Ochrana osobných údajov: Kupujúci vozidiel – SZČO a fyzické osoby

Po operatívnom leasingu je možné od nás vozidlá odkúpiť. V prípade, že s nami uzatvoríte kúpnu zmluvu, budeme pre tento účel potrebovať údaje vymenované nižšie.

Vaše údaje sú ukladané do interného systému, aby bolo možné vystaviť faktúru. Systém je technicky zabezpečený tak, aby sme predišli škodám spôsobeným únikom údajov alebo hackerským útokom. Kúpne zmluvy sú v papierovej podobe bezpečne archivované.

Aké údaje zbierame a prečo sa dozviete nižšie.

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mailová adresa
 • Dátum narodenia
 • IBAN
 • Vodičský preukaz
  • Číslo
  • Kópia
 • Občiansky preukaz
  • Číslo
 • Hodnotenie kreditného scoringu
 • Výška neuhradených záväzkov

 

Účel: Uzatvorenie kúpnej zmluvy a vystavenie faktúry. Kontaktné údaje zhromažďujeme pre prípad potreby komunikovať s kupujúcim ohľadom prípadných nových skutočností o predaji vozidla po uzatvorení zmluvy a prebratí vozidla. Osobné údaje sú spracované v Odovzdávajúcom protokole pri odovzdaní vozidla.

Spôsob zberu:  Pri uzatváraní kúpnej zmluvy, pri odovzdávaní vozidla, skúšobná jazda s klientom

Doba uchovania:  10 rokov (zdokladovanie platcu DPH).

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, bude Vám zasielaná komerčná komunikácia, a to prostredníctvom mailu alebo cez telefón.

Kontaktujte nás