Prevzatie nového vozidla

Gratulujeme Vám k Vášmu novému autu od Business Lease!

Dovoľte nám previesť Vás celým priebehom odovzdania vozidla v tomto krátkom videu >>>

Informácie pre vodiča pri prevzatí nového vozidla

  • Tu je pre Vás základný prehľad informácii k začiatku využívania nášho operatívneho lízingu.

    Všetky dôležité doklady a informácie nájdete vo Vašom Driver´s sete. Preto si ho ponechajte umiestnený vo Vašom vozidle.

Driver´s set obsahuje nasledovné položky:

1. TECHNICKÝ PREUKAZ (TP) + Certifikát
o zhode (COC)

  • Súčasťou Driver’s set-u je vždy originál aj kópia veľkého TPa originál Certifikátu o zhode (COC). V priebehu 1 mesiaca Vám bude zaslanýmalý TP – plastová kartička. Po jehoobdržaní si veľký TP prosím bezpečne archivujte mimo vozidla,budete ho potrebovať pri STK. Veľký TP a COC budepotrebné na konci nájmu vrátiť spolu s vozidlom.

2. Zelená poisťovacia karta

Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení na Slovensku aj v zahraničí.

3. Rýchly kontakt

Sme profesionáli v riešení mobility našich klientov. A preto sme pre užívateľov našich vozidiel pripravili nálepky na sklos priamymi kontaktami na Call centrum a Cestnú asistenciu (nálepku vždy pred ovodzaním vozidla predajca nalepí na okno ľavých predných dverí vozidla z vnútornej strany).

Cestnú asistenciu je možné kontaktovať 24/7 v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu technickej poruchy na vozidle, z dôvodu poistnej udalosti, defektu alebo poškodenia kolesa, ak sa vodič vyskytne s vozidlom v núdzi.

4. Potvrdenie o oprávnení používania vozidla

Nachádza sa v Driver’s set-e dvakrát, tlačivo vždy ostáva vo vozidle a je potrebné sa ním preukázať v prípade vyžiadania príslušných orgánov (polícia a pod.)

5. Správa o dopravnej nehode / škodovej udalosti

Je potrebné vždy vyplniť pri poistnej udalosti s druhým vozidlom bez privolania polície. Formulár Správa o nehode si môžete stiahnuť tu >>>

Prípadne nás kontaktujte a záznam Vám pošleme.

6. Diaľničná známka

Informácie o tom, či je táto služba predplatená a zahrnutá vo Vašej zmluve, môžete nájsť v Preberacom protokole, alebo skontrolovať na www.eznamka.sk.

Ak je služba predplatená, známka bude aktivovaná predtým, ako Vám bude doručené nové vozidlo a tiež automaticky obnovená do 15. januára každého nadchádzajúceho roku.

7. Ďalšie nevyhnutné súčasti vozidla:

  • Návod na obsluhu vozidla

  • Povinná výbava (vrátane lekárničky a reflexnej vesty)

  • Kľúče od vozidla

  • Pri preberaní vozidla budete požiadaný o podpis preberacieho protokolu. Preto sa uistite, že ste prevzatí nového vozidla všetko obdržali.

Informácie pre vodiča pri prevzatí nového vozidla – KONTAKTY, POUŽÍVANIE VOZIDLA A ÚDRŽBA >>>

Information for the driver when taking delivery of a new vehicle - CONTACTS, VEHICLE USE AND MAINTENANCE >>>

CALL CENTRUM

Objednajte sa do servisu rýchlo
a bez čakania

Call centrum linka

CESTNÁ ASISTENCIA

Prvá pomoc na cestách 24/7

Linka cestnej asistencie

DôležitÉ kontaktY pre zákazníkov

Call centrum

02/5810 3810

PO-PIA od 8h do 17h
Cestná asistencia

02/2099 2299

Poistná udalosť

BUSINESS LEASE Slovakia s.r.o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava

IČO: 35745843, IČ DPH: SK2020211468, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro vložka číslo 17187/B

Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.