piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Oprava v zahraničí

Keď plánujete cestu do zahraničia, je dôležité uvedomiť si niekoľko vecí.

Služby cestnej asistencie v zahraničí

Poistná udalosť v zahraničí vás môže dostať do nepríjemnej situácie. Radi vám pomôžeme! Naša služba cestnej asistencie poskytuje pomoc vo všetkých európskych krajinách uvedených na zelenej karte.

V niektorých prípadoch budú náklady na pomoc účtované alebo zaúčtované na príslušnú nájomnú zmluvu. K tomu dochádza, ak nie sú v zmluve zahrnuté prvky cestnej asistencie.

Potrebujete pomoc? kontaktujte našu linku cestnej asistencie na telefónnom čísle 02 / 20 99 22 99.

Oprava v zahraničí

  • V prípade technickej poruchy alebo nehody v zahraničí, kontaktujte, prosím, Business Lease cestnú asistenciu >>>
  • Ak náklady na opravu vozidla nepokrýva cestná asistencia, vyžaduje sa predchádzajúce schválenie výdavkov technickým oddelením Business Lease.
  • Následne Vám tieto výdavky budú refundované, avšak len v prípade ich predchádzajúceho schválenia technickým oddelením Business Lease (alebo Business Lease cestnou asistenciou mimo pracovných hodín Business Lease)

Doklad o splnomocnení k užívaniu vozidla

  • Vodič môže v zahraničí naraziť na problém s menom vlastníka uvedeného v dokladoch k vozidlu. Pri policajnej alebo colnej kontrole nemusí byť úradom jasné, kto je oprávnený vozidlo riadiť. Preto odporúčame, aby ste vždy vozidle mali dokument, ktorým Vás splnomocňujeme k užívaniu vozidla.
  • V niektorých krajinách si úrady vyžadujú notársky overené splnomocnenie, napríklad krajiny mimo EÚ. Pokiaľ cestujete do niektorej z týchto krajín, notársky overené splnomocnenie Vám radi dodáme – kontaktujte nás!

Upozorňujeme: Skontrolujte si, či poistenie platí v krajine, do ktorej cestujete. Business Lease v týchto krajínách neposkytuje služby cestnej asistencie. Zoznam krajín, kde poistenie platí, nájdete na zadnej strane zelenej karty.

Máte inú otázku?

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím špecialistov pre viac informácií!

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás