Menu Vyhľadať túto stránku

undefined
Operatívny lízing rieši zákazníkovi dve oblasti naraz – financovanie a správu vozového parku. A práve oblasť služieb považujem na najvýznamnejší prínos. To má za následok nielen finančnú úsporu, ale aj zjednodušenie administratívy a zeefektivnenie interných procesov. Sme dlhoročným zákazníkom, ktorý využíva operatívny lízing. Rozhodnutie prejsť na túto formu riešenia vozového parku neprišlo zo dňa na deň. Postupne sme sa však presvedčili, že takáto služba poskytovaná spoľahlivým dodávateľom, je ďaleko kvalitnejšia a efektívnejšia, ako by sme ju boli schopní zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Dušan Gavura – člen predstavenstva a finančný riaditeľ
DATALAN, a.s.

undefined
Finančné plánovanie je vďaka fixným splátkam jednoduchšie a prehľadnejšie. Zamestnanci sa môžu plne venovať svojim činnostiam. Menej administratívy a „ľahšia“ súvaha vďaka mimo súvahovému financovaniu. V stručnosti je to výhoda jedného kontaktu pre zamestnancov (v prípade poruchy, nehody) a jednej faktúry pre spoločnosť. Operatívny leasing využívame od roku 2003 na podnet od materskej spoločnosti. Po prekonaní úvodnej nedôvery sme si nastavili procesy a spolupracujeme s ňou vyše 10 rokov.

Martin Spišák, MBA, LLM, Finančný riaditeľ
MERCK spol. s r. o.

undefined
Za hlavný benefit operatívneho lízingu ako jednej z alternatív financovania vozového parku spoločnosti považujem optimalizáciu cash flow spoločnosti. Zároveň služby správy vozového parku spojené s poskytovaním operatívneho lízingu umožňujú eliminovať množinu činností spojených s obstaraním , poistením, správou, servisom a odpredajom motorových vozidiel spoločnosti. Outsourcovať financovanie a správu vozového parku súviselo s rozhodnutím eliminovať najmä personálne náklady spojené so správou vozového parku spoločnosti a zároveň znížiť nároky na cash flow spoločnosti pri financovaní obstarania vozidiel.

Miroslav Šimonfy, vedúci útvaru ekonomiky a správy majetku
SOFTIP, a. s.

 

undefined
Hlavné benefity: - odbúranie starostlivosti o správu vozového parku - viac priestoru pre venovanie sa našej hlavnej činnosti - zamedzenie starnutia vozového parku (niektoré vozidlá sme mali aj 8 ročné a pri uzavretí zmluvy na 48 mes. sa automaticky musíme zaoberať nákupom, resp. nájmom nového vozidla) - úspora investícií na nákup dlhodobého hmotného majetku.
Hlavný dôvod: - odbúranie vstupných investícií na nákup áut - komplexné poskytovanie služieb zo strany leasingovej spoločnosti.

Jozef Iľkovič, finančný riaditeľ
KÁVOMATY, s.r.o.

undefined
Nižšia celková administratívna a organizačná nenáročnosť. Administratívna náročnosť spojená s objednaním aut, prihlásením, diaľničnými známkami, prehľadom tankovania. Ľahšia organizácia opráv, porúch, nepojazdnosti, odťahu, asistenčnej služby, náhradného vozidla a pod. Presné náklady a prehľad o celom vozovom parku. Minimalizácia rizík.

Leonard Toček, Aftermarket Manager
Volvo Group Slovakia, s.r.o.

undefined
Ako hlavnú výhodu vidím zníženie záťaže interného oddelenia správy vozového parku, zjednodušenie administratívy a ďalších prevádzkových činností. Vďaka tomu ušetríme náklady a čas, ktorý môžeme využiť napr. aj na zabezpečenie kvalitného servisu pre našich zamestnancov. K tomuto rozhodnutiu došlo u nás v roku 2010, bolo to predovšetkým z finančných dôvodov za účelom zefektívnenia správy vozového parku. Zároveň išlo o strategické rozhodnutie našej materskej spoločnosti International Personal Finance, ktoré sa aplikovalo na všetkých európskych trhoch, kde Provident Financial podniká.

Juraj Kozár, Fleet Manager
Provident Financial, s.r.o.

 

undefined
Mezi hlavní benefity řadíme: - možnost plánování a optimalizace toků peněžních prostředků společnosti - pravidelná obměna vozidel - veškeré služby s vozovým parkem jsou řešeny dodavatelsky a jsou předem nasmlouvány (servis, řešení havárií, poruch, náhradní vozidla, dálniční nálepky, atd.) - neřešíme problémy s odprodejem starých vozů - nájem vozidel - daňově uznatelný náklad Důvod outsorcingu financování vozového parku pro naši společnost je zcela jasný. Filozofií Schneider Electric je, že se chce celosvětově věnovat svému primárnímu zaměření a to jsou dodávky našich výrobků a řešení. Proto, abychom udrželi konkurenceschopnost musíme do této oblasti neustále investovat a rozvíjet svou šířku služeb. Pod pojmem investice si můžeme představit - vývoj nových produktů a řešení, pod pojmem rozvíjení šířky služeb - akvizice firem z oboru. Pro tyto aktivity musíme mít dostatek volných finančních prostředků a proto tyto finance neinvestujeme do pořízení vlastních vozidel, ale do rozvoje naší firmy.

Martin Píše, Vedoucí správy budov CZ&SK
Schneider Electric

undefined
Veľkým benefitom OL je možnosť využitia finančných prostriedkov, bežne viazaných v akontáciách pri kúpe áut, na náš hlavný business. Pri väčšom autoparku, ako je náš sú to tisícky EUR, ktoré je treba umŕtviť do akontácií na finančný lízing, prípadne kúpu vlastných áut v hotovosti. Taktiež celá správa vozového parku, od nákupu áut, ich prihlasovania na DI a celého servisovania, nákupu pneumatík a pod, až po konečný predaj a všetko papierovanie s ním spojené, je pri našich 12 autách, časovo nesmierne náročná. Tento čas radšej využijeme na obchodovanie, v čom sme dobrí a tieto činnosti nech radšej robí lízingovka, ktorá je dobrá v tom. Zaujímavou výhodou OL je aj možnosť nákupu drahších vozidiel pre firmu, lebo počas trvania OL je naším jediným nákladom mesačná splátka, ktorej výška nemusí mať s cenou auta priamu úmeru, nakoľko ju do značnej miery ovplyvňuje zostatková hodnota vozidla. Tak my vlastne v splátkach platíme len za rozdiel medzi nákupnou a zostatkovou hodnotou auta a nie zaobstarávaciu cenu auta. Takže vozidlá ako Mercedes a BMW, ktorých zostatkové hodnoty sú vysoké, sa niekedy v splátkach približujú VW-agenom a Octáviam, čo je veľmi zaujímavé. Hlavným dôvodom pre spoluprácu s OL je asi cashflow, ktoré sa nám za pomoci OL uvoľní.

Vladimír Irikovský, konateľ
Servind Slovakia s.r.o.

 undefined
V jednoduchosti a v komplexnosti služieb. Jediná moja starosť je vybrať si vozidlo a o všetko ostatné sa už stará Business Lease. Vzhľadom na to, že som veľmi zaneprázdnený nemal som dostatočný časový priestor na správu vozového parku, dohadovanie obchodných a servisných podmienok, riešenie poistných udalostí a kontrolu faktúr. Ponúknuté riešenie správy vozového parku mi vyriešilo tieto problémy a zároveň umožnilo využívať ďalšie výhody napríklad VIP servis, náhradné vozidlo zdarma počas opravy vozidla. Výhodnejšie tankovanie a pravidelné mesačné splátky nám sprehľadnili náklady na jednotlivé vozidlá. Oceňujem aj to, že kolegovia vedia kedy a čo majú s vozidlom riešiť a ako postupovať pri nehodách a odbremenili ma od telefonátov súvisiacich s vozidlom.

Marcel Krajč, prevádzkový riaditeľ
ags 92, s.r.o.