Autor
Ondřej Sklenář
18.1.2022
No items found.

Päť rád k dani z motorových vozidiel

Ak ste ako firma alebo podnikateľ v uplynulom zdaňovacom období využívali na podnikanie vozidlo, nezabudnite na termín 31. januára 2022, dokedy musíte nielen podať daňové priznanie, ale aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. Inak vám hrozí pokuta. Tu je päť rád, kto, kedy a za aké vozidlo platí daň.

Firmy a podnikatelia, ktorí v uplynulom zdaňovacom období využívali na podnikanie vozidlo, musia do 31. januára.2022 podať daňové priznanie, ako aj zaplatiť daň z motorových vozidiel. „Daň sa platí za všetky vozidlá využívané na podnikanie bez ohľadu na to, či boli využívané na podnikanie na Slovensku alebo v zahraničí, ak je držiteľom slovenská firma alebo podnikateľ.Povinnosť zaplatiť daň má ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ hovorí Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.

Kto je daňovník

Podľa zákona daňové priznanie podáva a daň z motorového vozidla platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. „Dôležitá je preto forma obstarania vozidla. Ak majú firmy alebo podnikatelia vozidlá prenajaté cez operatívny lízing, daňové priznanie nepodávajú oni, ale lízingová spoločnosť. Tá je totiž ako prenajímateľ držiteľom vozidla a teda v stanovenom termíne platí daň,“ upozorňuje Ladislava Pozdechová. Ak ste však požiadali lízingovú spoločnosť len o správu vozidiel, držiteľom áut zostávate a daňová povinnosť je tak na vás. „Obdobne to platí aj v prípade, ak podnikáte s vozidlami, ktoré splácate cez finančný lízing,“ podotýka. Daň musí firma či podnikateľ platiť aj napriek tomu, že je momentálne len nájomca. „Je totiž zároveň držiteľom zapísanom v technickom preukaze, čo je pre určenie daňovníka rozhodujúce,“ spresňuje Ladislava Pozdechová.

Za ktoré vozidlá sa platí daň

Ako daňovník platíte daň za všetky vozidlá, ktoré ste využívali za uplynulé daňové obdobie na podnikanie na Slovensku, ale aj v cudzine. Ak ste počas zdaňovacieho obdobia poslali zamestnanca na služobnú cestu vlastným vozidlom, zaplatíte daň aj za toto vozidlo, a to v prepočte na počet dní, kedy ho využil na podnikateľské aktivity.

Výška a sadzba dane

Na sadzu dane nemá vplyv to, v ktorom kraji podnikáte, no výška variuje v závislosti od veku vozidla a emisií. Vypočítava sa odo dňa prvej registrácie vozidla. Výhodnejšia je pri novších a ekologickejších vozidlách. „V prípade financovania vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová z Business Lease. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa, naopak, sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Keda a ako priznať a zaplatiť daň

Daňovník musí daň priznať a zároveň zaplatiť do 31. januára 2022. Inak mu daňový úrad uloží pokutu podľa zákona o správe daní a poplatkov. „Dátum zaplatenia dane sa určuje podľa dátumu odpísania platby na bankovom výpise. Ak daň podnikateľ nevypočíta správne, ešte vždy má šancu podať dodatočné či opravné daňové priznanie podľa toho, či sa pri výpočte výšky dane pomýlil do lehoty podania, alebo po lehote,“ spresňuje Pozdechová. Posledný termín na podanie daňového priznania elektronicky je 31.januára do 23.59 hodiny. Ak vám ako daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné alebo mesačné preddavky, uhrádzate ich daňovému úradu, kde podávate daňové priznanie.

Opravenie chýb

Ak ako daňovník zistíte chybu v daňovom priznaní, následný postup závisí od toho, či ste chybu zistili ešte v lehote, alebo až po nej. „Ak daňovník zistil chybu ešte v lehote, napríklad nesprávne stanovil ročnú sadzbu dane k danému vozidlu, prípadne nesprávne stanovil dobu používania vozidla na podnikanie alebo opomenul nejaké vozidlo v daňovom priznaní, môže podať do 31. januára 2022 opravné daňové priznanie,“ vysvetľuje. Obdobne tak môžete žiadať o vrátenie preplatku alebo o jeho započítanie s inou daňovou povinnosťou, ak ste zaplatili vyššiu daň, než ste mali. Ak však zistíte chybu až po lehote, môžete podať dodatočné daňové priznanie. Musíte tak urobiť vždy, ak má byť daň vyššia ako bola vypočítaná v riadnom daňovom priznaní. Zároveň môžete podať dodatočné daňové priznanie, ak má zistená chyba za následok nižšiu daň.KontaktBusiness Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislavap.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.skO spoločnosti Business LeaseBusiness Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.Komplexné riešenie mobility:Služby pre firmy:

Služby pre fyzické osoby:

O spoločnosti AutoBinck Group AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.