v prípade poistnej udalosti budete musieť náklady na odťah vozidla hradiť sami. „Napríklad, pri využívaní operatívneho lízingu Business Lease v prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu, respektíve odtiahnutie vozidla alebo náhradné vozidlo, poskytuje vlastné asistenčné služby nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ dodáva Kundlák.

  1. GAP neodmietajte

Pri výbere zohľadnite aj poistné plnenie zo strany poisťovne. Kým v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta. Pokiaľ však dôjde k totálnej škode vozidla, napríklad ku krádeži alebo havárii auta, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje v prípade havarijného poistenia plnenie len do výšky trhovej ceny auta. „Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne,“ upozorňuje Peter Kundlák. Trhová cena auta je tak v prípade jeho totálnej škody zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel. „Môže ísť o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Kundlák.

  1. Nižšia cena vďaka objemu

Napokon, lepšia cena sa dá vylobovať aj bez toho, aby ste pocítili zníženú starostlivosť. Ak máte vo vozidlovom parku viac vozidiel, vylobovať si ju môžete vďaka objemu poistenia. Pre firmy s malým vozidlovým parkom môže byť riešením práve operatívny lízing, kde výhodnejšiu cenu dohaduje lízingová spoločnosť. „Výhodnejšia cena vychádza z toho, že sú v nej už zahrnuté dostupné zľavy a bonusy, ako aj veľký objem poistenia, ktoré lízingová spoločnosť umiestňuje v jednotlivých poisťovniach,“ konštatuje Kundlák.Kedy je potrebná nová poistka Ak meníte vozidlo, prípadne majiteľa, dané poistenie zaniká a je potrebné dohodnúť nové. „Platí to aj v prípade operatívneho lízingu, kde je cena poistného fixovaná len na dobu prenájmu vozidla,“ vysvetľuje Kundlák. Ak firma má vozidlá vo vlastníctve a tie sa rozhodne majetkovo previesť na lízingovú spoločnosť, jej existujúce poistenie podľa zákona zaniká. Lízingová spoločnosť ponúkne firme ňou dojednané podmienky s poisťovňou. Ak však ide o správu vozidlového parku, kde vozidlá ostávajú majetkom firmy, dojednané PZP sa dá zrušiť až k najbližšiemu výročiu poistnej zmluvy. „Následne je na firme, či si vozidlá bude poisťovať sama alebo využije podmienky lízingovky,“ dopĺňa. Ak má dojednané PZP, lízingová spoločnosť vie podmienky aj prevziať a spravovať agendu poistenia za firmu.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.