Menu Vyhľadať túto stránku

Služby pre vodičov

Poškodenie vozidla

Some description

Poškodenie vozidla je vždy stresujúca záležitosť. Sme tu na to, aby sme vyriešili všetky nepríjemnosti za vás. Radi sa postaráme o vás aj vaše auto, sme na to špecialisti.

Hlásenie poistnej udalosti

Ak máte otázky k poistným udalostiam a na našej web stránke ste nenašli odpoveď, sme tu pre vás! Neváhajte nás kontaktovať

02/58 10 38 35

Na mojom vozidle je poškodené sklo

Ako vám môžeme pomôcť?

Na mojom prednom skle je jamka

Leasing

Predné sklo je potrebné dať opraviť čo najskôr, nášho servisného partnera nájdete cez Vyhľadávač servisov. Poškodenie musí byť čo najskôr nahlásené spoločnosti Business Lease cez on-line aplikáciu nahlasovania poistných udalostí :www.bl-poistenie.sk.

Na mojom prednom skle je prasklina

Leasing

Predné sklo je potrebné dať opraviť čo najskôr, nášho servisného partnera nájdete cez Vyhľadávač servisov. Poškodenie musí byť čo najskôr nahlásené spoločnosti Business Lease cez on-line aplikáciu nahlasovania poistných udalostí: www.bl-poistenie.sk.

Moje predné sklo je rozbité

Leasing

Potrebujete priamu pomoc. Kontaktuje Business Lease cestnú asistenciu na čísle: +421 (0) 2 209 92 299, ktorá vám pomôže v núdzi.

Chcem nahlásiť krádež

Ako vám môžeme pomôcť?

Ukradli mi evidenčnú značku auta

Leasing

Každý prípad krádeže sa musí čo najskôr nahlásiť polícii (do 24 hodín). Čo najskôr informujte aj spoločnosť Business Lease na telefónnom čísle: +421 (0)2 581 032 872 a my vybavíme všetko potrebné.    

Ukradli mi vozidlo

Leasing

Každý prípad krádeže sa musí čo najskôr nahlásiť polícii a spoločnosti Business Lease (do 24 hodín). Ak potrebujete priamu pomoc, skontaktujte sa s Business Lease cestou asistenciou na telefónnom čísle: +421 (0)2 209 92 299. V prípade potreby vám pomôžu zabezpečiť náhradné vozidlo alebo ubytovanie.  

Ukradli mi z vozidla vnútorné vybavenie alebo/a batožinu

Leasing

Každý prípad krádeže sa musí čo najskôr nahlásiť polícii (do 24 hodín). Čo najskôr informujte aj spoločnosť Business Lease, oddelenie poistenia.       

Moje vozidlo je nepojazdené z dôvodu poškodenia alebo poruchy

Ako vám môžeme pomôcť?

Vinník je známy

Leasing

Vo veľa prípadoch je potrebné ku škodovej udalosti zavolať aj políciu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je potrebné ju volať, skontaktujte sa so spoločnosťou Business Lease na telefónnom čísle +421​ (0)2​ 581​ 03​ 810. Naši odborníci s vami preberú danú záležitosť a oznámia vám, či je alebo nie je potrebné upovedomiť políciu. 
Na mieste nehody treba spolu s ďalšou zúčastnenou stranou vyplniť a podpísať správu o nehode. Tento dokument nájdete v Príručke pre vodiča, ktorú máte vo vozidle. Poškodenie sa musí čo najskôr nahlásiť oddeleniu poistenia spoločnosti Business Lease prostredníctvom www.bl-poistenie.sk​ (do 24​ hodín).

Vinník je neznámy

Leasing

Vo veľa prípadoch je potrebné ku škodovej udalosti zavolať aj políciu. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či je potrebné ju volať, skontaktujte sa so spoločnosťou Business Lease na telefónnom čísle +421​ (0)2​ 581​ 03​ 810. Naši odborníci s vami preberú danú záležitosť a oznámia vám, či je alebo nie je potrebné upovedomiť políciu. 
Na mieste nehody treba spolu s ďalšou zúčastnenou stranou vyplniť a podpísať správu o nehode. Tento dokument nájdete v Príručke pre vodiča, ktorú máte vo vozidle. Poškodenie sa musí čo najskôr nahlásiť oddeleniu poistenia spoločnosti Business Lease prostredníctvom www.bl-poistenie.sk​ (do 24​ hodín).

Chcem reklamovať výšku spoluúčasti

Stiahnite si potrebný formulár z našej web stránky cez nasledujúci odkaz