piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Servis a údržba

Keď potrebuje Vaše auto údržbu, dohodnite si termín opravy vozidla prostredníctvom našej priamej linky Call centra Business Lease, vďaka ktorej získate jednoduché, rýchle a predovšetkým pohodlné objednanie Vášho vozidla do servisu.

Vy pri návšteve servisu nič neplatíte. O všetko sa postaráme my!

Naši zákazníci a obchodní partneri sú u nás vždy na prvom mieste a pri každej novej výzve máme na pamäti našu hlavnú prioritu – poskytovať ten najlepší možný servis. Preto naše call centrum vybaví vaše požiadavky kvalitne a bez čakania!

 

CALL CENTRUM BUSINESS LEASE SLOVAKIA je vám k dispozícii:

 • telefonicky: 02 5810 3810 
 • emailom: servis@businesslease.sk
 • každý pracovný deň od 8h do 18h
 • bez čakania
 • vyberieme pre vás a vaše vozidlo najvhodnejší servis s najlepšou kvalitou a poskytovanými službami

 

Volajte cez linku Business Lease call centra 02-5810 3810 a získajte všetky tieto výhody – kvalitne a bez čakania >>>

 

Základné informácie pre vodiča:

 • Vozidlo je potrebné používať a udržiavať v súlade s inštrukciami uvedenými v návode na obsluhu vozidla vydanom výrobcom.
 • Pravidelnú údržbu vozidla je nutné vykonávať len v servisoch doporučených spoločnosťou Business Lease Slovakia.
 • Uistite sa , že povinnú prehliadku absolvujete vždy ešte pred uplynutím lehoty servisného intervalu (kilometrov zobrazených na palubnom počítači vozidla). Predídete tak strate záruky / Grátis servisu vozidla a zvýšeniu nákladov na službu Opravy, údržba a pneumatiky.
 • Na plánovanie servisných úkonov a údržby vozidla využite Business Lease Call centrum.
 • Pred vykonaním opravy nie je potrebné, aby ste kontaktovali Business Lease. Stačí si dohodnúť termín cez Call centrum. Servis bude následne kontaktovať technické oddelenie spoločnosti Business Lease za účelom schválenia servisného úkonu a pridelenia čísla schválenia, na základe ktorého servis vyúčtuje vzniknuté servisné náklady spoločnosti Business Lease.
 • Pravidelnú údržbu vozidla je potrebné vykonávať v intervaloch predpísaných výrobcom v súlade so záručnými podmienkami.
 • Pokiaľ odovzdávate vozidlo do servisu, odporúčame mať vždy voľný prístup k adaptéru bezpečnostných skrutiek na kolesá (pokiaľ hovozidlo má). V prípade pravidelnej údržby prosíme zabezpečiť voľný prístup k rezervnému kolesu resp. lepiacej sade z dôvodu ich pravidelnej kontroly. Týka sa to najmä batožinového priestoru, pod ktorým sa toto príslušenstvo najčastejšie nachádza.
 • V prípade, že máte podozrenie na poruchu, na ktorú sa vzťahuje záruka vozidla, odporúčame Vám, aby ste bezodkladne kontaktovali Business Lease Call centrum. Postaráme sa o promptné vyriešenie problému.

Zoberte prosím na vedomie, že v zmysle zákona ste povinný dodržať nasledovné:

• Po uplynutí štyroch rokov od prvej registrácie vozidla musí byť vykonaná povinná technická kontrola (ďalej STK) a emisná kontrola vozidla (ďalej EK). Táto kontrola musí byť potom opakovaná každé dva roky.

Na blížiaci sa termín Vás včas upozorníme.

Na objednanie vozidla na STK / EK využite Business Lease Call centrum.

• Autolekárnička vozidla musí byť kompletná a musí byť vymenená pred dátumom expirácie, ktorý je uvedený na obale. Novú autolekárničku Vám vie zabezpečiť ktorýkoľvek náš servisný partner.

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím technikov pre viac informácií!

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás