Ochrana osobných údajov – Krátkodobý prenájom vozidla

  • Meno a Priezvisko
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mailová adresa
  • Dátum narodenia
  • Vodičský preukaz: číslo, kópia
  • Občiansky preukaz: číslo
  • EČV

 

Účel: Uzatvorenie nájomnej zmluvy a vystavenie faktúry. Osobné údaje sú spracované v Odovzdávajúcom protokole pri odovzdaní vozidla a v prípade ak prenajímateľom nie je priamo BLS, Vaše osobné údaje sa poskytujú poskytovateľovi služby krátkodobého prenájmu.

Spôsob zberu:  Pri uzatváraní nájomnej zmluvy, pri odovzdávaní vozidla.

Doba uchovania: 4 roky po ukončení zmluvného vzťahu s klientom, potom znefunkčenené.

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, bude Vám zasielaná komerčná komunikácia, a to prostredníctvom mailu alebo cez telefón.

Kontaktujte nás