Most asked questions

Rád by som odkúpil vozidlo, ktoré mám na lízing.
Obráťte sa, prosím, na svojho poradcu pre mobilitu alebo na infolinku +421 (0)2 58 10 38 10 a opýtajte sa, aké sú možnosti.
Dostal som pokutu. Môžem sa o nej dozvedieť viac?
Áno, môžete! Kontaktujte, prosím, našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Mám na prednom skle dierku.
Každé poškodenie čelného skla nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Mám prasknuté predné sklo.
Každé poškodenie čelného skla nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Po vlámaní sa mám rozbité okno.
Ak poškodenie Vášho auta vzniklo pri vlámaní sa či vandalizme, musíte to nahlásiť aj polícii. Následne poškodenie vozidla nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku Moja mobilita alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Vozidlo mi ukradli.
To je nám naozaj ľúto! Každú krádež treba čo najskôr nahlásiť polícii a oddeleniu poistenia Business Lease na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35. Vprípade, že potrebujete zabezpečiť náhradné vozidlo, kontaktujte linku Business Lease cestnej asistencie na čísle +421 (0) 220 99 22 99.
Moje vozidlo je poškodené.
Každé poškodenie auta nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku Moja mobilita alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35. Pri nehode, kde je aj iný účastník, by ste vždy mali vyplniť správu o nehode, ktorú nájdete v dokladoch k vášmu vozidlu. Ak poškodenie vášho auta spôsobilo neznáme vozidlo, prípadne škoda vznikla pri vlámaní sa či vandalizme, musíte to nahlásiť aj polícii.
Kto v prípade údržby alebo pri poruche platí náklady za náhradné vozidlo?
Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Kde môžem nahlásiť poškodenie?
Každé poškodenie auta nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Kto v prípade údržby alebo pri poruche platí náklady za náhradné vozidlo?
  Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Moje vozidlo je poškodené.
  Každé poškodenie auta nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35. Pri nehode, kde je aj iný účastník, by ste vždy mali vyplniť správu o nehode, ktorú nájdete v dokladoch k vášmu vozidlu. Ak poškodenie vášho auta spôsobilo neznáme vozidlo, prípadne škoda vznikla pri vlámaní sa či vandalizme, musíte to nahlásiť aj polícii
Moje vozidlo potrebuje servis.
  Mobilita pre nás znamená pomôcť vám byť na cestách. To sa, samozrejme, nezaobíde bez dobrej údržby, ktorú vám chceme čo najviac uľahčiť. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Mám nárok na náhradné vozidlo, keď priveziem vozidlo do servisu?
  Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Môžem si dať preplatiť náklady na údržbu?
  Áno, môžete! Odporúčame však využívať výhradne našich servisných partnerov, ktorých nájdete na Vyhľadávači servisov, kde nikdy nebudete musiať platiť žiadne náklady na údržbu alebo opravy na vozidle, ktoré máte v prenájme alebo správe od Business Lease. Pokiaľ aj napriek tomu musíte riešiť technickú poruchu napr. v zahraničí, kde nemá Business Lease servisných partnerov, vyžaduje sa predchádzajúce schválenie výdavkov technickým oddelením Business Lease na +421 (0)2 58 10 38 10 alebo na linke Business Lease cestnej asistencie na čísle +421 (0) 220 99 22 99. Preplatenie je následne možné prostredníctvom formuláru na preplatenie nákladov.
Kto v prípade údržby alebo pri poruche platí náklady za náhradné vozidlo?
  Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10. Ak idete do zahraničia, odporúčame mať so sebou kreditnú kartu. Môže slúžiť ako záloha za prenajaté vozidlo v prípade nutnosti opravy vášho vozidla u servisov, ktoré nie sú zmluvnými partnermi Business Lease. Ak ju nebudete mať, môže to viesť ku komplikáciam pri zabezpečení náhradného vozidla.
Dostali ste defekt.
  Potrebujete okamžitú pomoc? Môžete sa spoľahnúť na podporu, ktorú vám spoločnosť Business Lease poskytuje nepretržite – 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Obráťte sa, prosím, na našu Business Lease cestnú asistenciu na čísle +421 (0) 220 99 22 99
Pneumatiky sú opotrebované a treba ich vymeniť
  Ak máte pocit, že sú Vaše pneumatiky opotrebované, alebo neviete sami posúdiť, aký je stav Vašich pneumatík, obráťte sa, prosím, na nášho pneuservisného partnera, ktorého nájdete na Vyhľadávači servisov, kde Vám stav pneumatík profesionálne skontrolujú. Ak je to nutné, pneumatiky budú vymenené.
Ešte je dobré počasie. Môžem si dať vymeniť pneumatiky neskôr?
  Pneumatiky si môžete dať vymeniť aj neskôr. Odporúčame vám však, aby ste si už dohodli termín u dodávateľa pneumatík, u ktorého máte uskladnené pneumatiky, nakoľko objednávacie časy sa v prezúvacej sezóne výrazne predlžujú. Vaše pneumatiky sú uskladnené u nášho pneuservisného partnera, ktorý vám ich vymieňal minulú sezónu, k čomu by ste mali mať odložený aj uskladňovací protokol. Ak si neviete spomenúť, kde sú uskladnené, alebo nemáte spomínaný uskladňovací protokol, kontaktujte nás na +421 (0)2 58 10 38 10. Ak máte nové vozidlo, ktoré zimné pneumatiky ešte nemá uskladnené a ani ste od Business Lease nedostali emailové potvrdenie o tom, že Vaše pneumatiky sú pripravené v konkrétnom pneuservise, vyhľadajte si nášho pneuservisného partnera na Vyhľadávači servisov a pri objednaní sa na prezutie uveďte, že potrebujete nové pneumatiky. O všetko ostatné sa už spolu s vybraným pneuservisom postaráme a na termín prezutia budete mať vo Vami zvolenom pneuservise pripravené nové zimné pneumatiky.
Musím vrátiť vozidlo. Mám aj v takom prípade dať prezuť pneumatiky?
  Nie, nie je to potrebné. Nemusíte urobiť nič. Vozidlo môžete vrátiť buď s letnými, alebo zimnými pneumatikami. Je ale potrebné spolu s vozidlom odovzdať uskladňovací protokol k druhej sade pneumatík, ktorá je sezónne uskladnená. Ak spomínaný uskladňovací protokol nemáte, kontaktujte nás na +421 (0)2 58 10 38 10
Kedy mám vymeniť na zimné pneumatiky?
  Odporúčame vám, aby ste dali vozidlo prezuť na zimné pneumatiky medzi 1. októbrom a 1. decembrom. Vaše zimné pneumatiky sú uskladnené u nášho pneuservisného partnera, ktorý vám ich vymieňal minulú sezónu, k čomu by ste mali mať odložený aj uskladňovací protokol. Ak si neviete spomenúť, kde sú uskladnené, alebo nemáte spomínaný uskladňovací protokol, kontaktujte nás na +421 (0)2 58 10 38 10. Ak máte nové vozidlo, ktoré zimné pneumatiky ešte nemá uskladnené a ani ste od Business Lease nedostali emailové potvrdenie o tom, že Vaše pneumatiky sú pripravené v konkrétnom pneuservise, vyhľadajte si nášho pneuservisného partnera na Vyhľadávači servisov a pri objednaní sa na prezutie uveďte, že potrebujete nové pneumatiky. O všetko ostatné sa už spolu s vybraným pneuservisom postaráme a na termín prezutia budete mať vo Vami zvolenom pneuservise pripravené nové zimné pneumatiky.
Kedy musím vymeniť na letné pneumatiky?
  Odporúčame vám, aby ste dali vozidlo prezuť na letné pneumatiky medzi 1. marcom a 1. májom podľa aktuálnych poveternostných podmienok. Vaše letné pneumatiky sú uskladnené u nášho pneuservisného partnera, ktorý vám ich vymieňal minulú sezónu, k čomu by ste mali mať odložený aj uskladňovací protokol. Ak si neviete spomenúť, kde sú uskladnené, alebo nemáte spomínaný uskladňovací protokol, kontaktujte nás na +421 (0)2 58 10 38 10
Aká je minimálna hĺbka dezénu pneumatík?
Zákonom stanovený limit pre letné pneumatiky je najmenej 1,6 mm pre letné pneumatiky a 3 mm pre zimné pneumatiky. Odporúčanie Busines Lease je z hľadiska zachovania bezpečnosti meniť pneumatiky pri minimálnej hĺbke dezénu pre letné pneumatiky 2 mm a pre zimné pneumatiky 4 mm. Ak neviete sami posúdiť, aký je stav Vašich pneumatík, obráťte sa, prosím, na nášho pneuservisného partnera, ktorého nájdete na Vyhľadávači servisov, kde Vám stav pneumatík profesionálne skontrolujú.
Kde sú uskladnené moje pneumatiky?
  Vaše pneumatiky sú uskladnené u nášho pneuservisného partnera, ktorý vám ich vymieňal minulú sezónu, k čomu by ste mali mať odložený aj uskladňovací protokol. Ak si neviete spomenúť, kde sú uskladnené, alebo nemáte spomínaný uskladňovací protokol, kontaktujte nás na +421 (0)2 58 10 38 10

Kontaktujte nás

Neváhajte pre viac informácií kontaktovať náš tím špecialistov !

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás