Autor
Petra Volčková
2.1.2019
No items found.

Silvester bez ujmy na aute

Ako riešiť prípadné nehody na aute? Pozrite sa...Petardy, ohňostroj, či neriadená zábava v uliciach. Aj to patrí k oslavám Silvestra. Pre majiteľov či vodičov vozidiel je to však zaťažkávajúca skúška. Samozrejme, najlepšia rada je vozidlo zaparkovať v garáži či na bezpečné miesto. Čo však, ak to nie je možné? Ako sa rieši prípadná poistná udalosť? „Ak niekto či už petardami, ohňostrojom, prípadne vandalizmom zničil alebo poškodil vozidlo, ide o poistnú udalosť, na ktorú sa vzťahuje krytie z havarijného poistenia. Bez ohľadu na to, či ste vinníka identifikovali, alebo nie. Vo väčšine prípadov je však potrebná spolupráca zo strany vodiča,“ konštatuje Vladimír Guštafik, Team Manager Operations Services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a operatívneho lízingu. Ako upozorňuje, ak aj vinníka nepoznáte, isté náležitosti treba dodržať.Kedy volať políciu Jednou z najčastejších otázok je, kedy a či k poistnej udalosti volať políciu. „Ak pri takejto poistnej udalosti dôjde napríklad k poškodeniu skla, karosérie, pneumatík a podobne, potrebné je nehodu písomne a fotograficky zdokumentovať,“ radí Vladimír Guštafik. Ak je škoda zjavne dôsledkom úmyselného konania cudzej osoby, jedná sa o vandalizmus a je potrebné privolať políciu.Poisťovne totiž často v prípade nekompletnej dokumentácie k poistnej udalosti odmietnu poskytnúť poistné plnenie. Zdokumentovanie nehody políciou je tiež nevyhnutné, ak vám škodu spôsobil sneh zo strechy budovy, ľad, cencúle a podobne a vy nepoznáte vlastníka budovy, resp. ste s ním nemali možnosť spísať škodovú udalosť z jeho poistenia. Pokiaľ teda chcete, aby spoluúčasť platil vlastník budovy, je okrem privolania polície ešte vhodné zabezpečiť si svedkov, ktorí v prípade potreby dosvedčia, že vozidlo sa nachádzalo v momente škody pri predmetnej budove. Samozrejme, musíte sa pripraviť aj na vybavovačky. „V prípade využívania operatívneho lízingu je postup jednoduchší. Poistnú udalosť je síce potrebné tiež zdokumentovať políciou, no následne preberá komunikovanie s poisťovňou lízingová spoločnosť,” spresňuje Guštafik.V ostatných prípadoch, napríklad dopravnej nehody alebo škody pri parkovaní je potrebné privolať políciu iba v prípade, ak výška škody zjavne prevyšuje 4 000 €. Ak si nie ste istý, aká je výška škody, je lepšie políciu privolať. Ide tiež o prípady, ak využívate služobné vozidlo či vozidlo na operatívny lízing. „My odporúčame a vodičov inštruujeme k tomu, aby zavolali políciu vždy, ak ide o vandalizmus, prípadne je jasné, že škodu zavinil iný účastník cestnej premávky, tiež ak si vodič nie je istý výškou škody, alebo sa predpokladá, že výška škody presiahne čiastku 4 000 eur. Taktiež je potrebné políciu privolať vždy, ak bola pri poistnej udalosti zranená či usmrtená osoba alebo bolo vozidlom poškodené nejaké všeobecne prospešné zariadenie,“ vysvetľuje.Ako sa určuje výška spoluúčasti Cieľom havarijného poistenia je pomôcť finančne zvládať následky poistnej udalosti. Ide napríklad o poškodenia, ktoré spôsobí na vozidle sám vodič bez cudzieho zavinenia, poškodenia na parkovisku neznámym vozidlom, ako aj teraz v zime bežné prasknutie čelného skla spôsobené odletujúcimi kamienkami spod kolies iných vozidiel, či živelné udalosti, ako snehová víchrica, pád stromu, ale aj iného predmetu na vozidlo, poprípade požiar spôsobený napr. silvestrovskou pyrotechnikou. Havarijné poistenie ďalej kryje krádež vozidla alebo jeho časti, a rovnako aj vandalizmus, teda úmyselne spôsobenú škodu na vozidle inou osobou. Kým v prípade likvidácie škody z PZP vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, ako upozorňuje odborník, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta. Samozrejme, havarijné poistenie si obvykle vyžiada vašu spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Na rozbitie skiel sa napríklad štandardne vzťahuje havarijné poistenie, no znášate spoluúčasť. Ak ju chcete znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie.Výška spoluúčasti sa odvíja od ceny poistky. „Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Spoluúčasť dokážu znížiť na nulu aj rôzne pripoistenia,“ vysvetľuje Guštafik. Pred uzavretím poistenia sa informujte na asistenčné služby, ak sa vozidlo stane napríklad po silvestrovskej noci nepojazdné a bude ho potrebné odtiahnuť či opraviť. „Business Lease bez ohľadu na poistenie v prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu respektíve odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo, poskytuje asistenčné služby nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ dodáva.Čo však v prípade, ak ste na bujaré silvestrovské oslavy doplatili totálnou škodou vozidla? Ak vozidlo začalo napríklad horieť, zostalo zdemolované a podobne, teda je už nerentabilné ho opravovať, poisťovňa obvykle poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta,“ upozorňuje Guštafik. Tá je však zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel môže dosiahnuť aj tisícky eur a znáša ho klient poisťovne. Pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu.Kedy nárok na odškodnenie zaniká Každá poisťovňa má aj výluky, či krátenie poistného plnenia, na ktoré sa informujte vopred. Samozrejme, tým prvým dôvodom, prečo by vám poistné plnenie mohla odmietnuť či skrátiť, je neúplné zdokumentovanie udalosti. „Poisťovňu vždy zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie,“ upozorňuje Guštafik. Obvykle sa výluky viažu na nesprávnu obsluhu vozidla, či na prípady, kedy vodič išiel vedome do rizika ako sú napr. nelegálne ale i legálne automobilové súťaže, či používanie vozidla v teréne mimo cestných komunikácii. Poisťovňa tiež môže odmietnuť poistné plnenie aj v prípade, ak síce došlo k poškodeniu pneumatík, no neprišlo k poškodeniu žiadnej inej časti vozidla ako napr. disku kolesa. Krátiť či odmietnuť plnenie tiež môže v prípade, ak došlo k odcudzeniu cenností či elektroniky z auta, ktoré ste vo vozidle zanechali nezabezpečené, na viditeľnom mieste a podobne.KontaktBusiness Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava 2p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.