Deti z Levoče dostali na Vianoce veselé prekvapenie

Spoločnosť Business Lease už siedmy rok podporuje OZ a Spojenú školu internátnu v Levoči. Tento rok deťom pod vianočný stromček dala bohatú výbavu pre novovytvorené voľnočasové kútiky a každé dieťa dostalo tiež veselé prezuvky a ponožky.


Pandémia koronavírusu už druhý rok významne oklieštila aj také obyčajné radosti, ako hrať sa spolu, ísť spolu na výlet, deliť sa o rôzne zážitky. Pre deti s rôznym zrakovým, telesným a mentálnym postihnutím, ktoré sú často od rodiny celé dni, je to o to horšie. Spojená škola internátna v Levoči fungujúca aj ako chránená dielňa má viac ako 160 takýchto detí vo veku od 3 do 20 rokov, ktoré sa tam učia a neraz aj bývajú.


Splnený sen

Rok 2021 bol ťažký asi pre každého. Žiaci špeciálnych škôl síce mali výnimku a mohli sa vzdelávať prezenčne, ale protipandemické opatrenia sa nevyhli ani nám. Mnohé triedy sa dostali do karantény, niektorí žiaci ochoreli, všetci sme museli podstupovať nepríjemné antigénové testy. No asi zo všetkého najhoršie bolo to, že boli zakázané všetky exkurzie, besedy, návštevy múzeí, knižníc, ba zrušené boli aj všetky súťaže, na ktorých je potrebná osobná účasť súťažiacich,“ hovorí riaditeľka levočskej školy Šarlota Múdra. Aj preto si dlhoročnú spoluprácu so silným partnerom Business Lease Slovakia váži.

Spoločnosť podporuje školu už siedmy rok, a to finančne aj spoločnými zážitkami, vrátane tých vianočných. „Každý rok sa snažíme pripraviť deťom z tejto internátnej školy prekvapenie aj na Vianoce. Tento rok si našli pod stromčekom vybavenie pre ich novovytvorené voľnočasové kútiky, a to stolný futbal pre väčšie deti, ako i potreby pre kreslenie, maľovanie či kreatívne tvorenie aj pre menších, a na oddychové čítanie niekoľko sedacích vakov. Sme radi, že aj týmito darčekmi prispejeme nielen k spríjemneniu voľnočasových aktivít, ale tiež k senzomotorickému rozvoju detičiek. Vďaka nášmu novému klientovi a partnerovi, spoločnosti Dedoles, zároveň každé dostalo pod stromček veselé prezuvky a ponožky,“ spresnila výkonná riaditeľka Business Lease Lucia Čišková. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.

Ako podotýka Šarlota Múdra, silné partnerstvo im pomáha najmä v neľahkých časoch. Škola sa totiž prihlásila aj na výzvu ministerstva školstva na modernizáciu školských priestorov. „Naplánovali sme vytvorenie dvoch kútikov pre žiakov. Na spodnej školskej chodbe, kde sa zdržiavajú mladí žiaci, by sme chceli vytvoriť kreatívny kútik. Tu by mohli deti kresliť, modelovať, strihať, lepiť a tak vytvárať malé umelecké dielka. Starším žiakom sme na hornej školskej chodbe naplánovali čitateľský kútik, v ktorom by si mohli pohodlne posedieť a oddýchnuť, a pre tých, ktorí dávajú prednosť pohybu sme chceli na chodbu umiestniť veľký stolný futbal,“ vysvetlila. Lenže  Asi MŠVVaŠ SR projekt nepodporilo. „Aj preto sme šťastní, že keď sa nás pred koncom roka priatelia z Business Lease spýtali, čo by sme potrebovali, bez váhania sme im o pripravenom projekte povedali,“ podotkla Šarlota Múdra. A tak deťom pod stromček priniesli nielen tento vysnívaný darček, ale aj poriadne prekvapenie. „Asi najväčším prekvapením boli darčeky od Dedolesu – ponožky a šľapky, ktoré sa ušli každému žiakovi školy. Deti sa hosťom odvďačili pesničkami a básničkami s vianočnou tematikou,“ spresnila.

 


Dlhoročná spolupráca

Deti musia stále dodržiavať prísne karanténne opatrenia, aj tohtoročné stretnutie s tímom Business Lease, ktorý darčeky priniesol, bolo preto v dvoch skupinách, no deti si ho užili, páčila a chutila im aj naša vianočná torta,“ dodáva Lucia Čišková.

Od Business Lease pred dvomi rokmi dostala škola auto, ktoré potrebuje hlavne pre pracovníkov centra špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP), ktorí cestujú za postihnutými deťmi vo veku od 0 do 6 rokov domov a tam radia rodičom. Pracovníci CŠPP chodia tiež za žiakmi, ktorí majú zrakové postihnutie a vzdelávajú sa v bežných školách. Business Lease pritom za školu hradí všetky poplatky – poistky, diaľničnú známku, výmeny pneumatík a podobne.

Každoročne sa pritom spoločnosť snaží deťom pod stromček splniť aj ich detské túžby. Vlani im kvôli lockdownu, kedy nemohli vo vnútri športovať, škola vytvorila na dvore klzisko a Business Lease zas zabezpečila, aby si každé dieťa našlo pod stromčekom korčule.

Sme veľmi šťastní, že máme takého úžasného priateľa, ako je firma Business Lease. Veľmi si vážime, že aj v ťažkých časoch na nás myslia a prídu potešiť deti, ktoré to v živote nemajú ľahké. Veď niektoré pochádzajú z chudobných rodín a darček, ktorý dostali, bude ich jediným,“ dodáva riaditeľka školy Šarlota Múdra.


Vianoce sme aj tento rok mohli vďaka našim klientom a partnerom zaparkovať v Levoči spolu so zimným prezutím od nášho klienta Dedoles a s výbavou pre nové voľnočasové kútiky. Sme nesmierne šťastní a vďační, že naši klienti sú aj našimi partnermi a priateľmi a pomáhajú nám pomáhať 😊

Takýto bol náš tohtoročný deň v Levoči…

 

logo because we care

 


Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk


O spoločnosti Business Lease

Business Lease Slovakia je stredoeurópskou lízingovou spoločnosťou patriacou do skupiny Business Lease Group. Spoločnosť sídli v Bratislave a má pobočku v Košiciach. Nadnárodná spoločnosť pôsobí aj v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku a je divíziou AutoBinck Group (www.autobinck.com).

Na Slovensku bola spoločnosť Business Lease založená v roku 1998 v Bratislave. Podporujeme myšlienky spoločenskej zodpovednosti, mobility, inovácií, cirkulárnej ekonomiky a veľmi nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, zamestnancov aj našich dodávateľov. Dávame si záležať na budovaní zdravej firemnej kultúry a hodnotách. Okrem veľkých medzinárodných zákazníkov poskytujeme služby aj pre menšie a stredne veľké spoločnosti s balíkmi služieb šitých na mieru.

Komplexné riešenie mobility:

Služby pre firmy:

Služby pre fyzické osoby:

O spoločnosti AutoBinck Group

AutoBinck Group je medzinárodná spoločnosť s centrálou v holandskom Utrechte. AutoBinck Group pôsobí na trhu od roku 1907 a dnes je jedným z popredných hráčov v oblasti poskytovania mobility v Európe. Skupina má tri divízie, patrí pod ňu 24 spoločností v 7 európskych krajinách. Celkový počet zamestnancov AutoBinck Group je 1 102. Ročné tržby skupiny predstavujú 985 miliónov.

Kontaktujte nás