piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Cestná asistencia

Potrebujete naliehavú pomoc?

Potrebujete naliehavú pomoc v prípade náhlej nepojazdnosti vozidla? Môžete nám zavolať 24 hodín denne vďaka non-stop službe cestnej asistencie Business Lease: 02/20 99 22 99.

Business Lease cestná asistencia je non-stop služba, ktorá zabezpečí užívateľom pomoc pri náhlej nepojazdnosti vozidla spôsobenej technickou poruchou, nehodou, defektom kolesa, zámenou paliva alebo krádežou v rámci Slovenska aj celej Európy.

Služba zahŕňa príchod na miesto nehody alebo technickej poruchy a zabezpečenie asistencie klientom spoločnosti Business Lease. V prípade, že nie je možné vykonať opravu vozidla na mieste, cestná asistencia môže pre Vás zabezpečiť okrem odťahu Vášho vozidla aj alternatívne ubytovanie alebo dopravu. Následne Technické oddelenie zabezpečí vykonanie opravy vozidla.

>> VOP Asistenčné krytie Business Lease cestnej asistencie

V prípade odťahu vozidla po nehode je potrebné nahlásenie poistnej udalosti cez aplikáciu nahlasovania poistných udalostí na našej webovej stránke www.bl-poistenie.sk.

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím špecialistov pre viac informácií!

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.