Menu Vyhľadať túto stránku

Blue Care

Spoločenská zodpovednosť má meno: Blue Care

Je jednoduché vyhlásiť, že berieme vážne svoju firemnú spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom programu Blue Care. Je však dôležitejšie podľa toho aj konať. A my to robíme. Pocítite to v rámci našich troch pilierov: solidarita, udržateľnosť a celkové náklady na mobilitu.

Celkové náklady na mobilitu

Vždy sa zameriavame na všetky priame aj nepriame náklady, aby sme vám pomohli riadiť vaše celkové náklady na mobilitu.

Získate veľmi transparentný a jasný náhľad do týchto nákladov, a to na rôznych úrovniach – cez celkovú situáciu vo vašej spoločnosti, až po jednotlivých vodičov. Berieme do úvahy všetky zložky nákladov, ešte aj emisie CO2 a ich vplyv na celkové náklady. Tieto znalosti - a naše konzultácie - sú základom znižovania vašich celkových výdavkov. 

Následne pretlmočíme vašu individuálnu situáciu do podoby konkrétnych rád a návrhov.

TCM: Blue Care Monitor

Keďže sme partneri, vaše potreby a želania sú pre nás veľmi dôležité.Vždy hľadáme spôsob ako vám ušetriť čo najviac finančných prostriedkov. Blue Care Monitor, súčasť našej filozofie Blue Care, vám poskytuje online rady a nápady, ako ušetriť náklady a získať trvale udržateľný vozový park. Poskytuje vám priamy prehľad o stave vášho vozového parku podľa špecifickej oblasti:

Blue Care Monitor vám pomôže sledovať správanie vašich vodičov na ceste.