BUSINESS LEASE

Ochrana osobných údajov: operatívny leasing – právnické osoby

Dotknuté osoby: konatelia, osoby konajúce v mene spoločnosti, správcovia vozového parku, kontaktné osoby a vodiči.

Ak ste zamestnancom spoločnosti, ktorá s nami uzavrela zmluvu, tak ste pravdepodobne vodičom, kontaktnou osobou, správcom vozového parku, alebo osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti. Ak ste vodičom, tak jazdíte v jednom z áut, ktoré pre Vás Vaša firma u nás objednala, alebo využívate služby zaistenia mobility. Ak ste správcom vozového parku, pravdepodobne máte na starosti zaistenie mobility vo Vašej spoločnosti.

Vaše údaje sú ukladané do interného systému spoločnosti Business Lease. Systém ich technicky chráni tak, aby sme predišli škodám spôsobených únikom údajov alebo hackerským útokom.

Aké Vaše údaje zhromažďujeme

 • Meno a Priezvisko

 • Adresa

 • Telefón

 • E-mailová adresa

 • Dátum narodenia

 • EČV

 • IBAN

 • Číslo OP (v prípade, osôb splnomocnených na základe Rámcovej zmluvy)

Účel: uzatvorenie rámcovej zmluvy/nájomnej zmluvy, prebratie vozidla, umožnenie riadenia vozidla tretej osobe ako vodičovi, školenie vodičov, servis, hlásenie poistnej udalosti, riešenie dopravných pokút, poskytnutie spätnej väzby, ponuka na odkúpenie vozidla po ukončení leasingu, fakturácia, preplatenie Vami uhradených nákladov, poskytovanie asistenčných služieb, vystavenie splnomocnenia k výpovedi pred orgánmi činnými v trestnom konaní v trestnej veci v súvislosti s poškodením nášho motorového vozidla

Spôsob zberu: Poskytnuté zamestnávateľom/pri preberaní vozidla/riešení poistnej udalosti.

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené.

 • Vodičský preukaz

  • Číslo

  • Kópia

  • Dátum vydania

  • Skupina

Účel: identifikácia vodiča v prípade hlásenia poistnej udalosti, alebo ako identifikačný doklad, pri skúšobnej jazde.

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru pre hlásenie poistnej udalosti alebo ako identifikačný doklad pri preberaní vozidla

Doba uchovania: Vymazané po likvidácii škody alebo 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené.

 • Meno, Priezvisko, Adresa, dátum narodenia, platobná disciplína, kreditné hodnotenie, exekúcie voči osobe (konateľovi), vlastníctvo nehnuteľností, záväzky (leasing, palivová karta)

Účel: overenie bonity klienta

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru slúžiaceho na objednanie vozidla a prostredníctvom príslušných registrov.

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčnené.

 • Politicky exponované osoby, konečný užívatelia výhod (údaje podľa zákona č. 297/2008 Z.z.)

Účel: plnenie zákonnej povinnosti pri kontrole legalizácie výnosov z trestnej činnosti.

Spôsob zberu: Prostredníctvom formuláru slúžiaceho na objednanie vozidla.

Doba uchovania: v súlade s platnými právnymi predpismi, je BLS povinná údaje uchovávať počas piatich rokov a) od ukončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo b) od vykonania obchodu

 • Poloha

Účel: plnenie zmluvy

Spôsob zberu: Prostredníctvom zariadenia osadeného vo vozidle

Doba uchovania: s ohľadom na skutočnosť, že uvedená služba je poskytovaná prostredníctvom tretej osoby výlučne na základe objednávky klienta, doba uchovania v tomto prípade závisí priamo od klienta, ktorý je oprávnený s týmito údajmi nakladať a povinný si ich samostatne spravovať

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, bude Vám zasielaná komerčná komunikácia, a to prostredníctvom mailu alebo cez telefón.

ZANECHAJTE SPRÁVU

Táto webstránka využíva súbory cookies

Využívame súbory cookies, aby sme Vám poskytli čo najlepšie služby, neustále sa zlepšovali a zapamätali si Vaše preferencie pre ďalšie návštevy. Kliknutím na tlačidlo "Akceptovať všetko" súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies. Tlačidlom "Odmietnuť nepovinné cookies" súhlasíte s používaním iba mandatórnych súborov. Tu sa môžete dozvedieť Viac o cookies a nastavení súkromia.