Autor
Pavol Mikolaj
19.10.2020
No items found.

Pozrite sa, kedy má pre firmu význam havarijná poistka

Sú sektory a oblasti, kde sú škody častejšie. Poistenie tu vie výrazne pomôcť. Pandémia COVID-19 nastolila otázku, či je pri zmenšenej premávke potrebné si dávať havarijné poistenie, ktoré nie je zo zákona povinné. Hoci by v prípade firiem takéto zmýšľanie možno ušetrilo finančné prostriedky, ako sa zhodujú odborníci, aj nejazdenie môže načrieť firmám hlboko do vrecka. „Okrem toho, často povaha a región podnikania majú značný vplyv na škodovosť. Tam by firmy havarijné poistenie mali skutočne zvážiť,“ podotýka Vladimír Guštafik, Head of Operations services Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre súkromné aj právnické osoby..

1. Brzdenie v premávke

Nechať si odstup a plne sa koncentrovať je základné pravidlo, ktorým sa riaďte v zhustenej premávke. Dvojnásobne to platí počas raňajšej a popoludňajšej špičky. „Nalepenie sa“ na vozidlo pred vami vám v ničom nepomôže, okrem rizika stretu.

BLweb Gustafik Vladimir

„Najmä v prípade nastupujúcich ranných hmiel a mokrých vozoviek môže byť brzdná dráha dlhšia. Vždy je potrebné predvídať, znížiť rýchlosť, nechávať si väčšie odstupy od vozidiel pred vami, aby ste mali na brzdenie „viac priestoru“,“ radí Vladimír Guštafik.Väčší priestor a reakčný čas vám umožní reagovať na zmeny tempa jazdy vozidla pred vami, a to nielen v prípade jeho zastavenia na svetelnej križovatke či pred priechodom pre chodcov. Vaša koncentrácia musí byť maximálna. Telefonovanie a písanie správ za jazdy je nielen zakázané, ale skutočne musí byť tabu. Nerozptyľujte ničím vašu pozornosť.

Škody pri nejazdení

Ako vyplýva z dlhodobých štatistík spoločnosti, ktorá spravuje malým, stredným aj veľkým firmách z takmer všetkých sektorov hospodárstva viac ako 5000 vozidiel, firmám na Slovensku zhltnú výdavky súvisiace so škodovosťou vodičov takmer šestinu celkových nákladov na vozidlo. Parameter škodovosti vyjadruje pomer poistného plnenia a platenia poistného.Z dlhodobých štatistík vyplýva, že najpočetnejšie škody firmám vznikajú pri parkovaní a cúvaní,“ upozorňuje Vladimír Guštafik. Často sú dôvodom stiesnené parkovacie státia v biznis centrách.„Hoci počas koronakarantény mnohí vodiči nejazdili, parkovacie škody sa nedajú vylúčiť ani počas home office a parkovaní pred domom. Parkovacie škody bez známeho vinníka sú pritom stále bežnejšie, a tie zákonné poistenie nepokryje,“ upozorňuje. Obdobne aj pred domom môže dôjsť ku krádežiam vozidla či vybavenia, živelným udalostiam, ako záplavám či pádom stromov, ktoré môžu byť s prichádzajúcou zimou častejšie. „Teší nás, že firmy už uvažujú tak, že potrebujú mať pokryté riziká niekedy aj za cenu drobných nákladov, čo je práve prípad havarijného poistenia. Havarijné poistenie je aj preto v našom produkte štandardné a klientom pripravujeme vždy ponuky aj spolu s havarijným poistením na celé obdobie nájmu vozidla,“ podotýka Vladimír Guštafik.

Rizikové sektory

Frekvencia poistných udalostí, resp. ich početnosť závisí aj od rizikovosti sektorov, v ktorom podnikajú.„Z našich údajov sú to najmä spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom. Zväčša ide o distribučné firmy prepravujúce potraviny, nápoje, spotrebný tovar a podobne. Druhou skupinou sú firmy, ktoré využívajú obchodných cestujúcich, ktorí sú tak povediac stále na cestách“ vypočítava.Určite je tak havarijné poistenie na zváženie všade tam, kde sú vozidlá permanentne využívané. Typ podnikania, ani riziko nehodovosti vozidlového parku bežných firiem pritom nateraz vplyv na výšku ceny poistky u poisťovne nemá. Sleduje sa až prípadná zvýšená škodovosť.

Lokalita podnikania

Geografická oblasť podnikania je tiež faktorom pri zvážení poistky. Jednak ak tam často dochádza ku krádežiam áut či vandalizmu, k prírodným škodám, prípadne je tam zvýšená hustota premávky.V počte nehôd jednoznačne vedie Bratislavský kraj. Súvisí to so zhustenou premávkou, ale aj problémom s parkovaním. Jednak je nedostatok parkovacích miest a jednak sú poddimenzované veľkosti parkovacích boxov v podzemných garážach a parkoviskách,“ konštatuje.

Rizikový vek značky

Z dostupných údajov pre celý trh je zrejmé, že najčastejšie škody sa stávajú mladým a neskúseným vodičom, ktorí sú držiteľmi vodičského oprávnenia menej ako 5 rokov. Kým najčastejšie poistné udalosti sú spomínané parkovacie, ktoré tvoria viac ako polovicu vzniknutých škôd, najväčšie škody vznikajú pri kolíziách s iným vozidlom vo väčšej rýchlosti.„Pokiaľ ide o krádeže, tie sa v poslednom období o niečo znížili, pričom najkradnutejším modelom na Slovensku je dlhodobo Škoda Octavia. Toto „prvenstvo“ ale vyplýva z rozšírenosti tohto modelu a následne z ľahkej použiteľnosti pre páchateľa, teda jednoduchšieho predaja modelu resp. náhradných dielov,“ podotýka. Čo sa týka luxusných vozidiel, v popredí figurujú SUV modely od BMW (hlavne X5) a limuzíny od AUDI (hlavne A6). Ako dodáva odborník, v tomto prípade platí, že čím viac firma investuje do zabezpečenia vozidla, tým viac znižuje pravdepodobnosť krádeže. Štandardnými spôsobmi zabezpečenia je alarm alebo mechanické zabezpečenie. „Potreba spôsobu zabezpečenia vozidiel v závislosti od jeho nákupnej hodnoty sa môže v jednotlivých poisťovniach líšiť, ale ako najúčinnejší no i finančne najnáročnejší sa javí monitorovací, resp. vyhľadávací systém na báze GPS, GSM a rádiolokácie, ktorý už pri pokuse o krádež okamžite informuje majiteľa vozidla, prípadne bezpečnostnú službu, pokiaľ je na takú systém napojený“ dodáva.

Jazdíte za hranice

V prípade, že často jazdíte za hranice, popri havarijnom poistení je namieste zvážiť aj pripoistenia. Najmä ak nie ste zbehlý, pripoistiť sa dá aj právna pomoc. Tá slúži v prípadoch, ak vodič zaviní dopravnú nehodu a príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu.Pripoistene pomáha zmierniť škody aj v prípade krádeže batožiny a pripoistením je možné riešiť aj finančné krytie trvalého úrazu či smrti kohokoľvek z posádky.

Sledujte si škodovosť

Na Slovensku v súčasnosti dosahuje priemerná výška škodovosti takmer 70 percent. Ak vo firme presiahne túto hranicu, prípadne sa niektoré z nehôd pravidelne opakujú, je podľa odborníka dôvod prijať ďalšie opatrenia, teda popri havarijnom poistení a vybavení vozidla bezpečnostnými prvkami aj školiť vodičov na defenzívnejšiu a bezpečnejšiu jazdu.„Pri firmách, ktoré si autá prenajímajú cez operatívny lízing, napríklad vidíme, že najčastejšie škody - čo sa týka počtu - sú parkovacie. Spôsobené sú buď samotným vodičom auta alebo iným vozidlom snažiacim sa zaparkovať v blízkosti daného auta,“ hovorí. Samozrejme, nákladné sú nielen opravy „ťukancov“, no dôvodom pre rozhodovanie sa o tom, či si za havarijné poistenie priplatiť, sú aj zvyšujúce sa výbavy vozidiel. „Dnes už je celkom bežné, že nové vozidlá majú vpredu zabudovaný dištančný radar, senzory či kamery, ktoré na strane jednej vodičovi pomáhajú predísť kolízii, ale na strane druhej vedia aj opravu drobného „ťukanca“ značne predražiť,“ podotýka Vladimír Guštafik.Práve tu môžu pomôcť aj školenie vodičov na defenzívnu jazdu, ktoré nemá za cieľ iba zníženie škodovosti. Nepozorní vodiči obvykle generujú aj dodatočné náklady spojené s pneumatikami, ich servisom a údržbou. Pri agresívnej jazde sa zas vodič podpisuje pod vyššiu spotrebu pohonných hmôt. Podiel vodiča na spotrebe pohonných hmôt je pritom päť až desať percent,“ dodáva odborník Business Lease.KontaktBusiness Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislavap.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.