Autor
Pavol Mikolaj
10.6.2020
No items found.

Operatívny lízing sa pre firmy stáva čoraz atraktívnejší

Zvažujete operatívny lízing? Kedy je pre firmu prínosom a ako ho nastavíte? Poradíme vám.

Rozmýšľate, či si do firmy zaobstaráte auto v hotovosti, na finančný alebo operatívny lízing? Operák má svoje prednosti a ako ukazujú skúsenosti firiem, najmä ak potrebujete financie investovať do vlastného biznisu, je ideálnou alternatívou. „Jednoznačne sú jedny z dôvodov, pre ktoré firmy volia operatívny lízing, úspora nákladov, komfort a využitie vlastných prostriedkov na svoj biznis,“ konštatuje na základe skúseností klientov Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility pre fyzické aj právnické osoby vrátane operatívneho lízingu.Na operatívny lízing sme prešli v čase pandémie. Nielen na Slovensku, ale aj v EÚ vidíme v prípade výrobných firiem prevládajúci trend orientovať sa na core biznis a sekundárne činnosti, ktoré musíme plniť, ale nie sú nosným prvkom, ktorý prispieva k zvyšovaniu produktivity práce a k zvyšovaniu výnosnosti, outsourcovať. To bol jeden z najdôležitejších dôvodov, prečo sme sa rozhodli pre operatívny lízing,“ hovorí Richard Hajzuk zo spoločnosti Enrico, ktorá sa zaoberá výrobou odevov.

Čo zahŕňa operatívny leasing

Základom operatívneho lízingu je, že ako firma outsourcujete nielen financovanie obstarania vozidla, ale aj služby či prevádzkové a finančné riziko s prevádzkou vozidla spojené. Prefinancujete len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla po štyroch rokoch. Teda len reálne využitú hodnotu mobility. To je zásadný rozdiel v porovnaní s finančným lízingom, ktorý rieši len spôsob financovania obstarania si vozidla.V prípade operatívneho lízingu nie ste ako firma vlastníkom vozidla. Pri finančnom lízingu si vozidlo od začiatku uvádzate aj v súvahe majetku. Zároveň tak však od začiatku na seba beriete aj riziko spojené so zmenou zostatkovej hodnoty vozidla po uplynutí doby lízingu.Pri operatívnom lízingu je to lízingová spoločnosť, ktorá vozidlá uvádza na svojej súvahe majetku a zároveň preberá riziká, ako napríklad z neočakávaných porúch a servisných zásahov, poistných udalostí, ale aj vývoja na trhu jazdených vozidiel po uplynutí lízingu,podotýka Čišková. V nemennej a vopred stanovenej mesačnej platbe totiž zároveň máte zahrnuté aj všetky servisné, pneuservisné, prevádzkové či administratívne náklady. Veľa firiem sa pritom pri porovnaní stále díva len na obstarávaciu cenu vozidla, a nie na celkové náklady, tzv. TCO či TCM (total cost of ownership či total cost of mobility).Práve TCO či TCM však odhalia skutočné náklady mobility. „Operatívny lízing sme vyhodnotili v našej spoločnosti ako najefektívnejšie riešenie vzhľadom k tomu, že nepotrebujeme žiadnu vstupnú investíciu, ktorú často ani nemáme. Benefity vnímame v tom, že máme pokryté všetky naše potreby, máme nové auto každé tri roky, nemusíme riešiť odpredaje áut, servis, pneuservis a podobne. Sme odbremenení od starostí a všetky povinnosti sme delegovali na lízingovú spoločnosť. Keby sme nemali operatívny lízing, museli by sme na tieto činnosti vyčleniť osobu navyše,“ hovorí o skúsenostiach Lenka Maníková zo spoločnosti Gestamp Nitra, ktorá je dodávateľom pre Jaguar Land Rover.

Hlavné výhody

Výhody profesionálnej správy vozidlového parku sú pritom viditeľné už pri obstaraní auta. Firma jednak nemá vstupné náklady, platí len fixné mesačné platby, z ktorej každá je daňovo uznateľným nákladom. Tým, že vozidlá nemajú obvykle viac ako štyri roky, je emisná daň znížená, čo sa odráža na výške mesačnej platby. Obdobne zdaňovanie je oveľa výhodnejšie, ako pri obstaraní si vozidla na finančný lízing.Aj napriek zľavám importérov si pritom firma málokedy dokáže vyjednať nákupnú cenu auta ešte nižšiu, než za akú ju obstaráva na operatívny lízing lízingová spoločnosť. Tá je dokonca nižšia aj v porovnaní s obstaraním na finančný lízing. Obdobne cenu poistenia, servisu a ďalších služieb opäť lacnejšie vyjedná lízingová spoločnosť.Vďaka prístupu k servisnej a pneuservisnej sieti na celom Slovensku, možnosti využívania viacerých druhov palivových kariet, GPS a monitorovaniu vozidiel, ušetrí firma nielen náklady, ale získa aj presné údaje o služobných a súkromných jazdách vodičov, spotrebe na počet najazdených kilometrov, ako aj o prípadnej výške škôd na vozidlách. Každý servisný zásah je pritom vopred schvaľovaný a vďaka presnej evidencii vie lízingová spoločnosť eliminovať nadbytočné alebo neoprávnené výdavky, ktoré by inak klient či vodič zaplatil.„Benefity operatívneho lízingu vidíme v komforte. Okrem faktúry v účtovníctve nemusíme nič s vozidlovým parkom riešiť, nemusíme napríklad riešiť termíny v servise či pneuservise, pretože to za nás robí lízingová spoločnosť, podotýka Mirka Ludasová zo spoločnosti SPSS zaoberajúcou sa platobnými službami a platobnými operáciami.

Chcete si nastaviť operatívny lízing? Toto zvažujte:
  1. Vozidlá vyberajte do vozidlového parku nielen s ohľadom na obstarávaciu cenu, ale aj s ohľadom na zostatkovú hodnotu po skončení lízingu. Tá má vplyv na mesačnú platbu operatívneho lízingu.
  2. Výšku zostatkovej hodnoty ovplyvňuje niekoľko faktorov, a to napríklad dĺžka kontraktu v mesiacoch, celkový nájazd kilometrov, ako aj hodnota vozidla po skončení nájmu na trhu jazdených vozidiel.
  3. Predpokladaný ročný nájazd v kilometroch je dôležitý aj z hľadiska stanovenia dĺžky operatívneho lízingu, aby bola platba optimálna. Po určení predpokladaného ročného nájazdu lízingová spoločnosť hľadá optimum, kedy vychádza mesačná platba najoptimálnejšie vzhľadom na nastavenie zostatkovej hodnoty a rovnako servisných nákladov. Napríklad pri nájazde 50 000 km sa oplatí kontrakt na 36 mesiacov, pri nájazde 20 000 km ročne zas kontrakt na 48 alebo 60 mesiacov.
  4. Nastavenie operatívneho lízingu je flexibilné, kontrakty sa dajú nastaviť na 12 – 84 mesiacov
  5. Nájazd sa obvykle limituje hranicou 180 000 km pre benzín a 200 000km pre dieselové motorizácie. Pri úžitkových vozidlách je možné ísť aj na 300 000 najazdených kilometrov.
  6. Výber značky si môžete zvoliť, vyberajte ju však s ohľadom na dobré pokrytie servisnej siete a nízku spotrebu pohonných látok.
  7. Ak volíte úžitkové autá nielen za účelom prepravy viacerých osôb, ale aj tovaru, pozerajte na úložný priestor vozidla. Ten si môžete nechať vybaviť dodatočným nábytkom, držiakmi, skrinkami, zásuvkami na náradie a inými odkladacími priestormi.
  8. Dôraz klaďte aj na bezpečnosť vozidla, zamestnanci – vodiči sú vaše nenahraditeľné aktívum. Zvážte aj havarijné poistenie, lízingové spoločnosti k nemu automaticky dávajú GAP poistenie.
Výhody a nevýhody jednotlivých foriem financovania v kocke:

Hotovosť

+ priame vlastníctvo bez dlhov a obmedzení+ auto je v majetku firmy od začiatku+ nie je nutné nadväzovať dlhoročný zmluvný vzťah s dodávateľom vozidla- nutný jednorazový vstupný kapitál, ktorý negatívne ovplyvňuje cash flow- firma musí prefinancovať celú obstarávaciu cenu auta- nákladovo sa rozpúšťa do viac rokov vo forme odpisov- správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami, všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša firma od začiatku- potreba vyčleniť personál zodpovedný za kontrolu prevádzky- viacero faktúr mesačne spojených s prevádzkou vozidiel- náklady obetovanej príležitosti- riziko spojené s ďalším predajom auta a možným poklesom trhovej hodnoty, riziko straty zisku z odpredaja

Úver

+ outsourcujete financovanie kúpy auta+ auto je v majetku firmy od začiatku+ možnosť vybrať si výšku splátok a čas splácania, aj s možnosťou neskorších splátok+ odpočet DPH+ hradené úroky sú daňovo uznateľným nákladom- firma musí prefinancovať celú obstarávaciu cenu auta- administratívne náročné zariadenie a vedenie úverového účtu- správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami, všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša firma od začiatku- potreba vyčleniť personál zodpovedný za kontrolu prevádzky- viacero faktúr mesačne spojených s prevádzkou vozidiel- náklady obetovanej príležitosti- riziko spojené s ďalším predajom auta a možným poklesom trhovej hodnoty, riziko straty zisku z odpredaja

Finančný lízing

+ outsourcujete financovanie kúpy auta+ auto je v majetku firmy od začiatku z účtovného/daňového hľadiska a zároveň v záväzkoch+ po ukončení zmluvy sa dostáva auto aj technicky do majetku firmy+ administratívne jednoduché a rýchle riešenie+ lízingová splátka je plne uznateľným daňovým nákladom+ rovnomerné rozloženie nákladov na kúpu do fixnej splátky s nutnosťou platby akontácie na začiatku- správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami, všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša firma od začiatku- firma musí prefinancovať celú obstarávaciu hodnotu auta- pri podpise platí akontáciu- vyššie úrokové sadzby- potreba vyčleniť personál zodpovedný za kontrolu prevádzky- viacero faktúr mesačne spojených s prevádzkou vozidiel- náklady sa rozpúšťajú do viac rokov odpisov- náklady obetovanej príležitosti- riziko spojené s ďalším predajom auta a možným poklesom trhovej hodnoty, riziko straty zisku z odpredaja- pri finančnom lízingu sa do nákladov premietajú odpisy vozidla a nie finančná časť splátky nájmu ako u operatívneho lízingu- limitovaná výška daňovo uznateľných odpisov je pri vozidlách nad 48-tisíc eur v závislosti na dosiahnutej výške daňového základu. Ak je daňový základ nižší ako 12-tisíc eur, nebude daňovým výdavkom časť odpisu nad hodnotu 12-tisíc eur.- ak firma nepreukáže 100 % využitia vozidla len na podnikateľské účely, musí krátiť náklady spojené s obstaraním, využitím a údržbou vozidla, vrátane odpisov vozidla

Operatívny lízing

+ firma outsourcuje financovanie kúpy auta aj správu vozidla vrátane všetkých služieb, servisu a pneuserviu+ na začiatku neplatí akontáciu+ fixné platby sú pravidelné počas celej doby splácania a jasne stanovené na začiatku, čo umožňuje plánovanie rozpočtu na viac rokov dopredu+ firma prefinancuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou auta, nie celú hodnotu+ administratívne nenáročné a rýchle riešenie+ lízingová platba je daňovo uznateľným nákladom+ lízingová spoločnosť má obvykle vyjednané vyššie zľavy na nákup vozidiel a ďalšie produkty a služby+ po ukončení prenájmu vozidla nemá firma povinnosť, ale možnosť si ho odkúpiť+ prevádzkové, servisné a pneuservisné náklady, náklady na poistenie, asistenčné služby, náhradné vozidlá, dane a poplatky sú zahrnuté v mesačných platbách+ maximálne 3 faktúry mesačne za celý vozidlový park firmy+ zabezpečenie náhradného vozidla v prípade potreby opráv, nepojazdnosti, škody na vozidle, odcudzenia+ firma má prístup do online reportingového systému, kde môže kontrolovať stav vozidiel (prehľad vozidiel, nájazdy, poistné udalosti, pokuty, spotrebu PHM, emisie CO2, servisné zásahy a iné)+ využíva celú sieť servisných a pneuservisných partnerov po Slovensku, aj viacero druhov palivových kariet+ lízingová spoločnosť na seba berie riziko spojené s konečnou zostatkovou hodnotou auta po skončení lízingu+ limit daňovo uznateľnej výšky nákladov na nájme je 14 400 eur v závislosti na dosiahnutej výške daňového základu. Limit sa však týka len finančnej služby platby operatívneho lízingu, nie služieb+ firma nemá starosti s odpisom vozidla, platením daní ani poplatkov, keďže nie je vlastníkom vozidla- auto počas trvania zmluvy nie je vo vlastníctve firmy- prenajímateľ si za kompletnú správu vozidla účtuje poplatok za správu- povolenie lízingovej spoločnosti v prípade akéhokoľvek zásahu alebo servisného úkonu na vozidle- potreba rekalkulácie mesačných platieb v prípade odchýlky nájazdov- potrebné nadviazať dlhodobý partnerský vzťah s lízingovým partnerom

Výhoda operatívneho leasingu s Business Lease - 100% mobilita v každej situácii, vďaka našej unikátnej sieti servisných a mobility partnerov v rámci celého Slovenska:

https://www.businesslease.sk/unikatna-servisna-siet/SPOLOČNOSTI PREHODNOCUJÚ INVESTÍCIE, PERSONÁLNU POLITIKU A HOTOVOSŤ NECHCÚ MÍŇAŤ NA ZAPARKOVANÉ AUTÁ V GARÁŽI. „ZAČÍNAJÚ MAŤ INÝ SPÔSOB UVAŽOVANIA, AKO SPRAVOVAŤ VOZIDLOVÝ PARK,“ KONŠTATUJE LUCIA ČIŠKOVÁ, VÝKONNÁ RIADITEĽKA BUSINESS LEASE SLOVAKIA.Prečítajte si viac v našom článku:

KORONAKRÍZA MENÍ POHĽAD FIRIEM NA FLEET >>>

KontaktV prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte našich Account manažérov a Sales Špecialistov:Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 BratislavaBusiness Lease Slovakia s.r.o, Business Centrum Košice, Štúrova 27, 040 01 KošiceTel.: +421 2 5810 3810, E-mail: obchod@businesslease.sk

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.