Menu Vyhľadať túto stránku

Daňové predpisy

Dnes je na každej firme, či vozidlo pridelí zamestnancovi a dovolí mu ho využívať na súkromné účely. Počas víkendov, sviatkov, dovoleniek, či často už na cestu medzi bydliskom a pracoviskom.

Daňové predpisy

Podľa súčasne platnej legislatívy zákona dani z príjmov sa zdaniteľný benefit z firemného vozidla rovná 1% nadobúdacej ceny vozidla vrátane DPH za každý kalendárny mesiac alebo časť mesiaca, počas ktorého je vozidlo k dispozícii na súkromné účely. V ďalších siedmich kalendárnych rokoch sa však už bude zdaňovať 1 % zo vstupnej ceny každoročne zníženej o 12,5 % k prvému dňu príslušného kalendárneho roku za každý aj začatý kalendárny mesiac jeho poskytnutia na používanie na služobné a súkromné účely. Na účely výpočtu nepeňažného príjmu sa pritom vstupná cena motorového vozidla zamestnávateľa podľa pôvodného ustanovenia zvýši aj o sumu technického zhodnotenia motorového vozidla.