Menu Vyhľadať túto stránku

Povedzte nám váš názor

Ceníme si váš názor. Pomáha nám zlepšovať naše služby pre Vás.

Povedzte nám váš názor

7.8

Business Lease: Same Cars , Better Care

Naše služby sú založené na partnerstve a starostlivosti. Každá leasingová spoločnosť môže dodať vozidlá, ale úroveň služieb, kvalita starostlivosti a kvalifikovaní zamestnanci – to je to, čo tvorí rozdiel. To je naša silná stránka. Preto je pre nás veľmi dôležité vedieť, aké skúsenosti s našimi službami máte vy, naši klienti a vodiči. Len tak môžeme neustále pracovať na skvalitňovaní našich služieb a zaistiť vám tak tú najlepšiu starostlivosť.

Ako sledujeme a meriame spokojnosť?

Na sledovanie a meranie spokojnosti našich klientov využívame služby nezávislého partnera, spoločnosť Feeddex. Prostredníctvom online prieskumu pozývame našich klientov – vodičov ako aj fleet managerov, aby posúdili a vyhodnotili kvalitu našich služieb. Fleet Managerov žiadame o spätnú väzbu raz ročne. Vodičov pozývame častejšie – vždy, keď využijú naše služby.

Ako pracujeme s výsledkami našich prieskumov?

Výsledky prieskumov ukazujú, akú skúsenosť majú klienti s našimi službami. Vďaka tejto spätnej väzbe môžeme naše služby neustále zlepšovať.