piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Oprava vozidla po nehode

Prosíme, na opravu vozidla po vzniku poistnej udalosti sa neobjednávajte samostatne!

  • Z dôvodu zachovania nadštandardných služieb a Vášho komfortu výber servisného partnera pre opravu vozidla nechajte prosím na nás.
  • Nami vybraný servis Vás bude kontaktovať najneskôr do 48 hodín od nahlásenia vzniku škody (pokiaľ vozidlo nebolo už odtiahnuté do servisu ako nepojazdné) , a dohodne si s vami vhodný termín na opravu vozidla.

Ako postupovať?

  • Poistné udalosti je potrebné nahlásiť spoločnosti Business Lease v čo najkratšom čase od ich vzniku priamo cez online aplikáciu na businesslease.sk >>> dostupnú cez sekciu Rýchly prístup, najneskôr však do 15 dní.
  • Poškodenie musí byť opravené najneskôr do 60 dní po jeho vzniku a vždy pred vrátením vozidla po skončení doby nájmu.
  • Pred vykonaním opravy vozidlo musí byť obhliadnuté oprávneným pracovníkom poisťovne.
  • Po vykonaní obhliadky vozidla musí servis kontaktovať technické oddelenie spoločnosti Business Lease za účelom schválenia servisného úkonu a pridelenia čísla schválenia, na základe ktorého servis môže začať s opravou vozidla a vyúčtovať náklady na opravu spoločnosti Business Lease.
  • Pri odovzdaní vozidla do zmluvného servisu Business Lease je potrebné podpísať zákazkový list opravy.

Kontaktujte nás

Neváhajte pre viac informácií kontaktovať náš tím špecialistov !

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás