Menu Vyhľadať túto stránku

Služby pre vodičov

Náhradná mobilita

Na požiadanie Vám poskytneme náhradné vozidlo, a to počas doby, kedy Vaše vozidlo nie je k dispozícii. Základný balík obsahuje zabezpečenie náhradného vozidla v prípade náhlej nepojazdnosti Vášho vozidla z dôvodu poruchy alebo nehody. 

V prípade plánovaných opráv vozidla u našich mobility partnerov máte zabezpečenú náhradnú mobilitu počas celej doby trvania opravy podľa zvoleného mobility balíka.

Informujte sa bližšie o balíkoch náhradnej mobility Business Lease!

 

Viac info