Most asked questions Nehody

Mám na prednom skle dierku.
Každé poškodenie čelného skla nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Mám prasknuté predné sklo.
Každé poškodenie čelného skla nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Po vlámaní sa mám rozbité okno.
Ak poškodenie Vášho auta vzniklo pri vlámaní sa či vandalizme, musíte to nahlásiť aj polícii. Následne poškodenie vozidla nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku Moja mobilita alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Vozidlo mi ukradli.
To je nám naozaj ľúto! Každú krádež treba čo najskôr nahlásiť polícii a oddeleniu poistenia Business Lease na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35. Vprípade, že potrebujete zabezpečiť náhradné vozidlo, kontaktujte linku Business Lease cestnej asistencie na čísle +421 (0) 220 99 22 99.
Moje vozidlo je poškodené.
Každé poškodenie auta nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku Moja mobilita alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35. Pri nehode, kde je aj iný účastník, by ste vždy mali vyplniť správu o nehode, ktorú nájdete v dokladoch k vášmu vozidlu. Ak poškodenie vášho auta spôsobilo neznáme vozidlo, prípadne škoda vznikla pri vlámaní sa či vandalizme, musíte to nahlásiť aj polícii.
Kto v prípade údržby alebo pri poruche platí náklady za náhradné vozidlo?
Závisí to od podmienok v lízingovej zmluve. U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, ktorých nájdete na našom Vyhľadávači servisov, je v prípade opráv nad 24 hodín, pri objednaní sa minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu, nárok na bezplatnú mobilitu. V prípade, že potrebujete viac informácií, obráťte sa, prosím, na manažéra vozového parku vašej spoločnosti alebo na našu infolinku +421 (0)2 58 10 38 10
Kde môžem nahlásiť poškodenie?
Každé poškodenie auta nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35.
Moje vozidlo je poškodené.
  Každé poškodenie auta nahláste čo najskôr (najneskôr do ďalšieho pracovného dňa) online cez našu webovú stránku alebo zavolajte nášmu oddeleniu škodových udalostí a poistenia na tel. č. +421 (0)2 58 10 38 35. Pri nehode, kde je aj iný účastník, by ste vždy mali vyplniť správu o nehode, ktorú nájdete v dokladoch k vášmu vozidlu. Ak poškodenie vášho auta spôsobilo neznáme vozidlo, prípadne škoda vznikla pri vlámaní sa či vandalizme, musíte to nahlásiť aj polícii

Kontaktujte nás

Neváhajte pre viac informácií kontaktovať náš tím špecialistov !

Kontaktovať Info Business Lease | |T. +421 2 58 103 810
Chat
Kontaktovať Info Business Lease

Kontaktujte nás