Autor
Bikkelhart
29.3.2018
No items found.

Ako získať autonovinku najvýhodnejšie?

Ako získať autonovinku najvýhodnejšie? PorovnávajteAk si obstarávate do firmy vozidlo, skúste porovnať výhody aj nevýhody jednotlivých foriem obstarania. Zaujala vás autonovinka a radi by ste ju mali vo firemnom vozidlovom parku, no strážite si náklady? Skúste znovu spočítať všetky výdavky a najmä porovnať plusy a mínusy jednotlivých foriem obstarania. Obstarať vozidlo si totiž nemusíte len do majetku, alebo v hotovosti či na úver. „Veľa firiem si stále vyberá vozidlo podľa jeho obstarávacej ceny, a nie z hľadiska jeho celkových nákladov - TCO (total cost of ownership),“ upozorňuje Lucia Čišková, výkonná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej starostlivosti a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Napríklad nákup autonovinky do majetku síce umožňuje firme vlastniť vozidlo bez záväzkov voči tretím stranám, no je tu zaťaženie cash flow a povinnosť viacročných odpisov nákladov, pričom popri ekonomickom riziku rastie aj riziko obetovanej príležitosti. „Výnosnosť biznisu firiem sa na Slovensku pohybuje v priemere 8 až 15 percent, pri firmách z IT, telekomunikácií a farmaceutického sektora dokonca 100 %. Ak si zoberieme, že by do kúpy auta mali investovať 25 tisíc eur, už po štyroch rokoch, kedy by auto aj vo vlastníctve museli obmeniť, prináša stratu na výnosnosti biznisu niekoľko tisíc eur,“ upozorňuje Lucia Čišková. Firmy podľa nej už nemajú dôvod vozidlo vlastniť, najmä ak sa chcú úspešne zamerať na vlastný biznis a neustále inovovať. Čo sa teda pri obstaraní vozidla oplatí viac - hotovosť, úver, finančný či operatívny lízing? Hotovosť[caption id="attachment_2821" align="alignleft" width="300"]

coastline of kenting national park in taiwan[/caption]Nespornou výhodou obstarania si vozidla do firmy na hotovosť je nezadlžovanie sa a neviazanie sa záväzkami voči tretím stranám. Priame vlastníctvo tiež umožňuje mať vozidlá okamžite v súvahe. „Ešte veľa firiem na Slovensku preferuje tento spôsob obstarania si vozidla, čo vyplýva z dlhoročnej tradície auto vlastniť. To je rozdiel v porovnaní so západnou Európou, kde je vozidlo pre firmy predovšetkým nástrojom mobility, prostriedkom premiestňovania sa,“ konštatuje Lucia Čišková. Ako však dodáva, mení sa to už aj na Slovensku, čoho dôkazom je kontinuálny nárast najmä operatívneho lízingu. „V roku 2017 zaznamenal operatívny leasing medziročný nárast o 15% v osobných a úžitkových autách, čo je jasným signálom, že už aj slovenské firmy nemajú potrebu autá vlastniť,“ hovorí Čišková. Mať totiž vozidlo v majetku znamená tiež spomínané zaťaženie cash flow, rozpúšťanie nákladov do viac rokov vo forme odpisov, náklady obetovanej príležitosti a riziko spojené s odpredajom a možným poklesom trhovej ceny vozidla v čase odpredaja. ÚverPodobne ako v prípade hotovosti, aj pri kúpe auta na úver (najčastejšie spotrebný) ide o obstaranie vozidla do majetku. Vozidlo je teda okamžite v súvahe, no v porovnaní s hotovosťou nepotrebuje firma voľné finančné prostriedky a cash flow je tak rovnomerne rozložené do celej doby trvania zmluvy. Obvykle si firma môže vybrať aj výšku splátok a dobu splácania. „Na konci sa však i tak nevyhne zaplateniu celej kúpnej ceny vrátane prípadných úrokov,“ upozorňuje s tým, že hradené úroky sú daňovo uznateľným nákladom. Finančné domy poväčšine ponúkajú aj možnosti poistenia. No tým, že sa auto dostane hneď do majetku firmy, celá starostlivosť o vozidlový park, nepredvídateľné náklady a administratívna záťaž pripadá na firmu. „Práve pri kúpe či už v hotovosti alebo na úver je však dôležité porovnať celkové náklady. Firma často počíta okrem obstarávacej ceny len s nákladmi na pohonné látky, poistenie, garančné prehliadky či výmenu pneumatík. Nedokáže predvídať náklady spojené s pozáručným servisom, rovnako nedokáže predvídať odpredajnú zostatkovú cenu vozidla. A málokedy dokáže oceniť vlastný čas strávený nad správou vozidiel,“ upozorňuje Čišková.

Finančný lízing V prípade finančného lízingu si s výnimkou akontácie firma outsourcuje financovanie obstarania auta. Keďže ho však nakupuje do majetku, musí podobne ako v prípade obstarania na úver prefinancovať celú obstarávaciu hodnotu vozidla, vrátane prípadných úrokov. No kým z účtovného a daňového hľadiska sa dostáva vozidlo do majetku firmy ihneď pri začatí finančného lízingu, technicky je to až po splatení. Zároveň má povinnosť vozidlo na konci lízingu odkúpiť. Lízingové splátky sú síce daňovo uznateľným nákladom, no odpisovanie nemôže skrátiť na dobu lízingu. Odpisovať musí rovnomerne podľa odpisovej skupiny 1. „Okrem toho, pri finančnom lízingu sa do nákladov premietajú odpisy vozidla a nie finančná časť splátky nájmu, ako je to v prípade operatívneho lízingu,“ upozorňuje Lucia Čišková. Lízingové spoločnosti už síce poskytujú poistenie, ale napríklad neposkytujú riadenie poistnej agendy či riešenie poistných udalostí. Všetky ďalšie prevádzkové riziká a administratívna záťaž je na firme, ako aj zabezpečenie všetkých služieb súvisiacich s vozidlom.Operatívny lízingOperatívny lízing áut je v západnej Európe už bežný spôsob, ako firmy riešia financovanie a správu vozidlového parku bez investovania vlastných finančných zdrojov. Uvoľnené finančné prostriedky tak využívajú na rozvoj vlastného podnikania a inovácie. „Jednou z hlavných výhod operatívneho lízingu najmä v porovnaní s finančným lízingom je možnosť outsourcovať nielen financovanie, ale naraz aj správu a riziko spojené s vlastníctvom vozidiel,“ hovorí Lucia Čišková. Na rozdiel od kúpy vozidla v hotovosti nie je pri obstaraní auta na operatívny lízing potrebný vstupný kapitál. Firma platí pravidelné mesačné platby, v ktorých je zahrnutý nájom aj komplexné služby, servis aj pneuservis, čím si fixuje prevádzkové náklady na celý vozidlový park a na celé obdobie nájmu. Na rozdiel od ostatných foriem financovania prefinancuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou vozidla. „Spoločnosť nikdy neprefinancuje celú hodnotu vozidla, čím docieli prehľadný cash flow a tým aj kontrolu nad prevádzkovými nákladmi. Riziko neočakávaných servisných nákladov či zmenu zostatkovej hodnoty vozidla nesie lízingová spoločnosť,“ podotýka Lucia Čišková. Obdobne z daňového hľadiska, keďže firma nie je vlastníkom, nemá ani povinnosť odpisovať vozidlo z majetku, ani starosť s krátením daňovo uznateľných nákladov a odpisov, ako napríklad pri finančnom lízingu. Výhodou je tiež aj fakt, že po ukončení nájmu nemá firma povinnosť odkúpiť si vozidlo.Výhody a nevýhody jednotlivých možností financovania Hotovosť+ priame vlastníctvo bez dlhov a obmedzení+ auto je v majetku firmy od začiatku+ nie je nutné nadväzovať dlhoročný zmluvný vzťah s dodávateľom vozidla- nutný jednorazový vstupný kapitál, ktorý negatívne ovplyvňuje cash flow- firma musí prefinancovať celú obstarávaciu cenu auta- nákladovo sa rozpúšťa do viac rokov vo forme odpisov- správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami, všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša firma od začiatku- potreba vyčleniť personál zodpovedný za kontrolu prevádzky- viacero faktúr mesačne spojených s prevádzkou vozidiel- náklady obetovanej príležitosti- riziko spojené s ďalším predajom auta a možným poklesom trhovej hodnoty, riziko straty zisku z odpredaja Úver+ outsourcujete financovanie kúpy auta+ auto je v majetku firmy od začiatku+ možnosť vybrať si výšku splátok a čas splácania, aj s možnosťou neskorších splátok+ odpočet DPH+ hradené úroky sú daňovo uznateľným nákladom- firma musí prefinancovať celú obstarávaciu cenu auta- administratívne náročné zariadenie a vedenie úverového účtu- správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami, všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša firma od začiatku- potreba vyčleniť personál zodpovedný za kontrolu prevádzky- viacero faktúr mesačne spojených s prevádzkou vozidiel- náklady obetovanej príležitosti- riziko spojené s ďalším predajom auta a možným poklesom trhovej hodnoty, riziko straty zisku z odpredaja Finančný lízing+ outsourcujete financovanie kúpy auta+ auto je v majetku firmy od začiatku z účtovného/daňového hľadiska a zároveň v záväzkoch+ po ukončení zmluvy sa dostáva auto aj technicky do majetku firmy+ administratívne jednoduché a rýchle riešenie+ lízingová splátka je plne uznateľným daňovým nákladom+ rovnomerné rozloženie nákladov na kúpu do fixnej splátky s nutnosťou platby akontácie na začiatku- správu vozidiel si zabezpečuje firma vlastnými silami, všetky prevádzkové, administratívne, predvídateľné a nepredvídateľné servisné a pneuservisné náklady znáša firma od začiatku- firma musí prefinancovať celú obstarávaciu hodnotu auta- pri podpise platí akontáciu- vyššie úrokové sadzby- potreba vyčleniť personál zodpovedný za kontrolu prevádzky- viacero faktúr mesačne spojených s prevádzkou vozidiel- náklady sa rozpúšťajú do viac rokov odpisov- náklady obetovanej príležitosti- riziko spojené s ďalším predajom auta a možným poklesom trhovej hodnoty, riziko straty zisku z odpredaja- pri finančnom lízingu sa do nákladov premietajú odpisy vozidla a nie finančná časť splátky nájmu ako u operatívneho lízingu- limitovaná výška daňovo uznateľných odpisov je pri vozidlách nad 48-tisíc eur v závislosti na dosiahnutej výške daňového základu. Ak je daňový základ nižší ako 12-tisíc eur, nebude daňovým výdavkom časť odpisu nad hodnotu 12-tisíc eur.- ak firma nepreukáže 100 % využitia vozidla len na podnikateľské účely, musí krátiť náklady spojené s obstaraním, využitím a údržbou vozidla, vrátane odpisov vozidlaOperatívny lízing+ firma outsourcuje financovanie kúpy auta aj správu vozidla vrátane všetkých služieb, servisu a pneuserviu+ na začiatku neplatí akontáciu+ fixné platby sú pravidelné počas celej doby splácania a jasne stanovené na začiatku, čo umožňuje plánovanie rozpočtu na viac rokov dopredu+ firma prefinancuje len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou auta, nie celú hodnotu+ administratívne nenáročné a rýchle riešenie+ lízingová platba je daňovo uznateľným nákladom+ lízingová spoločnosť má obvykle vyjednané vyššie zľavy na nákup vozidiel a ďalšie produkty a služby+ po ukončení prenájmu vozidla nemá firma povinnosť, ale možnosť si ho odkúpiť+ prevádzkové, servisné a pneuservisné náklady, náklady na poistenie, asistenčné služby, náhradné vozidlá, dane a poplatky sú zahrnuté v mesačných platbách+ maximálne 3 faktúry mesačne za celý vozidlový park firmy+ zabezpečenie náhradného vozidla v prípade potreby opráv, nepojazdnosti, škody na vozidle, odcudzenia+ firma má prístup do online reportingového systému, kde môže kontrolovať stav vozidiel (prehľad vozidiel, nájazdy, poistné udalosti, pokuty, spotrebu PHM, emisie CO2, servisné zásahy a iné)+ využíva celú sieť servisných a pneuservisných partnerov po Slovensku, aj viacero druhov palivových kariet+ lízingová spoločnosť na seba berie riziko spojené s konečnou zostatkovou hodnotou auta po skončení lízingu+ limit daňovo uznateľnej výšky nákladov na nájme je 14 400 eur v závislosti na dosiahnutej výške daňového základu. Limit sa však týka len finančnej služby platby operatívneho lízingu, nie služieb+ firma nemá starosti s odpisom vozidla, platením daní ani poplatkov, keďže nie je vlastníkom vozidla- auto počas trvania zmluvy nie je vo vlastníctve firmy- prenajímateľ si za kompletnú správu vozidla účtuje poplatok za správu- povolenie lízingovej spoločnosti v prípade akéhokoľvek zásahu alebo servisného úkonu na vozidle- potreba rekalkulácie mesačných platieb v prípade odchýlky nájazdov- potrebné nadviazať dlhodobý partnerský vzťah s lízingovým partneromZdroj: Business Lease Slovakia

Dovoľte nám kontaktovať vás

Nechajte nám svoj kontakt a my sa vám ozveme
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.