Autor
Petra Volčková
22.3.2017
No items found.

Ako sa po novom bude účtovať pri operatívnom lízingu? Poradíme vám

Operatívny lízing, ktorý sa teší medzi firmami čoraz väčšej obľube a rastie medziročne dvojciferným tempom, čakajú zmeny. Nové pravidlá účtovania IFRS, ktoré by si firmy sledujúce EBIDTA mali osvojiť už do konca tohto roku, prinášajú novinku, ktorou je vykazovanie takmer všetkých typov lízingov v súvahe. Popri finančnom ide aj o operatívny lízing, a to bez ohľadu, či ide o prenájom budovy, strojov, zariadenia alebo vozidiel. Nové pravidlá však vykazovanie služieb nemenia.Čo sa meníNové pravidlá začnú platiť od 1. januára 2019, no vzhľadom k tomu, že účtovná závierka podľa IFRS musí obsahovať aj porovnateľné informácie za predchádzajúci rok, firmy by mali byť pripravené na nový systém účtovania už do konca roka 2017. „V prípade potreby vieme firmám pomôcť pri nastavení operatívneho lízingu podľa nových pravidiel,“ spresňuje Miriama Matiová, zastupujúca obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexných služieb mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.„Doposiaľ išlo v prípade operatívneho lízingu o tzv. mimosúvahové financovanie, teda financovanie mimo súvahu. Štandard IFRS 16 síce v tomto smere mení spôsob vykazovania, keď je potrebné vykázať aktívum a záväzok pre všetky typy lízingu s dobou trvania zmluvy viac ako 12 mesiacov a odpisovanie prenajatého aktíva oddelene od úrokov z lízingového záväzku. Na druhej strane, napríklad pokiaľ ide o operatívny lízing vozidiel, ďalšie prednosti v porovnaní, povedzme, s finančným lízingom, zostávajú,“ hovorí k zmenám Miriama Matiová.Jeden z dôvodov, prečo si spoločnosti volia operatívny lízing, je práve odbúranie administratívy, úspora prevádzkových nákladov a znižovanie finančných nákladov, nezaťažovanie súvahy, prehľadné cash flow a reporting, kde firma platí pravidelné a nemenné mesačné platby. Ako podotýka Matiová, dopad účtovných zmien sa môže javiť ako zásadný, avšak väčšina úverových inštitúcií už dnes berie do úvahy dopad mimosúvahového financovania, keďže túto informáciu majú spoločnosti vo finančných výkazoch.Služieb sa zmena netýka„Nové pravidlá IFRS pritom nemenia vykazovanie služieb. Služby a lízing sú často súčasťou jednej zmluvy, avšak sumu za služby nie je potrebné vykazovať v súvahe,“ podotýka. Ako dodáva, podľa IFRS sa rovnako zatiaľ nebude účtovať operatívny lízing na kratšie obdobie ako 12 mesiacov. IFRS nemení ani ďalšie hlavné benefity operatívneho lízingu, ako úspora finančných a prevádzkových nákladov, zabezpečenie komfortu a plnej mobility, odbremenenie spoločnosti od starostí spojených s mobilitou, či prenesenie rizika z firmy na lízingovú spoločnosť pokiaľ ide napríklad o vývoj cien vozidiel na trhu po ukončení nájmu, servisných a pneuservisných úkonov, cien pneumatík a podobne. „Tieto výhody zostávajú aj po príchode nových pravidiel. Neočakávame preto pokles rastúceho trendu operatívneho lízingu,“ podotýka.„Najväčším rizikom je vznik dezinformácii. Z pohľadu podnikania zmeny neovplyvňujú produkt operatívneho lízingu. Z pohľadu účtovníctva vzniknú dodatočné administratívne kroky, ktoré budú iba zlomkom toho, čo nové pravidlá upravujú v iných oblastiach,“ upozorňuje tiež Rastislav Kitta, finančný riaditeľ Business Lease Slovakia. Financovanie majetku pre firmy bude podľa neho rovnaké ako v súčasnosti. „Zmena bude iba v spôsobe účtovania, ktoré nebude pre väčšinu spoločností prekážkou,“ dodáva. Nové štandardy IFRS 16 nahrádzajú súčasné IAS 17, podľa ktorých firmy neuvádzali nájom prostredníctvom operatívneho lízingu v súvahe.Koho sa to dotkneNa Slovensku by sa zmena mala zatiaľ dotknúť malého okruhu firiem, ktoré sledujú ukazovateľ EBITDA ako hlavný ukazovateľ výkonnosti. Zjednotenie vykazovania aktív a záväzkov v súvahe tak ovplyvní napríklad mieru zadlženosti firmy a jej EBITDA, čo sú dôležité ukazovatele pre veriteľov, akcionárov, investorov a ostatných zainteresovaných subjektov, no hospodársky výsledok spoločnosti táto zmena neovplyvní. „Spôsob financovania, a teda nárast dlhu v súvahe môže mať vplyv na financovanie spoločnosti ako takej pri použití súčasných kritérií, ktoré sa však po zavedení nových štandardov budú pravdepodobne tiež upravovať,“ dopĺňa Kitta.Pozrite si bližšie infomrácie vo videu.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.