piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Vrátenie / Odkúpenie vozidla

Odkúpenie vozidla:

Vedeli ste, že si po ukončení operatívneho leasingu môžete vozidlo odkúpiť? Chcete viac info?

Obráťte sa dva mesiace pred koncom nájomnej zmluvy na náš tím Retailového predaja na emailovej adrese remarketing@businesslease.sk, alebo tel. č. +421904430022, radi Vám na Vaše vozidlo pripravíme cenovú ponuku. Nezabudnite nám prosím zaslať odhadované kilometre pri ukončení a EČV vozidla.

 

Odovzdanie vozidla po ukončení prenájmu:

Pred odovzdaním je potrebné dohodnúť si termín vrátenia vozidla min. 48 hod. vopred prostredníctvom web stránky: businesslease.slovdekra.sk

S vozidlom je potrebné odovzdať:

 • Driver´s set
 • Osvedčenie o evidencii časť l. (malý technický preukaz – plastová kartička)
 • Osvedčenie o evidencii časť ll. (veľký technický preukaz – formát A4)
 • Doklady o poistení (biela a zelená poisťovacia karta)
 • Návod na obsluhu vozidla a servisnú knižku
 • Kompletnú povinnú výbavu
 • Kľúče od vozidla a diaľkové ovládače
 • Palivové karty
 • Bezpečnostný kód autorádia a návod na jeho obsluhu
 • Sezónne pneumatiky alebo doklad o ich likvidácii (v prípade ak nemôžete sezónne pneumatiky vyzdvihnúť, urobíme tak radi za Vás, postačí nám uskladňovací protokol. Vyzdvihnutie pneumatík je spoplatnené podľa aktuálneho Cenníka administratívnych úkonov Business Lease).
 • Rezervné koleso, alebo v prípade jeho nedodania súpravu na opravu pneumatík
 • Všetky doplnky zahrnuté v nájomnej zmluve.

Nevrátenie niektorej z povinných položiek uvedených v tejto časti môže mať za následok fakturáciu nákladov nájomcovi podľa platného cenníka.

V rámci predchádzania nákladom pri vrátení, zoberte, prosím, na vedomie nasledovné:

 • Všetky poškodenia musia byť nahlásené spoločnosti Business Lease a opravené v zmluvnom servise pred odovzdaním vozidla. V prípade, že poškodenie nie je nahlásené alebo opravené, poisťovňa neuhradí náklady na opravu (alebo ich uhradí len čiastočne).
 • Niektoré drobné poškodenia vozidla sú posudzované ako prípustné opotrebenie vozidla a nie je potrebné ich nahlasovať ani opravovať. Tieto poškodenia sú popísané v Manuále pre vrátenie vozidla.
 • Akékoľvek polepy na vozidle musia byť odborne odstránené pred jeho vrátením.
 • Vozidlo musí byť vrátené čisté a suché, aby bolo možné vykonať jeho obhliadku

 

Po odovzdaní vozidla Vám bude predložený na podpis Protokol o vrátení vozidla.

 

Všetky informácie nájdete v príručke Manuál pre vrátenie vozidla:

Tu si stiahnite celý postup odovzdania

Information for a driver when returning a vehicle

V prípade otázok Vám tieto radi zodpovieme na telefónnom čísle +421 (2) 5810 3851.

Kontaktujte nás

Neváhajte pre viac informácií kontaktovať náš tím špecialistov !

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.