Most asked questions Údržba

Kto v prípade údržby alebo pri poruche platí náklady za náhradné vozidlo?
  Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Moje vozidlo potrebuje servis.
  Mobilita pre nás znamená pomôcť vám byť na cestách. To sa, samozrejme, nezaobíde bez dobrej údržby, ktorú vám chceme čo najviac uľahčiť. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Mám nárok na náhradné vozidlo, keď priveziem vozidlo do servisu?
  Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Môžem si dať preplatiť náklady na údržbu?
  Áno, môžete! Odporúčame však využívať výhradne našich servisných partnerov, ktorých nájdete na Vyhľadávači servisov, kde nikdy nebudete musiať platiť žiadne náklady na údržbu alebo opravy na vozidle, ktoré máte v prenájme alebo správe od Business Lease. Pokiaľ aj napriek tomu musíte riešiť technickú poruchu napr. v zahraničí, kde nemá Business Lease servisných partnerov, vyžaduje sa predchádzajúce schválenie výdavkov technickým oddelením Business Lease na +421 (0)2 58 10 38 10 alebo na linke Business Lease cestnej asistencie na čísle +421 (0) 220 99 22 99. Preplatenie je následne možné prostredníctvom formuláru na preplatenie nákladov.
Kto v prípade údržby alebo pri poruche platí náklady za náhradné vozidlo?
  Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10. Ak idete do zahraničia, odporúčame mať so sebou kreditnú kartu. Môže slúžiť ako záloha za prenajaté vozidlo v prípade nutnosti opravy vášho vozidla u servisov, ktoré nie sú zmluvnými partnermi Business Lease. Ak ju nebudete mať, môže to viesť ku komplikáciam pri zabezpečení náhradného vozidla.

Kontaktujte nás

Neváhajte pre viac informácií kontaktovať náš tím špecialistov !

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás