piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Prevzatie nového vozidla

Gratulujeme Vám k Vášmu novému autu od Business Lease!

Dovoľte nám previesť Vás celým priebehom odovzdania vozidla v tomto krátkom videu >>>

 

Informácie pre vodiča pri prevzatí nového vozidla

Tu je pre Vás základný prehľad informácii k začiatku využívania nášho operatívneho lízingu.

Všetky dôležité doklady a informácie nájdete vo Vašom Driver´s sete. Preto si ho ponechajte umiestnený vo Vašom vozidle.

Driver´s set obsahuje nasledovné položky:

1. Osvedčenie o evidencii vozidla
Súčasťou Driver’s set-u je vždy originál aj kópia Osvedčenia o evidencii vozidla – Časť II (tzv. veľký technický preukaz). V priebehu 1 mesiaca Vám bude zaslané Osvedčenia o evidencii vozidla – Časť I – plastová kartička. Po jeho obdržaní si originál Osvedčenia o evidencii vozidla – Časť II bezpečne archivujte mimo vozidla. Budete ho potrebovať za účelom STK a pri vrátení vozidla.

2. Zelená poisťovacia karta
Potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení na Slovensku aj v zahraničí.

3. Rýchly kontakt
Sme profesionáli v riešení mobility našich klientov. A preto sme pre užívateľov našich vozidiel pripravili nálepky na sklos priamymi kontaktami na Call centrum a Cestnú asistenciu (nálepku vždy pred ovodzaním vozidla predajca nalepí na okno ľavých predných dverí vozidla z vnútornej strany).

Cestnú asistenciu je možné kontaktovať 24/7 v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu technickej poruchy na vozidle, z dôvodu poistnej udalosti, defektu alebo poškodenia kolesa, ak sa vodič vyskytne s vozidlom v núdzi.

4. Potvrdenie o oprávnení používania vozidla
Nachádza sa v Driver’s set-e dvakrát, tlačivo vždy ostáva vo vozidle a je potrebné sa ním preukázať v prípade vyžiadania príslušných orgánov (polícia a pod.)

5. Správa o dopravnej nehode / škodovej udalosti
Je potrebné vždy vyplniť pri poistnej udalosti s druhým vozidlom bez privolania polície. Formulár Správa o nehode si môžete stiahnuť tu >>>

Prípadne nás kontaktujte a záznam Vám pošleme.

6. Diaľničná známka
Informácie o tom, či je táto služba predplatená a zahrnutá vo Vašej zmluve, môžete nájsť v Preberacom protokole, alebo skontrolovať na www.eznamka.sk.
Ak je služba predplatená, známka bude aktivovaná predtým, ako Vám bude doručené nové vozidlo a tiež automaticky obnovená do 15. januára každého nadchádzajúceho roku.

7. Ďalšie nevyhnutné súčasti vozidla:

• Návod na obsluhu vozidla
• Povinná výbava (vrátane lekárničky a reflexnej vesty)
• Kľúče od vozidla

Pri preberaní vozidla budete požiadaný o podpis preberacieho protokolu. Preto sa uistite, že ste prevzatí nového vozidla všetko obdržali 🙂

 

Informácie pre vodiča pri prevzatí nového vozidla – KONTAKTY, POUŽÍVANIE VOZIDLA A ÚDRŽBA >>> 

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím odborníkov pre viac informácií!

Kontaktovať Obchod Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Obchod Business Lease

Kontaktujte nás