Menu Vyhľadať túto stránku

IFRS16

Poznáte štandard IFRS16?

Nie? Tak dovoľte, aby sme vás informovali o tom, čo prinesie. Od januára 2019 sa zmenia pravidlá účtovania lízingu pre všetky spoločnosti, ktoré zostavujú výkazy podľa IFRS. IFRS štandardom týkajúcim sa lízingu je štandard IFRS 16.