piktogrami web Kreslicí plátno kopie

Škoda na vozidle

Potrebujete naliehavú pomoc? Napríklad s poškodením vozidla, poruchou či vandalizmom?

Môžete nám zavolať 24 hodín denne vďaka non-stop službe cestnej asistencie Business Lease: 02/20 99 22 99.

>>> Stiahnite si  Záznam o nehode

>>> Online hlásenie poistnej udalosti

 

Podrobný postup pre nahlásenie škody na vozidle:

Poistné udalosti je potrebné nahlásiť spoločnosti Business Lease v čo najkratšom čase od ich vzniku priamo cez online aplikáciu na businesslease.sk >>> dostupnú cez sekciu Rýchly prístup, najneskôr však do 15 dní.

Komunikáciu s poisťovňou riadi Business Lease, vodič nenahlasuje udalosť do poisťovne.

  • Je potrebné nahlásiť všetky detaily poistnej udalosti, ktoré sú potrebné pre plynulý priebeh opravy vozidla a vysporiadanie poistného plnenia.
  • Prostredníctvom aplikácie je taktiež možné v prípade potreby pripojiť kópiu Vášho vodičského preukazu, správu o nehode alebo policajnú správu.
  • Nahlásiť poistnú udalosť je potrebné aj v prípade, ak ste spôsobili poistnú udalosť kde bolo poškodené iné vozidlo alebo majetok tretej strany (Vaše vozidlo nemusí byť poškodené).

 

A čo ďalej?

  • Po nahlásení poistnej udalosti môžete byť v prípade potreby kontaktovaný zamestnancom Business Lease za účelom poskytnutia ďalších informácií o obhliadke alebo oprave vozidla
  • V prípade, ak je vozidlo pojazdné, bude Vás kontaktovať pracovník poisťovne a dohodne sa s Vami na mieste a dátume obhliadky poškodeného vozidla
  • Po obhliadnutí vozidla Vám pracovník poisťovne odovzdá zápis o poškodení vozidla, ktorý je potrebné odovzdať v servise, kde sa bude vozidlo opravovať
  • Pokiaľ bolo Vaše vozidlo po nehode odtiahnuté k nášmu servisnému partnerovi, po Vašom nahlásení poistnej udalosti zabezpečí obhliadku vozidla spoločnosť Business Lease v spolupráci so servisným partnerom

 

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím špecialistov pre viac informácií!

Kontaktovať Obchod Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Obchod Business Lease

Kontaktujte nás