BUSINESS LEASE

Ochrana osobných údajov: operatívny leasing – SZČO a fyzické osoby

Dotknuté osoby: nepodnikajúce a podnikajúce fyzické osoby

Operatívny leasing poskytujeme i fyzickým osobám a malým podnikateľom, ktorí podnikajú na vlastné meno.

Vaše údaje sú ukladané do interného systému spoločnosti Business Lease. Systém je technicky zabezpečený tak, aby sme predišli škodám spôsobeným únikom údajov alebo hackerským útokom.

Aké Vaše údaje zhromažďujeme

 • Meno a Priezvisko

 • Adresa trvalého bydliska

 • Klientské číslo

 • Telefónne číslo

 • E-mailová adresa

 • Rodné číslo

 • Dátum narodenia

 • EČV

 • IBAN

 • Hodnotenie kreditného scoringu

 • Výška neuhradených záväzkov

Účel: uzatvorenie zmluvy, prebratie vozidla, umožnenie riadenia vozidla tretej osobe ako vodičovi, školenie vodičov, servis, hlásenie poistnej udalosti, riešenie dopravných pokút, poskytnutie spätnej väzby, ponuka na odkúpenie vozidla po ukončení leasingu, fakturácia, preplatenie Vami uhradených nákladov, poskytovanie asistenčných služieb, vystavenie splnomocnenia k výpovedi pred orgánmi činnými v trestnom konaní v trestnej veci v súvislosti s poškodením nášho motorového vozidla

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru pri objednávke vozidla/ nájomnej zmluvy/výpisu z Nebankového registra klientských informácií.

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené

 • Dátum narodenia

Účel: Kontrola kredibility, poistná udalosť.

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru pri objednávke vozidla.

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom

 • Vodičský preukaz

  • Číslo

  • Kópia

  • Dátum vydania

  • Skupina

Účel: identifikácia vodiča v prípade poistnej udalosti alebo ako identifikačný doklad.

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru pri objednávke vozidla alebo prostredníctvom formuláru v prípade hlásenia poistnej udalosti.

Doba uchovania: Vymazané po likvidácii škody alebo 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené

 • Číslo občianskeho preukazu/pasu/povolenia k pobytu cudzinca

 • Kópia pasu/občianskeho preukazu/povolenia k pobytu cudzinca

 • Rodné číslo

 • Miesto a štát narodenia

 • Finančné informácie

  • Výpis z nebankového registra klientských informácií

  • Potvrdenie o príjme

  • Platobná morálka

  • Priemerná výška príjmu

  • Aktuálna výška splátok a nákladov

 • Finančné hodnotenie externej organizácie

 • Rodina

  • Rodinný stav

  • Počet vyživovaných osôb

 • Vzdelanie

 • Exekúcie

Účel: Kontrola bonity.

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru slúžiaceho na objednanie vozidla, prípadne na požiadanie spracovateľa objednávky.

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené.

 • Politicky exponované osoby, konečný užívatelia výhod (údaje podľa zákona č. 297/2008 Z.z.)

Účel: plnenie zákonnej povinnosti pri kontrole legalizácie výnosov z trestnej činnosti.

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru slúžiaceho na objednanie vozidla.

Doba uchovania: v súlade s platnými právnymi predpismi, je BLS povinná údaje uchovávať počas piatich rokov a) od ukončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo b) od vykonania obchodu.

 • Poloha

Účel: oprávnený záujem BLS

Spôsob zberu: Prostredníctvom zariadenia osadeného vo vozidle

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené.

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, bude Vám zasielaná komerčná komunikácia, a to prostredníctvom mailu alebo cez telefón.

ZANECHAJTE SPRÁVU

Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.