piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Vrátenie vozidla

Vrátenie vozidla Business Lease po ukončení operatívneho leasingu bez prekvapení a bez problémov v 9. krokoch >>>

 

Postup samotného odovzdania vozidla po ukončení operatívneho leasingu je nasledovný:

1. Pred odovzdaním je potrebné dohodnúť si termín vrátenia vozidla min. 48 hod. vopred prostredníctvom web stránky: businesslease.slovdekra.sk

2. S vozidlom je potrebné odovzdať:

 • Driver´s set
 • Osvedčenie o evidencii časť l. (malý technický preukaz – plastová kartička)
 • Osvedčenie o evidencii časť ll. (veľký technický preukaz – formát A4)
 • Doklady o poistení (biela a zelená poisťovacia karta)
 • Návod na obsluhu vozidla a servisnú knižku
 • Kompletnú povinnú výbavu
 • Kľúče od vozidla a diaľkové ovládače
 • Palivové karty
 • Bezpečnostný kód autorádia a návod na jeho obsluhu
 • Sezónne pneumatiky alebo doklad o ich likvidácii (v prípade ak nemôžete sezónne pneumatiky vyzdvihnúť, urobíme tak radi za Vás, postačí nám uskladňovací protokol. Vyzdvihnutie pneumatík je spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka administratívnych úkonov Business Lease).
 • Rezervné koleso, alebo v prípade jeho nedodania súpravu na opravu pneumatík
 • Všetky doplnky zahrnuté v nájomnej zmluve.

Nevrátenie niektorej z povinných položiek uvedených v tejto časti môže mať za následok fakturáciu nákladov nájomcovi podľa platného cenníka.

3. V rámci predchádzania nákladom pri vrátení, zoberte, prosím, na vedomie nasledovné:

 • Všetky poškodenia musia byť nahlásené spoločnosti Business Lease a opravené v zmluvnom servise pred odovzdaním vozidla. V prípade, že poškodenie nie je nahlásené alebo opravené, poisťovňa neuhradí náklady na opravu (alebo ich uhradí len čiastočne).
 • Niektoré drobné poškodenia vozidla sú posudzované ako prípustné opotrebenie vozidla a nie je potrebné ich nahlasovať ani opravovať. Tieto poškodenia sú popísané v Manuále pre vrátenie vozidla.
 • Akékoľvek polepy na vozidle musia byť odborne odstránené pred jeho vrátením.
 • Vozidlo musí byť vrátené čisté a suché, aby bolo možné vykonať jeho obhliadku

 

4. Po odovzdaní vozidla Vám bude predložený na podpis Protokol o vrátení vozidla.

 

5. Všetky informácie nájdete v príručke Manuál pre vrátenie vozidla:

Tu si stiahnite celý postup odovzdania

Information for a driver when returning a vehicle

 

V prípade otázok Vám tieto radi zodpovieme na telefónnom čísle +421 903 434 575.

Kontaktujte nás

Neváhajte pre viac informácií kontaktovať náš tím špecialistov !

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás