Cestná
asistencia

Potrebujete naliehavú pomoc?

Potrebujete naliehavú pomoc v prípade náhlej nepojazdnosti vozidla? Môžete nám zavolať 24 hodín denne vďaka non-stop službe cestnej asistencie Business Lease: 02/20 99 22 99.

Business Lease cestná asistencia je non-stop služba, ktorá zabezpečí užívateľom pomoc pri náhlej nepojazdnosti vozidla spôsobenej technickou poruchou, nehodou, defektom kolesa, zámenou paliva alebo krádežou v rámci Slovenska aj celej Európy.

ASISTENČNÉ KRYTIE BUSINESS LEASE CESTNEJ ASISTENCIE:

  • Pomoc cez telefón

   BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA  poskytne v prípade potreby poradenskú funkciu a odporúčania ako môže byť problém na vozidle odstránený svojpomocne.

  • Cestná služba, pomoc na mieste

   BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA zabezpečí na mieste, ak je to možné, odstránenie drobnej poruchy vozidla, výmenu pneumatiky pri defekte za rezervnú alebo jej opravu, núdzové otvorenie vozidla alebo dovoz náhradných kľúčov pri ich uzamknutí vo vozidle. V prípade nedostatku paliva BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA zabezpečí dovoz paliva. (prípadná nutná výmena zámkov či iných náhradných dielcov, ako aj cena dovezeného paliva, nie sú hradené v rámci asistenčného programu).

  • Odtiahnutie vozidla

   Ak nie je možné spojazdniť vozidlo na mieste, BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA zaistí odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho zmluvného servisu na základe rozhodnutia Business Lease Slovakia. Pokiaľ je najbližší zmluvný servis zatvorený (počas víkendu, štátneho sviatku, v noci atď.), odťahovacie vozidlo dopraví nepojazdné vozidlo do najbližšieho bezpečného parkovacieho zariadenia a v nasledujúci pracovný deň bude vozidlo dopravené do servisu. Spolu s vozidlom bude prepravená aj posádka vozidla (do max. počtu 5 osôb).

   V prípade odťahu vozidla po nehode je potrebné nahlásenie poistnej udalosti cez aplikáciu nahlasovania poistných udalostí na našej webovej stránke www.bl-poistenie.sk.

  • Lokálna preprava posádky vozidla

   BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA zabezpečí aj prepravu posádky vozidla a batožiny súbežne s odťahovacou službou, do miesta zapožičania náhradného vozidla , na stanicu náhradnej dopravy alebo na adresu núdzového ubytovania v maximálnej hodnote max 300 EUR pre celú posádku. BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA sa vždy snaží podľa aktuálnych možností zabezpečiť dovoz náhradného vozidla priamo do miesta udalosti.

  • Pokračovanie v ceste, alebo návrat domov

   BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA zaistí prepravu Užívateľa a posádky vozidla autobusom alebo vlakom I. triedy v prípade krádeže vozidla alebo ak vozidlo nemôže byť opravené v ten istý deň. Doprava je možná buď do miesta bydliska, alebo do overeného cieľa cesty. Táto služba sa aplikuje vždy iba na základe požiadavky užívateľa vozidla a iba v prípadoch, kedy nie je možné použitie náhradného vozidla užívateľom (napr. zadržaný vodičský preukaz, zranenie, aktuálna nedostupnosť náhradného vozidla v danej lokalite a pod.)

  • Núdzové ubytovanie

   V prípade krádeže vozidla alebo ak vozidlo nemôže byť opravené v ten istý deň, zaistí BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA ubytovanie na  v hoteli strednej kategórie (***) na max. 2 noci v celkovej sume do 300 EUR pre celú posádku. Táto služba sa aplikuje vždy iba na základe požiadavky užívateľa vozidla v prípadoch, kedy nie je možné pristaviť náhradné vozidlo v ten istý deň.

  • Základný balík pre náhradnú mobilitu (náhradné vozidlo)

   Ak je balík zahrnutý v nájomnej zmluve a v prípade, že vozidlo nemôže byť opravené do 24 hodín alebo v ten istý deň, či v prípade krádeže vozidla zabezpečí BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA náhradné vozidlo podľa aktuálnej dostupnosti bez garancie triedy vozidla. Maximálny denný limit pre použitie náhradného vozidla je 150km/deň počas celej doby jeho zapožičania. BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA si vyhradzuje právo obmeny náhradného vozidla po uplynutí najneskôr troch pracovných dní v prípade, že servisný partner u ktorého sa odtiahnuté nepojazdné vozidlo opravuje, disponuje voľným náhradným vozidlom, ktoré poskytne užívateľovi počas celej doby opravy vozidla. V prípadoch, ak užívateľ vozidla má v nájomnej zmluve zahrnutú konkrétnu kategóriu náhradného vozidla, BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA zabezpečí v prípade potreby výmenu poskytnutého náhradného vozidla v najskoršom možno termíne za vozidlo požadovanej kategórie.

  • Asistencia Plus

   V prípade, že mal užívateľ vozidla asistenčný prípad mimo mesta svojho pôsobenia, BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA po oprave vozidla zabezpečí bezplatne jeho pristavenie späť užívateľovi do sídla spoločnosti, resp. prevádzky, kde je vozidlo priradené. Pokiaľ je súčasne využívaná aj služba náhradného vozidla, BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA tiež zabezpečí jeho vrátenie za podmienky, že súčasne s vrátením opraveného vozidla užívateľovi dôjde na tom istom mieste aj k odovzdaniu náhradného vozidla užívateľom. Pokiaľ nájomná zmluva neobsahuje službu Asistencia Plus, BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA môže po dohode s užívateľom túto službu zabezpečiť, nejedná sa však o bezplatnú službu a náklady na zabezpečenie budú hradené priamo nájomcom alebo užívateľom vozidla.

  • Finančná záloha pre prípad núdze v zahraničí

   V prípade núdze (vykradnutie vozidla, úhrada opravy v servise, zloženie kaucie na polícii) v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, zaistí BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA bezplatné doručenie hotovosti užívateľovi vozidla, maximálne však do výšky 500 EUR s DPH. Bezplatné doručenie hotovosti je podmienené písomným odsúhlasením zo strany prenajímateľa vozidla alebo Business Lease Slovakia.

OBMEDZENIE PLNENIA

 • Čerpanie služieb „Náhradné vozidlo“, „Pokračovanie v ceste, alebo návrat domov“, „Núdzové ubytovanie“ a „Lokálna preprava posádky vozidla“ je poskytované iba v prípade odtiahnutia nepojazdného vozidla. Služby „Náhradné vozidlo“, „Pokračovanie v ceste, alebo návrat domov“ a „Núdzové ubytovanie“ nesmú byť vzájomne kombinované a celá posádka Vozidla musí využiť rovnaký druh služby.

 • Náhradné vozidlo“ – zapožičanie náhradného vozidla v zahraničí môže byť podmienené zložením finančnej zábezpeky a platnou kreditnou kartou.

BUSINESS LEASE CESTNÁ ASISTENCIA je poskytovaná bezplatne len v prípade, že užívateľ vozidla v čase vzniku udalosti kontaktoval telefónne číslo uvedené v príručke pre vodiča 02 / 20 99 22 99 a pre prípady náhlej poruchy vozidla, defektu kolesa, dopravnej nehody, krádeže alebo pokusu o krádež vozidla a tiež v konkrétnych prípadoch samozavinenia ako vybitý akumulátor, stratené/ poškodené alebo vo vozidle uzamknuté kľúče, zámena paliva alebo jeho nedostatok.

BUSINESS LEASE ROAD ASSISTANCE COVER

Call centrum

Objednajte sa do servisu
rýchlo a bez čakania
+421 2 5810 3810

Linka Call centra

CESTNÁ ASISTENCIA

Prvá pomoc na cestách 24/7
+421 2 20 99 22 99 

Linka cestnej asistencie

DôležitÉ kontaktY pre zákazníkov

Call centrum

02/5810 3810

PO-PIA od 8h do 17h
Cestná asistencia

02/2099 2299

Poistná udalosť

BUSINESS LEASE Slovakia s.r.o.
Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava

IČO: 35745843, IČ DPH: SK2020211468, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro vložka číslo 17187/B

Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.