Autor
Petra Volčková
29.10.2017
No items found.

Jesenná víchrica a smršť? Škody zmierňuje havarijná poistka

Veterná smršť, popadané stromy, konáre či iné predmety na vozidlo vedia narobiť poriadne škody. „Následky poistnej udalosti pomáha v takýchto prípadoch finančne zvládnuť havarijné poistenie. Povinné zmluvné poistenie totiž kryje len škody spôsobené vašim vozidlom počas prevádzky inej strane,“ hovorí Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť poskytuje komplexnú mobilitu a je popredný hráč na poli operatívneho lízingu.Výška spoluúčastiHavarijná poistka však obvykle nekryje celú škodu a vyžaduje spoluúčasť. Jej výška sa odvíja od ceny poistky. „Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová,“ podotýka Peter Kundlák. Zo štatistík Business Lease Slovakia vyplýva, že medzi firmami je najčastejšie využívanou spoluúčasť 5 percent, minimálne 165 eur. Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou 10 %,minimálne 330 eur.Pred uzavretím poistky si však zistite aj promptnosť reakcie poisťovne pri poistnej udalosti a jej asistenčné služby. V prípade využívania operatívneho lízingu je situácia jednoduchšia. „Napríklad Business Lease poskytuje vodičovi pre prípad potreby aj vlastné asistenčné služby, teda cestnú asistenciu, odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo. A to nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ konštatuje Peter Kundlák.Ako postupovať pri nehodeAby poisťovňa škodu preplatila, priebeh poistnej udalosti riadne písomne aj fotograficky zdokumentujte, a to bez ohľadu, či privoláte políciu alebo nie. Privolajte ju vždy, ak si nie ste istý výškou škody alebo k škode došlo na služobnom aute. „Poisťovňa poskytuje poistné plnenie bez ohľadu na to, či k poistnej udalosti došlo na súkromnom alebo firemnom vozidle,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Poisťovňu hlavne zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie. „Pri využívaní vozidiel na operatívny lízing vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur. Prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný,“ dodáva. Ak vám konár prerazil okno na vozidle, pozor na zabezpečenie vecí v ňom.Kedy poisťovňa kráti plneniePoisťovňa môže krátiť či odmietnuť poistné plnenie, ak ste jazdu neprispôsobili podmienkam. Teda ste išli do rizika, napríklad ste autom prekonávali prekážky v podobe popadaných stromov a podobne. K výlukám patrí aj vedenia vozidla osobou bez vodičského preukazu či s požitím alkoholu. Ak ste dostali defekt, no k inej škode na vozidle nedošlo, oprava sa vám z havarijnej poistky nepreplatí.Z čoho sa počíta poistné plnenieHavarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Pri totálnej škode vozidla - či už krádeži alebo havárii, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel. „Môže ísť aj o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou vozidla, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Peter Kundlák.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.