09 buitenland 2

Prevzatie nového vozidla

Pri preberaní vozidla budete požiadaný o podpis preberacieho protokolu.

Uistite sa, prosím, že ste obdržali nasledovné:

•  Osvedčenie o evidencii vozidla
•  Identifikačná karta vozidla
•  Kartička cestnej asistencie
•  Oprávnenie na používanie vozidla
•  Biela a zelená poisťovacia karta
•  Záznam o dopravnej nehode/škodovej udalosti
•  Návod na obsluhu vozidla
•  Povinnú výbavu (vrátane lekárničky a reflexnej vesty)
•  Kľúče od vozidla

Kontaktujte nás

Neváhajte kontaktovať náš tím technikov pre viac informácií!

Kontaktovať Obchod Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Obchod Business Lease

Kontaktujte nás