Vážení obchodní partneri, oceňujeme vašu prácu!

Sme v treťom týždni krízy spôsobenej vírusom COVID-19 v Európe a nám sa úspešne podarilo previesť všetky spoločnosti Business Lease Group pôsobiace v SR, ČR, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku do bezpečného prevádzkového režimu. Preto by sme vám a vašim zamestnancom radi venovali pár slov.

Vincent photo

My všetci v Business Lease si veľmi dobre uvedomujeme úsilie, ktoré vynakladáte na udržanie kvality služieb pre našich zákazníkov a vodičov. Na jednej strane je veľa zamestnancov na home office alebo na dovolenke, na tej druhej pracujú ľudia v autoservisoch, požičovniach vozidiel, asistenčných dispečingoch či obsluhujú vozidlá odťahovej služby.

Tým zabezpečujú, aby naši vodiči dostali všetko, čo potrebujú k plnohodnotnej prevádzke vozidiel, no často to znamená aj osobný kontakt, čím sa dostávajú do prvej línie. Uvedomujeme si, že to nie je ani zďaleka ľahké. Naopak, musí to byť stresujúce a niekedy až desivé.

V mene celého tímu spoločnosti Business Lease by sme vám chceli vysloviť našu najväčšiu úctu a rešpekt. Len vďaka vašej práci a pomoci môže byť našich 45 000 vodičov mobilných v našom regióne, schopných naplno pracovať a starať sa o svoje rodiny. Uvedomujeme si, že bez vás by sme našim zákazníkom nedokázali poskytnúť takú úroveň služieb, akú si zaslúžia a na akú sú zvyknutí.

„V núdzi poznáš priateľa“ je stará, ale v súčasnosti ešte platnejšia pravda. Týmto vás chceme ubezpečiť, že aj naďalej budeme riadne spĺňať podmienky nášho obchodného partnerstva.

Dlhodobá perspektíva 117-ročnej histórie našej spoločnosti nás naučila klásť veľký dôraz na obchodné aj osobné vzťahy s našimi partnermi.

Tešíme sa na ďalšie vzájomné stretnutia a vytvorenie mnohých nových príležitostí na spoluprácu, hneď ako táto kríza pominie a my sa spoločne vrátime do normálneho podnikania.

Želáme vám aj vašim blízkym zdravie a silu, aby ste sa dokázali vyrovnať s výzvami súčasnej situácie.

Vincent van der Meijden, Group Director Operations Central & Eastern Europe

Business Lease Group


Kontakt

Business Lease Slovakia s.r.o, Twin City Tower, Mlynské Nivy 10, 821 09 Bratislava

p.volckova@businesslease.sk, tel.: +421 2 5810 3860, www.businesslease.sk

Kontaktujte nás