Business Lease Slovakia dosiahla výnimočné výsledky v AutoBinck Group

Spoločnosť Business Lease Slovakia, poskytovateľ komplexnej mobility a operatívneho lízingu, dosiahla v prieskume týkajúcom sa spokojnosti zamestnancov, ktorý medzi svojimi 24 spoločnosťami uskutočnila materská nadnárodná skupina AutoBinck, nadpriemerné výsledky. Prieskumu sa zúčastnili všetky tri divízie skupiny v 24 spoločnostiach v 7 krajinách Európy. Skupina organizuje prieskum každé štyri roky. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group, ktorí boli zapojení do prieskumu bolo 1 102.

Pokiaľ ide o Business Lease na Slovensku, považujem spokojnosť zamestnancov za kľúčovú. Aj preto má tohtoročný prieskum pre nás obrovský význam,“ poznamenáva k výsledkom výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia Lucia Čišková.


Kľúčová spokojnosť

V rámci prieskumu odpovedali zamestnanci na najrôznejšie otázky týkajúce sa ich spokojnosti s prácou, ktorú vykonávajú, s firmou, pre ktorú pracujú, a to vrátane otázok týkajúcich sa odporúčania spoločnosti iným, ďalej spokojnosti s pracovnými podmienkami, prostredím a kolektívom, efektívnosťou práce, kariérnym zlepšovaním, riadením zo strany vedenia firmy, či napríklad aj stratégiou, ktorú firma aj vedenie razí.

„Najviac ma prekvapili dva výsledky: Všetky naše tímy skórovali nadpriemerne v porovnaní s ostatnými 24 spoločnosťami skupiny. A veľmi ma potešil výsledok nášho eNPS (employer Net Promoter Score –  pozn.), kde sme dosiahli 66,7 boda, čo vypovedá o tom, že naši ľudia sú hrdí na to, že pracujú pre Business Lease a šíria pozitívne referencie. Celkovo sme skončili v eNPS skóre na 4. mieste zo všetkých 24 spoločností. Až 97,4 % našich zamestnancov sa cíti pevnou súčasťou našej spoločnosti, podporujú naše firemné ciele a chcú aj naďalej pokračovať v práci u nás, čo je skvelé,“ hovorí Lucia Čišková. Teória o eNPS skóre hovorí, že výsledok nad 50 bodov sa považuje za excelentný a predurčuje spoločnosť na dvojciferný rast, dodáva.


Otvorená komunikácia a dôvera

Lucia Čišková, ktorá je v automotive biznise už desať rokov a na čele spoločnosti je od januára 2018, si tento rok sama stanovila dva hlavné ciele: plnenie obchodného plánu a spokojnosť zamestnancov. „Tomu som podriadila všetky ďalšie ciele. Som presvedčená o tom, že pokiaľ je zamestnanec vo firme spokojný, vie podať aj nadľudský výkon, ktorý ma priamy dopad na finančné výsledky firmy a spokojnosť zákazníka. Som veľmi rada, že toto moje presvedčenie potvrdili aj čísla a náš prieskum spokojnosti dopadol nad očakávania,“ zdôrazňuje.

Súčasťou firemnej kultúry spoločnosti je najmä otvorená komunikácia, dôvera a spätná väzba. „Je preto na mieste riešiť otázku spokojnosti alebo nespokojnosti tak často, ako sa dá. Či už v rámci celofiremných stretnutí, teambuildingov, individuálnych stretnutí so zamestnancami, alebo len tak pri káve v kuchynke alebo na terase,“ podotkla. Aj preto, ako dodáva, sa snaží vytvárať prostredie tak, aby ľudia otvorene hovorili o tom, čo je vo firme dobré a čo je potrebné zlepšovať. Veľkým kľúčom k úspechu je schopnosť aktívne počúvať svojich ľudí, pochopiť ich a podporovať ich návrhy a nápady, zdôrazňuje Lucia Čišková.

V medziročnom porovnaní pritom došlo pri všetkých otázkach a to zo všetkých hľadísk k zlepšeniu hodnotenia zo strany zamestnancov Business Lease Slovakia. Otázky sa týkali napríklad aj kvality prostredia, inšpirácie a kariérneho zlepšovania, ako aj spomínaného odporučenia firmy iným.

Výzvou pre Business Lease je udržať takto skvelé výsledky. Z prieskumu nám vyšli aj priority, na ktoré by sme sa mali sústrediť. Do našich akčných plánov sme zaradili oblasti ako podpora v časoch zmien, dôvera v riadiaci tím, pokračovanie v oceňovaní ľudí, no aj podpora ľudí pri  vytváraní rovnováhy medzi prácou a súkromím,“ podotkla na záver výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia.


Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk


O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je súčasťou Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Business Lease Group poskytuje operatívny lízing cez dcérske spoločnosti v Holandsku, Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku. Business Lease Group je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave a je 100% dcérskou spoločnosťou Business Lease Group B.V. Silné lokálne partnerstvá so sieťou preferovaných dodávateľov nám umožňujú ponúkať celý rad požadovaných služieb. Podporujeme myšlienky sociálnej zodpovednosti, mobility, inovácií a trvalo udržateľného rozvoja, ako aj rastu vzťahov so zákazníkmi. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Haagu. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov eur.

Kontaktujte nás