Našli sme si spolubývajúcich

S ľuďmi od Colliers zdieľame postupy, hodnoty a po novom aj terasu.


Už dlhšie sme si hľadali nové, väčšie priestory. Chceli sme si nájsť taký prenájom, ktorý by bol na dobrej adrese, a kde by cena nebola výrazne vyššia.

Vďaka našim priateľom zo spoločnosti Colliers International sme po dlhom hľadaní zistili, že musíme použiť inú optiku. Keďže milujme inovácie, skúsili sme office sharing, nový koncept vyrastajúci z aktuálneho trendu zdieľanej ekonomiky. Tú poznáme, napríklad, z úspešných služieb ako Airbnb či Uber.

„Základom platformy office sharing je spoločné zdieľanie firemných priestorov dvoma, prípadne viacerými firmami. Je to priekopnícky model fungovania, ktorý popri finančnej úspore za prenájom administratívnych priestorov umožňuje aj ďalšie synergie vyplývajúce z prepojenia každodenného života týchto firiem,“ vysvetľuje Ermanno Boeris, managing partner v Colliers International.

Ak chce firma rásť a meniť adresu za lepšiu, nemusí ju to stáť ročný obrat. Stačí, aby nové priestory využívala efektívne. Keďže zasadačky, firemná kuchynka či recepcia sa vo firmách na Slovensku podľa štatistík v priemere využívajú iba na 12 percent, o efektívnom využívaní sa pri nich veľmi hovoriť nedá.

Vďaka zdieľaniu priestorov s inou firmou dokážeme využiť priestor lepšie a dovoliť si teda aj takýto úžasný výhľad z 22. poschodia Twin City Tower:

Partner v office by nemal byť len spolubývajúci

Aby vám to spolu v zdieľanom priestore fungovalo, musíte mať so svojim partnerom podobné zmýšľanie, hodnoty, kultúru.Hoci to vyzerá, že naše zameranie na mobilitu a zameranie Colliers na nehnuteľnosti je v priamom rozpore, opak je pravdou.

„Obe spoločnosti majú prienik v snahe prinášať inovácie a riešenia pre udržateľný životný štýl pre prácu aj život v meste. Naše rozhodnutie pre spoločný office sharing práve s Colliers tak vyplývalo z toho, že ide rovnako o modernú, dynamickú spoločnosť s podobnou filozofiou a víziou ako Business Lease,“ dodáva Lucia Čišková, naša CEO.

Teraz si môžeme navzájom pomôcť nielen v odovzdávaní know-how, ale aj priamo posúvaním kontaktov pri získavaní nových obchodných príležitostí.

Samozrejme, naša synergia presahuje obchodné ciele. Vo veľmi dobrej kondícii sú aj vzájomné vzťahy na pracovisku, čo považujeme za ešte dôležitejšie. Spokojní a efektívni zamestnanci totiž prispievajú k spokojným zákazníkom a klientom. A tí zase firme k výborným výsledkom.

Preto máme spoločné priestory postavené na báze flexibilných a zdieľaných pracovných miest. Naši zamestnanci sú vďaka tomu mobilní a môžu pracovať z ktoréhokoľvek miesta vo firme – z brainstormovacej miestnosti, z kuchynky, firemnej „obývačky“ či z terasy, ktorá už o pár dní naberie tie pravé kontúry.

 

Spoločnou prácou potom môžu vznikať aj záujmové priestory ako napríklad zdieľaná knižnica, záhrada, filmové či fitness kluby. A keď našich zamestnancov omrzia aj tie, majú k dispozícii aj možnosť využiť home office.

Suma sumárum, koncept office sharingu si nemôžeme vynachváliť. Ak máme spokojných zamestnancov, nové obchodné príležitosti a Bratislavu ako na dlani, firme nič nebráni rásť.


Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

Kontaktujte nás