Ako správne vyhľadať servisného partnera

Všetkých servisných partnerov Business Lease nájdete pomocou aplikácie

 

VYHĽADÁVAČ SERVISOV

 

Údržba a servis vozidla

Vozidlo je potrebné používať a udržiavať v súlade s inštrukciami uvedenými v návode na obsluhu vozidla vydanom výrobcom. Pravidelnú údržbu vozidla je nutné vykonávať len v servisoch doporučených spoločnosťou Business Lease.

 

Plánovanie servisných termínov

Pred vykonaním opravy je potrebné, aby ste kontaktovali CALL CENTRUM BUSINESS LEASE SLOVAKIA telefonicky na čísle 02 – 5810 3810. Pracovníci call centra sú pripravení vybaviť Vaše požiadavky na objednanie vozidla do servisu každý pracovný deň od 8h do 17h. Vybraný servis bude následne kontaktovať technické oddelenie spoločnosti Business Lease za účelom schválenia servisného úkonu a pridelenia čísla schválenia, na základe ktorého servis vyúčtuje vzniknuté servisné náklady spoločnosti Business Lease.

Pravidelnú údržbu vozidla je potrebné vykonávať v intervaloch predpísaných výrobcom v súlade so záručnými podmienkami. V prípade, že máte podozrenie na poruchu, na ktorú sa vzťahuje záruka vozidla, odporúčame Vám, aby ste bezodkladne informovali CALL CENTRUM BUSINESS LEASE SLOVAKIA. Postaráme sa o promptné vyriešenie problému.

 

Poistné udalosti

Pred vykonaním opravy po poistnej udalosti vrátane poškodenia čelného skla, musí byť poistná udalosť nahlásená prostredníctvom online formuláru. Následne Vám odporučíme vhodného servisného partnera alebo si ho môžete vyhľadať prostredníctvom Vyhľadávača servisov. 

 

Business Lease Mobility Partneri 

U vybraných servisných partnerov označených ako „Mobility partneri“, je po objednaní (minimálne 48 hodín pred vykonaním servisu) nárok na Blue Carpet Starostlivosť:

  • bezplatné vyzdvihnutie vozidla pred opravou a vrátenie vozidla po oprave
  • v prípade dĺžky opravy nad 24 hod bezplatné zapožičanie náhradného vozidla počas celej dĺžky opravy v kategórii podľa dostupnosti v servise
  • umytie a vyčistenie vozidla

Konkrétne podmienky využitia týchto služieb sú uvedené pri každom servisnom partnerovi v časti „Bezplatné služby“.

 

Pneuservis

Poškodenia pneumatík je potrebné riešiť bezodkladne (najlepšie v deň poškodenia). V prípade, ak je potrebné Vaše pneumatiky vymeniť, kontaktujte niektorý zo zmluvných servisov vo Vyhľadávači servisov. Pneuservis pre Vás taktiež zabezpečí sezónne uskladnenie pneumatík.

Pokiaľ máte sezónne pneumatiky uskladnené, objednajte sa u servisného partnera uvedeného na protokole o ich uskladnení. V prípade, že sezónne pneumatiky uskladnené nemáte, navštívte niektorú z prevádzok v sieti našich zmluvných partnerov, kde pri objednaní nahláste, že potrebujete dodať nové pneumatiky. Pneuservis Vám v spolupráci s Business Lease na dohodnutý termín zabezpečí nové pneumatiky v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok.

 

 

Kontaktujte nás

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.