Autor
Petra Volčková
2.7.2018
No items found.

Čaká vás dovolenka služobným autom? Pozor na pravidlá!

Zistite si vopred, ako počítate spotrebu, kilometre a čo v prípade dopravnej nehody. Zvažujete ísť služobným autom na dovolenku do cudziny? Hoci benefit využívania služobného auta na súkromné účely dnes poskytujú mnohé firmy na Slovensku, má to tiež svoje pravidlá. „Zásady využívania služobného vozidla aj na súkromné účely by každá firma mala mať podrobne riešené vo firemných smerniciach, prípadne v preberacom protokole, a to bez ohľadu na spôsob obstarania auta do vlastníctva firmy alebo na operatívny lízing. Využívanie takéhoto vozidla aj na súkromné účely nemusí automaticky znamenať, že sa zamestnanec o nič nestará a využíva ho zdarma. Preto je potrebné, aby si vopred ujasnil, za čo bude zodpovedať, vrátane prípadných poistných udalostí,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom kompletnej mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.Čo si počítateViete, ktoré kilometre si budete ako zamestnanec platiť vy a ktoré pôjdu do nákladov firmy? „Dôležité je viesť knihu jázd, kde budú súkromné aj služobné kilometre jasne oddelené,“ konštatuje Pozdechová. Ak nie je vo firemných smerniciach dohodnuté inak, súkromné kilometre si platí zamestnanec. Obvykle sú strhávané pozadu z jeho príjmu. „Ak si však firma nenárokuje preplatenie súkromných kilometrov, môže ísť o benefit, no zdanené musia byť ako iný nepeňažný príjem zamestnanca,“ upozorňuje.Šetrite na paliveVýhodou je, ak firma využíva palivové karty na tankovanie. Tento benefit totiž môžete na firemnom aute využívať a počas dovolenky. Výhodou je, ak má firma možnosť využívať širšiu sieť čerpacích staníc, teda má zmluvu minimálne s dvomi partnermi, a zamestnanec tak môže bezhotovostne čerpať palivo. „Táto výhoda sa prejavuje napríklad pri operatívnom lízingu, kde má lízingová spoločnosť z dôvodu veľkosti vozidlového parku zmluvu s viacerými partnermi a firma ako klient, a teda aj jej zamestnanci, tak môžu dané výhody využívať,“ dodáva Pozdechová. Palivové karty sa dajú v rámci siete zmluvných čerpacích staníc používať aj v zahraničí.Čo zdaňovaťVyužívanie firemného vozidla na súkromné účely vrátane dovoleniek je nepeňažným príjmom a počas celého obdobia musí byť aj zdaňované. Zdaňuje sa mesačne 1 % zo vstupnej ceny vozidla s DPH po celý čas používania auta na súkromné účely, no so zohľadnením amortizácie vozidla. Ak je teda vozidlo zaradené do užívania prvý rok, daň sa vypočíta z jedného percenta zo vstupnej ceny vozidla, z ktorej zamestnanec platí 19 % daň z príjmu. Ak je už v užívaní dva a viac rokov, zdaňuje sa v nasledujúcich siedmich rokoch 1% zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5%. „Zdaňuje sa mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na súkromné účely,“ vysvetľuje Pozdechová. V prípade technického vylepšenia auta počas daného obdobia sa pri výpočte nepeňažného príjmu vstupná cena vozidla zvýši o sumu vylepšenia. „Ak ide o prenajaté vozidlo napríklad formou operatívneho lízingu, vychádza sa z obstarávacej ceny u pôvodného vlastníka, teda u lízingovej spoločnosti,“ dodáva.Ako riešiť nehodyAk sa vám počas dovolenky, dokonca v cudzine, stane na služobnom aute dopravná nehoda, postup obvykle závisí od výšky škody. „Napríklad pri využívaní áut na operatívny lízing musia vodiči zavolať políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako cca 4 000 eur,“ konštatuje Pozdechová. Ak si vodič nie je istý výškou škody, je lepšie privolať políciu. „Určite ju treba privolať vždy, keď vám niekto spôsobil škodu. Tento krok je dôležitý kvôli poisťovniam, ktoré v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti môžu odmietnuť plniť poistné plnenie. Pokiaľ dôjde v zahraničí k vykonaniu akejkoľvek opravy vozidla, je potrebné opravcovi poskytnúť fakturačné údaje lízingovej spoločnosti, teda názov, adresu, číslo bankového účtu, IČO a IČ DPH,“ spresňuje. V prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu resp. odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo, môže privolať asistenčné služby, ak ich firma využíva. „V Business Lease je asistenčná služba dostupná nonstop, na Slovensku aj v Európe, a to bez nutnosti úhrady poplatkov za služby na mieste,“ vysvetľuje. V prípade krádeže vozidla je treba okamžite volať políciu. Ak je auto v majetku lízingovej spoločnosti, treba ju čo najskôr kontaktovať, no postup je pre užívateľa auta jednoduchší než pri vlastníctve vozidla. „Lízingová spoločnosť rieši administratívu za klienta a v prípade potreby mu poskytuje náhradné vozidlo,“ vysvetľuje. Ak je auto v majetku firmy, je potrebné čo najskôr kontaktovať aj poisťovňu, aby začala riešiť poistnú udalosť. Potrebné je však zároveň nielen nahlásenie poistnej udalosti, ale aj vyplnenie dotazníka o krádeži, odovzdanie kľúčov a všetkých ovládačov zabezpečovacích zariadení auta poisťovni. Myslieť treba aj na čo najrýchlejšie odhlásenie vozidla z evidencie po ukončení neúspešného pátrania. Samozrejme, poisťovňa môže žiadať aj ďalšie kroky.Kontakt pre médiáBusiness Lease Slovakia s.r.o, City Business Center I, Karadžičova 8, 821 08 Bratislava 2p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.