Kovidová doba mení nazeranie firiem na fleet. Idú po prenájme

Opätovne štartujú odložené obstarávania nových vozidiel z dôvodu pandémie, no rastie aj krátkodobý prenájom.


Hoci pandemická doba obmedzila biznis väčšine firiem, oživenie ekonomiky opätovne štartuje nielen podnikanie, ale aj mobilitu spoločností. „Odložené obstarania nových vozidiel z dôvodu pandémie začínajú byť v tejto dobe opäť aktuálne. Preferovanou voľbou firemnej klientely je zabezpečenie mobility prostredníctvom operatívneho lízingu. Zároveň vidíme, že firmy z dôvodu stále krehkej situácie trhu zvažujú zabezpečenie mobility aj formou krátkodobého prenájmu,“ konštatuje k pokoronovým trendom Michal Chudík, obchodný riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.


Záujem o prenájom vozidiel

Michal Chudik

Ako konštatuje Michal Chudík, výrazné oživenie trhu prinieslo zo strany firiem rastúci dopyt po službách spojených s prenájmom vozidiel. Dôvod vidí v ich snahe zabezpečiť si stopercentnú mobilitu, no bez potreby vstupnej investície, získania kontroly cash flow a úspor spojených s prevádzkou vozidlového parku. Popri operatívnom lízingu vidieť trend rastu záujmu o krátkodobý prenájom. „Ten v stále krehkom období ponúka benefit vysokej flexibility v prípade aj nepredvídateľných zmien v ich podnikaní,“ vysvetľuje dôvod Michal Chudík.

Rozdiely záujmu z pohľadu veľkých, stredných či malých firiem sa vplyvom pandémie stierajú. „Veľké a stredné firmy už dlhodobo využívajú financovanie vozidlového parku cez operatívny lízing, prípadne finančný lízing. Menšie firmy, ktoré doteraz preferovali zabezpečenie mobility formou nákupu vozidla do majetku, resp. cez bankový úver, však začínajú viac uvažovať o operatívnom lízingu,“ konštatuje. Dôvod vidí práve v snahe odbúrať starostlivosť o vozidlový park. Spoločnosť preto poskytuje aj individuálne poradenstvo v snahe zabezpečiť stopercentnú mobilitu a nájsť úspory nákladov spojených s prevádzkou vozidlového parku.

 


Západná Európa je ďalej

Hoci trendy v krajinách strednej Európy sú veľmi podobné, západná Európa je vo financovaní vozidiel formou operatívneho lízingu podstatne ďalej. „Rastúca popularita obstarávania vozidiel cez operatívny lízing je tam daná aj zvýšeným povedomím klientov o tomto produkte, ako aj o jeho benefitoch,“ konštatuje Michal Chudík. Medzi hlavné benefity operatívneho lízingu už dlhodobo patria obstaranie vozidla bez potreby vstupného kapitálu a teda možnosť optimálneho nastavenia firemného cash flow, zabezpečenie 100%-nej mobility klienta prostredníctvom cestnej asistencie 24/7, a to prostredníctvom poskytnutia náhradného vozidla počas celej dĺžky trvania servisného zásahu, resp. odstránenia poistnej udalosti, ako aj uľahčenie komunikácie vďaka jednému telefónnemu číslu na akýkoľvek problém spojený s mobilitou.


Čipová kríza zasiahla celý sektor

Ako podotýka Michal Chudík, čipová kríza sa dotkla celého sektora, poskytovateľov lízingu nevynímajúc. „Aktuálne čelíme predlžovaniu termínov dodaní vozidiel z dôvodu čipovej krízy v rozmedzí 2-4 mesiace nad rámec bežných dodacích termínov,“ vysvetľuje Michal Chudík. Tieto problémy sa snažia riešiť proaktívne s klientami. „V prípade akútnej potreby dokážeme klientom ponúknuť vozidlo formou krátkodobého prenájmu až do momentu prevzatia nového vozidla. Rovnako cítime zvýšený dopyt po skladových automobiloch, keďže aktuálna situácia ohľadom doby dodania je neprehľadná,“ konštatuje.


A prečo ísť do „operáku“ či krátkodobého prenájmu práve s Business Lease?

Napríklad aj pre toto >>>

Business Lease vytvorila unikátnu servisnú sieť po Slovensku


Náš skvelý obchodný team je vám k dispozícii poradiť, pomôcť vyriešiť a zabezpečiť pre vás neustálu 100% mobilitu >>> obchod@businesslease.sk 


Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk


O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

Komplexné riešenie mobility:

Služby pre firmy:

Služby pre fyzické osoby:

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.