Autor
Petra Volčková
30.12.2017
No items found.

Business Lease má nové vedenie

Novou výkonnou riaditeľkou Business Lease Slovakia sa stáva Lucia Čišková, ktorá doteraz pôsobila na poste obchodnej riaditeľky. Vystrieda Vincenta van der Meijdena, ktorý sa stáva novým technickým riaditeľom Business Lease pre strednú a východnú Európu.Novou výkonnou riaditeľkou Business Lease Slovakia sa od 1. januára 2018 stáva Lucia Čišková, ktorá doteraz pôsobila v spoločnosti ako obchodná riaditeľka. Na poste strieda Vincenta van der Meijdena, ktorý bude v rámci skupiny Business Lease technickým riaditeľom pre strednú a východnú Európu. „Spoločnosť Business Lease bola prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá začala poskytovať služby operatívneho lízingu. Budúci rok oslávi Business Lease Slovakia 20. narodeniny a vstúpi do novej dekády svojho fungovania. Úprimne sa teším, že som práve v tento moment dostala možnosť viesť slovenský tím na pozícii výkonnej riaditeľky. V našom odvetví nás čaká veľmi zaujímavé obdobie plné mnohých zmien,“ podotkla Lucia Čišková. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a top trojkou v poskytovaní operatívneho lízingu na Slovensku podľa veľkosti vozidlového parku.Dôvera v SlovákovLucia Čišková je po viac ako dekáde nielen prvým slovenským zástupcom na tomto poste, ale aj prvou ženou. „Mojou hlavnou úlohou v novej pozícii bude podporovať rozvoj spoločnosti na ceste stať sa plnohodnotným poskytovateľom mobility pre našich klientov a implementovať inovácie v podobe nových produktov a služieb,“ skonštatovala. Ďalšou prioritou podľa jej slov bude podporovať rozvoj obchodných príležitostí v radoch súčasných i potenciálnych klientov a v neposlednom rade pokračovať v rozvoji skvelej firemnej kultúry. „Business Lease je spoločnosťou, ktorá sa stará o rozvoj svojich zamestnancov. Sama si veľmi cením, že mi firma umožnila kariérny rozvoj v rámci firmy, dostala som možnosť ďalej študovať a skombinovať rolu matky s rolou obchodnej riaditeľky,“ podotýka.Už ako obchodná riaditeľka sa zaslúžila o rast portfólia klientov a celkového vozidlového parku, ktorý v priebehu ostatných štyroch rokov vzrástol o 60 %. Od roku 2015 sa zároveň aktívne venuje oblasti rozvoja elektromobility na Slovensku a vďaka know-how holandskej materskej spoločnosti a spolupráci s lokálnymi partnermi, dokázala Business Lease Slovakia produkt elektromobility dostať aj do slovenských firiem. Vlani sa venovala ďalšej z inovácii spoločnosti, a to novinke, produktu operatívneho lízingu pre fyzické osoby.Spoločnosť už dlhodobo kladie dôraz na zabezpečenie plnej mobility klientov a starostlivosti o nich. „Som rada, že máme množstvo spokojných klientov ochotných odporúčať našu spoločnosť ďalej. Filozofia starostlivosti je mi blízka a verím, že úspech v biznise závisí najmä od osobného prístupu a schopnosti vcítiť sa do potrieb klienta, pozerať sa vždy na vec jeho očami,“ podotkla.Digitalizácia a inovácieDoterajší výkonný riaditeľ Vincent van der Meijden sa stáva technickým riaditeľom Business Lease pre strednú a východnú Európu. Ako skonštatoval, jeho úlohou bude využívať synergie, nákladovo zefektívniť spoločnosť a ešte viac prehĺbiť zameranie Business Lease na klienta. „Digitalizácia, inovácie a benefity budú v tejto súvislosti tvoriť veľmi dôležitú úlohu pri zavádzaní zmien, ktoré budeme v nasledujúcich rokoch prijímať a ktoré posilnia pozíciu Business Lease na trhu, pokiaľ ide o riešenia mobility a servis pre klientov,“ dodal.Na poste výkonného riaditeľa Business Lease Slovakia pôsobil rok a pol. „Za krátky čas, ktorý som viedol Business Lease Slovakia sme urobili významné kroky na rast fleetu, ako aj zlepšenie našej trhovej pozície. Zároveň sa nám podarilo významne zvýšiť efektivitu organizácie. Vyvinuli sme nové produkty, ktoré sa uvedú na trh v roku 2018 a budú pokračovať v pozitívnom vývoji Business Lease na Slovensku,“ dodal. Vymenovanie Lucie Čiškovej na pozíciu výkonnej riaditeľky víta. „Bola prirodzenou voľbou,“ skonštatoval vzhľadom na jej úspechy za ostatné štyri roky na poste obchodnej riaditeľky.Lucia Čišková Vyštudovala národohospodársku fakultu na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Svoju pracovnú kariéru odštartovala na juniorskej obchodnej pozícii v spoločnosti Jacob Fleming Group. Tam sa postupne v priebehu necelých dvoch rokov vypracovala na pozíciu Sales Manager, kde riadila svoj prvý obchodný tím. V oblasti operatívneho lízingu pracuje viac ako 8 rokov a celkovo zastávala tri pozície. Začínala ako obchodník na pozícii Sales Manager s dôrazom na vyhľadávanie nových obchodných príležitostí. Po približne dvoch rokoch postúpila na pozíciu Senior Sales Manager, kde pôsobila rovnako dva roky a začala riadiť tím obchodníkov zodpovedných za akvizíciu a neskôr aj account management. Od roku 2013 pracuje ako obchodná riaditeľka v spoločnosti Business Lease Slovakia, kde vedie celé obchodné oddelenie vrátane marketingu a product managementu. V roku 2016 získala titul MBA na Central European Management Institute v Prahe, kde študovala anglický odbor Strategic Marketing and International Business. Medzi hlavné hodnoty, ktoré uznáva, patrí pracovitosť, čestnosť, pokora a cieľavedomosť. Lucia je vydatá a má jedného syna.

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.